Skip to main content

Mudrac, svetac Sri Adi Shankaracharya, (788.-820) iskustvo ostvarenja prenio je u napjevu pod imenom Atmashatkam’ (षट्मषट्कम्, ātmaṣaṭkam), više znano pod nazivom ‘Nirvanashatkam’. U djelu od šest stihova konsolidirao je doktrinu advaita vedante. Njegova djela na sanskritu bave se  osnivanjem doktrine (nondualizma). Brahman se  spoznaje kao Brahman bez atributa.

Prijevod stihova.

1. Ja nisam um, niti intelekt, ni ego, niti odraz unutarnjeg ja. Niti sam organ za sluh (uši), niti za kušanje (jezik), miris (nos) ili viđenje (oči). Niti sam Nebo (Vyoma), niti Zemlja (Bhumih), ni Vatra (Tejo) ni Zrak (Vayu) Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

2. Niti sam Vitalni dah, niti pet vitalnih zračnih aspekata (Prana, Apana, Vyana, Udana i Samana). Niti sam sedam sastojaka tijela (plazma, krv, mišić, mast, kosti, koštana srž / živac i reproduktivno tkivo), niti pet omotača tijela (Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya Kosha. Niti sam organ govora, niti organ za držanje (ruka), pokret (stopala) ili izlučivanje ili reprodukciju. Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

3. Niti imam mržnju, niti privrženost, ni pohlepu ni zaljubljenost. Niti imam ponos, niti osjećaj zavisti i ljubomore. Nisam unutar granica Dharme (Pravednosti), Arthe (Bogatstva), Kame (Želja) i Mokshe (Oslobođenja) (četiri Purusharthe života) Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

4. Niti sam vezan zaslugama ili grijesima, niti svjetovnim radostima ni žalostima. Niti sam vezan svetim himnama, niti svetim mjestima, ni Svetim pismima, ni žrtvama Ja nisam niti užitak (iskustvo), niti objekt u kome se uživa (predmet iskustva), niti uživatelj (Experiencer) Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

5. Niti sam vezan smrću i njenim strahom, niti pravilima kaste i njezinim razlikovanjima. Niti imam oca i majku, niti imam rođenje. Niti imam odnose niti prijatelje, niti sam Učitelj niti učenik Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

6. Ja sam bez ikakvih varijacija i bez bilo kakvog oblika. Prisutan sam posvuda kao temeljni supstrat svega i iznad svih osjetilnih organa. Ne vezujem se ni za što, niti se oslobađam od bilo čega. Ja sam uvijek čista blažena svijest; Ja sam Shiva, ja sam Shiva, uvijek čista blažena svijest.

Komentiraj