Skip to main content

Prevazići dualnost je carsko gledište.

Savladavanje nemirnog uma je kraljevska praksa.

Put ne-prakse je put svih Buda.

Onaj koji tim putem hoda postiže budastvo.

Prolazan je ovaj svijet,
poput utvara i snova,
supstancije nema.

Odreci ga se i napusti svoju porodicu,
preseci uže strasti i mržnje,
i meditiraj u šumama i planinama.

Ako bez napora ostaneš opušten
u svom prirodnom stanju,
ubrzo će Mahamudra pobijediti
i postići ćeš Ne-postignuće.

Komentiraj