Skip to main content

Čovjek nije odvojen od svemira, već predstavlja njegov homogeni dio kao što val predstavlja dio oceana. Svemir je prožet beskonačnom svjesnom energijom koja se ulijeva u svako ime i oblik. U svom pojavnom postojanju grumen zemlje, biljka; insekt, životinja, čovjek više su ili manje učinkovita spremišta te energije: Svatko od nas je dinamo koji stvara i pohranjuje valove energije, trajno ih čuvajući i obnavljajući: Snaga prisutna u zvijezdi i planetu, prisutna je i u nama: Sve naše misli i djela proizvod su njenog složenog djelanja. Postoje procesi uz pomoć kojih čovjek može povećati vlastitu zapremninu i tako ukloniti prepreke u kanalu komunikacije između sebe i Univerzalne energije i njome puniti dušu, um i tijelo.

Evolucija ima za cilj da neprestano usavršava čovjekovu sposobnost primanja, te da povećava količinu i složenost djelovanja spomenute energije. Kad ona dosegne svoj vrhunac i do kraja ispuni spremište uvježbano da izdrži njen nalet, tada čovjek postaje Siddha, ostvaren ili savršen čovjek čija je evolucija završena. On kao pojedinac ostvario je najviši razvoj kojem je stoljećima stremilo cijelo čovječanstvo.

Ostvaren čovjek naziva se Jivanmukta, oslobođen još za vrijeme života. Izrazi Moksha, Nirvana, oslobođenje svi znače isto. Oni ne znače bijeg od opasnosti ili gašenje postojanja, već oslobađanje duše od neznanja kojim je okružena i svih ograničenja. Oslobođenje ne znači kraj djelovanja, več početak svjesnih i korisnih aktivnosti koje za dušu, dok je utjelovljena u ljudskom biču znače mogućnost daleko suptilnije vrste. Nakon oslobođenja duša na božanskom planu postaje samosvjesni radnik. Nju ne veže proces reinkarnacije, što znači da se više ne mora pojavljivati u ljudskome obliku. Djelujući od stupnja do stupnja, od eona do eona; oslobođena duša se pretvara u sve potpunije utjelovljenje Božanske energije. Širina njene svijesti i uvećane sposobnosti pojačavaju osjećaj blaženstva i ona živi kako bi to blaženstvo prosipala na druge. Takva duša dobiva ime Adept.

Cilj Adepta nije postati oslobođenom dušom koja će ući u neki oblik jedinstva s Božanskim kako bi uživala u blaženstvu, već je njegov cilj da postane majstor mudrosti i na neko se vrijeme odrekne blaženstva oslobođenosti kako bi nastavio raditi za čovječanstvo: Oslobođen od svih ograničenja koje mu je nametnuo proces evolucije, njegova ga sloboda čini još radosnijim 3to tako oslobođen može pomagati bližnjima.

Kaže se da Adepti formiraju hijerarhiju: Oni su glavni sudionici u evolutivnom procesu koji na poticaj Božanskog rade za dobro čovjeka. Stupnjevi njihova djelovanja su različiti jer svi Adepti nemaju isti kapacitet. Neki su oslobođenje ostvarili davno ranije, a neki tek nedavno: Stoga oni prvi posjeduju duži zapisnik o svom radu i iskustvu. Ipak, ono što ih međusobno povezuje jest jedna Volja čiji je cilj čovječanstvu služiti u skladu s Božjim planom. Božanska se snaga spušta u Adepta jer je on sebe učinio savršenim i prilagodljivim instrumentom za očitovanje i djelovanje Božanskog. Budući da je svoju oslobođenu svijest ujedinio s Božanskim Plenumom i radi u skladu s Božanskom voljom; za njega se kaže da je nad-čovjek ili Bogočovjek.
Rad adepata sastoji se u nadziranju svjetovnih procesa, vidljivih ili nevidljivih. U procesu samorazvoja koji vodi oslobođenju, Adepti aspirantu pomažu da riješi svoju sudbinu. Kako bi ljudima pomogli da ostvare oslobođenje, neki Adepti izabiru svoje učenike; uvježbavajući ih u raznim oblicima djelovanja za dobrobit čovječanstva, te im samim time ujedno pomažu da i sami ostvare savršenstvo. Budući da im je svijest oslobođena i čista, oni su u stanju vizualizirati tijek događaja i unaprijed čovječanstvo upozoriti na njihove buduće posljedice.

Adept je onaj tko je ovladao i sobom i mudrošću. On je pobijedio nižu prirodu, sublimirao libido i transformirao ljudsku prirodu u Božansku prirodu. Tajna njegova uspjeha leži u transformaciji. Zar ne vidimo da se sav rad u Prirodi odvija kroz transformaciju jedne vrste energije u drugu? Duhovna transformacija znači potpuni zaokret kojeg pravi obična duša dok mijenja stav uma prema ljudima i stvarima: Takav zaokret dovodi do cijelog niza novih okolnosti. Nestaje i u samom se korijenu sasijeca želja za određenim zadovoljstvima i ne dozvoljava joj se mjesto u svijesti. Ipak, mentalna snaga koju takva želja posjeduje nije do kraja poništena. Ona se prenosi u viša područja misli i pretvara u čišći oblik energije. Snaga oslobođena u nižim područjima oslobađa se i odlazi u viša područja duhovne aktivnosti. Na primjer, kad je voće nezrelo, ono je kiselo, gorko, trpko i nezdravo za jelo. Bude li dulje vrijeme izloženo suncu i zraku, ono postaje slatko, sočno i zdravo za jelo. Pa ipak, radi se o istom voću; samo što njegove osobine trpkosti nisu izgubljene ili uništene, već transformirane i obogaćene.

Transformacija je, dakle, glavni uzrok slatkoće voća. Jednako tako, strast bez koje život ne može početi mora biti transformirana u mir bez kojeg život ne smije završiti. Kad strast preraste u ljubav prema Beskonačnom, tada mir navire nesputan bilo kakvim ograničenjem.

Obilježja Adepta su:

1) On je transformirao svoju ljudsku prirodu u Božansku prirodu; on je više božansko nego Ljudsko biće.

2) Njegovo je kretanje slobodno jer je sposoban prelaziti iz jedne razine svijesti u drugu, unatoč svim ograničenjima prostora i vremena.

3) Budući da je otvorio Treće oko, on sve stvari promatra u vječnom trajanju i više je u dodiru s uzrokom negoli s posljedicom, te može čitati logiku događaja.

4) Adept može stupiti u kontakt sa svojim učenicima ma gdje se nalazili.

Velikih Adepata ima i na Istoku i na Zapadu. Za njih ne postoji ni Istok ni Zapad jer svi rade za dobrobit čovječanstva. Njihov se rad sastoji u poticanju duhovne evolucije čovječanstva: Život se postojano uspinje, od anorganskog k organskom, od organskog k osjetilnom od osjetilnog k racionalnom, od racionalnog k duhovnom.

Duhovno bratstvo čovječanstva posljednja je riječ evolucije.

– Mahatapasvi Shri Kumarswamiji –

 

Komentiraj