Skip to main content

U Brihadaranayaka upanishadi, Yajnavaka je to opisao svojoj ženi Maitreyi predočavajući joj suptilna unutrašnja značenja čovjekovih odnosa.

On je upita: »Zbog koga ti mene voliš? Žena ne voli muža radi muža, ona ga voli radi sebe. Mislimo da majka voli dijete radi djeteta, ali nije tako. Ona ga voli radi sebe. Kaže se da guru, učitelj, voli svog učenika radi učenika, ali on ga voli samo radi sebe.» U tom smislu možete otkriti skrivenu unutrašnju istinu što leži iznad svih duhovnih vježbi koje se provode .

Poklonik voli Boga, ali ne radi Boga već radi sebe. Bog, međutim, voli poklonika jedino poklonika, a ne zbog sebe. Razlog tome je što Bog nema nikakav osjećaj razlike ili ličnosti da su neke stvari Njegove a neke ne. Kad postoji osjećaj razlike i ličnosti , pojavljuje se sebičnosti i osjećaj zua „ja“ i „moje“.

Bog ne može biti ograničen jednim likom. On nije sebičan i ne osjeća razliku između „moje“ i „tvoje“. Zato ta tri stupnja: RADI ZA MENE, RADI ZBOG MENE i BUDI ODAN JEDINO MENI, su tu radi vas. Oni će ukloniti svu sebičnost koja je u vama i pomoći vam da dođete do cilja. Nažalost, samo mali broj ljudi može razumjeti veliku istinu koja se nalazi u tim riječima. Gospod je u Giti objavio: „Ja ću uništiti sve tvoje grijehe i uzdići te do stupnja na kojem sam i ja.“ Kako se to može dogoditi? Fizički svijet, koji je vidljiv fizičkim očima, najgrublji je aspekt svijeta i naziva se bhutakasha.Kad taj grubi aspekt poprimi suptilni oblik u umu, to je onda suptilni aspekt svijeta ili chitakasha. Kada mentalni aspekt zauzme još suptilniji oblik u srcu, to je onda kauzalni aspekt svijeta ili chidakasha. Sada, beskrajni Gospod koji je iznad svega toga, najveći od najvećeg. poprima oblik koji je najmanji od najmanjeg i ustoličuje se u chidaakashi, u srcu poklonika. U tome leži divna istina – da tako beskrajno veliki, moćni Bog dopušta Sebi da bude zatvoren u srcu poklonika. Evo priče koja to ilustrira.

Beskrajna snaga Boga može biti ukroćena snagom ljubavi. Zato na putu odanosti i ljubavi za Boga možete vezati samoga Gospodina i zadržati Ga u svom srcu. Ako uzmete kapljicu oceana na dlan, u usporedbi s oceanom kapljica izgleda vrlo, vrlo malena. Ali vratite li istu tu kapljicu u ocean, ona ponovo postaje dio beskrajnog oceana. Isto tako, ako vi svoje malo ljudsko biće stopite s golemom snagom Gospoda, vi postajete svemoćni, beskrajni, jedno s Njim Uzrok tom tužnom stanju je u tome što vrlo mali broj ljudi može razumjeti istinu koja leži u Božjem stvaranju. Mali umovi samo slijede malene postrane uličice. Kad biste samo mogli razumjeti istinu – da je sve dio Božanstva, nikad ne biste slijedili pogrešan put. Ako biste imali Drvo želja u svom dvorištu, zašto biste tragali za divljim drvetom u šumi? Kada biste imali Svetu kravu, zašto biste tražili tržnicu na kojoj biste mogli kupiti mlijeko? Kada biste prepoznali beskrajne blagodati što proizlaze iz posjedovanja Svete krave, nikad ne biste drugdje tragali za blagodatima niti bi se uplitali u beznačajne poslove..

U svetim spisima stoji «Brahmavid brahmavia bhavati» – Spoznajući Brahmana, i ti sam možeš postati Brahman. Proces koji sjedinjuje Boga i vas naziva se bhakti, poput odanosti i ljubavi za Boga. Ali danas mnogi izaberu čak i put kojim se ne prepoznaje Boga; već se oslanjaju na svoje ograničene snage, oduševljavajući se samo ljudskim dostignućima. Oni su spremni pokloniti se seoskom službeniku i državnom činovniku, ali ne žele biti ponizni i poslušni svemoćnoj svemirskoj osobi koja je gospodar čitavog svijeta. Boga koja je izvor i uzrok svega u svijetu pogrešno se doživljava. Uzmimo primjer da želite imati svjetla u kući. Možete upaliti svijeću ili električnu lampu. Ali u zoru, kada se pojavi sunce, cijela će okolina uskoro biti osvijetljena sunčevim svijetom.
Svjetlo što vam daje vaša svjetiljka vrlo je slabo u usporedbi sa sjajem sunca koje sve obasjava. I tu možemo vidjeti neograničenu snagu Boga i usporediti je s ograničenom snagom čovjeka. Kako možemo doseći tu beskrajnu Božju snagu? Pretvaranje nastaje kad čovjek postaje predan Bogu.

Predavanja o temi BHAGAVAD GITE SSSBaba

 

Komentiraj