Zašto čovjek nalazi toliko mnogo zadovoljstva u destrukciji, uništavanju? To je velika dilema s kojom se suočava većina ljudi na Zemlji Čulni organi i organi akcije su stimulirani iznad mogućnosti, kapaciteta, i oni se neizbježno slamaju, pucaju.
Bez zdravih stavova prema sebi čovjek ne može izabrati svoj život, jer ga za njega izabire njegovo „programiranje“, uvjetovanost i nadasve neznanje. Što je još gore, podsvjesni um koji ne posjeduje razlučivanje konačno će čovjekov život odvesti na dno ako mu dopustite Tada unutarnja stvarnost i čovjekov život postaju sve više i više negativni.

Objekti zadovoljstva ne mogu dati ono što se od njih očekuje i postaju istrošeni, izmoreni, ili uništeni, zbog zloupotrebe. Ako je netko neispravan prema sebi ili je unutar sebe žrtva, tada će biti izvan ravnoteže, a u odnosu s drugima će biti žrtva. To dovodi u eksces, neumjerenost, bola, tamo gdje je traženo zadovoljstvo. Organi čula i organi akcije su stimulirani iznad mogućnosti, kapaciteta, i oni se neizbježno slamaju, pucaju. .Kad je ljudska želja pogrešna, kada ljudi žele lažno, a plaše se od onoga što je ispravno, oni stvaraju kaos, beznađe, očaj.

Ako unutar sebe ne postignete stabilnu ravnotežu u spoznaji tko vi jeste i zdrave stavove spram Boga prirode i samog postojanja, nećete moći razviti zdrave granice prema drugim ljudima.“ To je zbog toga što najprije moramo biti ispravni, moralni i savjesni prema sebi prije nego što možemo biti ispravni prema drugima.
Čovjek ne može jasno razumjeti ljudske vrijednosti bez integriranja duhovnog aspekta života. Tek tada čovjek vidi potrebu za transcendiranjem uvjetovani sistem razmišljanja i negativnih stavova čovjek može biti ispravan prema i Bogu.

Nemojte smatrati druga ljudska bića pukim strancima. Kada se nekome obraćate, mislite na to da se obraćate Bogu. Kada ne vidite Boga u drugima i odnosite se prema njima kao prema nečem što je vaše, tada ćete stvoriti prostor za loše odlike kao što su ljutnja, zavist, mržnja i tome slično.

Razvijte duh jednote. Jedino će tada vaš život biti spašen a vi biti oslobođeni. Integrirani sistem educare pruža cjelovit karakter i izabire svoju stvarnost na svim razinama iznutra i izvana. To je također ono što nazivam bivanjem u budnosti i pažnji i biti majstor svojeg života, a ne žrtva i posljedica života. Ono što dajemo to nam se i vraća. Kako se mi odnosimo prema životu. Život će tako prema nama.

Mi u potpunosti uzrokujemo svoju stvarnost s mislima koje mislimo, a koje kreiraju naše osjećaje, emocije, ponašanje i ono što privlačimo i magnetiziramo u svoj život. Život istječe svakog trenutka, a pretvaranje se i dalje nastavlja, i tako život postaje ono čega nema, to čega nema postaju lanci, okovi, velovi. Unutarnji mir i sreća, naravno su unutarnje stanje uma i nemaju ništa s bilo čime izvan nas. To stanje svijesti i nepromijenjene Božje stvarnosti može se jedino održati ako čovjek usvoji i primjeni ljudske i božanske vrijednosti.

Bog,Istina nije skrivena. Duhovni put duhovna predaja u ovom kontekstu je teška, jer je bolno odbaciti pretvaranja a tu spadaju i sve iluzije svijeta kao navike, predrasude, što drugi mise, nije vrijeme, nesvjesnost i otrovi svijesti. Ali to se mora proći to je uvjet rasta. Ako odlažete znači da izbjegavate svoj rast.

Svatko mora proći kroz patnju odbacivanje iluzija, jer naše želje i otrovi ljudske svijesti poput vezanosti, ljubomore, zavisti, ponosa i ljutnje nam pokazuju stvari koje ne postoje, stvaraju privid i tada ono što stvarno jest, postaje skriveno, a ono čega nema postaje očito.

Buda je rekao da je traženje poštovanja od osoba koje su skoro potpuno nesvjesne isto kao traženje poštovanja od kamenja. Samo skidanje vela otvaranje očiju i odbacivanje iluzija vas može pripremiti na sljedeći korak na putu ka Bogu, Istini Sebi.

Komentiraj