Skip to main content

Obustavite sve aktivnosti,
napustite sve želje, neka se misli uzdižu i padaju
kao da su valovi oceana.

Ako čovjek vidi ništa dok gleda u svemir,
ako umom tada promatra um,
čovjek ništava razlike i dostiže Budhinstvo.

Oblaci koji lutaju nebom nemaju korijena,
nemaju doma; nemaju ga ni različite misli koje plutaju umom.
Kad se vidi vlastiti um, prestaje diskriminacija.

Onaj koji je napustio žudnju i ne oslanja se na ovo ili ono,
osjeća svim osjetilima pravo značenje dano u svetim knjigama.

Komentiraj