Skip to main content

 

U 12. st. u Karnataku je postojala galaksija Lingayatskih svetaca čija je preokupacija bila shvatiti Boga i preoblikovati osobni život i društvene institucije. Broj tih svetaca kretao se od dvije do tri stotine među kojima je bilo oko šezdeset žena – mistika čije je vodeće svjetlo bila Akka Mahadevi. Basavanna i Allama Prabhu bila su dva važna imena koja su dala značajan zaokret vjerskom preporodu 12. stoljeća.

Gotovo svi sveci su opjevali svoje shvaćanje u raznim literarnim djelima, izrazili svoje poglede i mišljenja o čovjeku i društvu u mnogim izrekama.

Zbirka tih izreka poznata je kao Vachana Shastra spis linga-jatske vjere. Izreke Basave su karakterizirane sublimacijom elegancije, apoteozom zasluge, transfiguracijom milosti. Izreke Allama Prabhua otkrivaju nam da smo publika u životnoj drami i gledaoci napretka i razvoja majstora duha kroz stres i borbu vječnoga da i ne.

Svi sveci su ostvarili životni cilj vježbanjem Shivayoge. Allama Prabhu Postoji tajanstvena izreka u Prabhua koja glasi: “Oko je prema oku, oko je u oku, oko je u vidu, vid je u svjetlu, svjetlo je svjesnost, stvari su osvijetljene svjetlom svijesti … Pazi, u crnoj zjenici oka vreba četrnaest svjetova”.
Pažnja se usredotočuje kroz oko na Lingu (smješten na dlanu lijeve ruke) koji sluzi kao leća za otvaranje Trećeg Oka.

Slijede izreke Prabhua koje pokazuju njegovo iskustvo nakon otvaranja Trećeg Oka.

Nezamislivo svjetlo u oku,
Neopisiva zvonjava u uhu,
Neusporediv okus na jeziku,
Neizmjeriv mir centralnog živca,
Svagdje ćete naći njega,
U najsitnijim komadićcima prašine,
U tvrdom drvetu ili nježnoj vlati trave,
On je svagdje,
Suptilni, neuništivi, nepromjenjivi Guheshwara,
Sa svojim dahom koji pulsira prema gore iz nepomične baze,
Probija tkivo drva života,
Prema Uzvišenom koji se kreće svuda,
Gdje su ovdje i nakon ovoga jedno
Dalje od toga svjetlo apsolutnog, Iznad razumijevanja i iznad promjene,
Primanje vrhovnog znanja O Guheshwara
Njemu, Uzvišenom jednom koji je shvatio, Stvarnost,
Ja kažem živio, živio”.

Basava

svetac-pjesnik osnivača Viraśaivisma – srednjovjekovnog śivaitskog bhakti kulta. Bio je učenik Allama-e Prabhu-a.

Komentiraj