Skip to main content

Brahmacharya je potrvrđivanje Vaše istinske prirode. Vi jeste Moć, Mir i Blaženstvo.

Brahmacharya znači dovođenje (Shakti) energije u centralni energetski kanal (Sushumna nadi) i podizanje njenog nivoa ka višim energetskim centrima.

Poput sijalica, jedan po jedan energetski centar (chakra) biva aktiviran.
U stvarnom smislu Brahmacharya je stanje svijesti. Ideja o fizičkom tijelu je sama po sebi bolest, ona je oslobođenje od te ideje i oslobođenje od uma. Seksualna energija jeste najsuptilnija moguća energija, a sve druge energije su njene podenergije. U tom smislu seksualna energija usmjerena prema dolje ostavruje potomce, a ta ista energija usmjerena gore, stvara od čovjeka Boga. Kad se iz krutog agregatnog stanja, stvara plinovito, to nije ono što se misli pod sublimacijom seksualne energije.

Treba shvatiti da se radi o tome kako spriječiti da seksualna energija uzima grublje forme, a to se postiže eliminacijom nižih poriva poput požude i strasti. Radi se o tome da spriječite materijalizaciju te energije u grublje forme. Treba prekinuti vezanosti za čulna zadovoljstva.

Brahmacharya je moć svih moći.

Brahmacharya je poput sile atomske moći. Kad se energija uzdiže kroz Sushumna nadi čovjek doživljava mentalni orgazam, a na “kraju” i totalnu smrt ega (ograničenosti u vremenu i prostoru, energiji i materiji) a to je Kozmički Orgazam (Totalna Svijest).

Nitko ne može postići Jedinstvo s Bogom tj. Kozmički Orgazam (Nirvikalpa Samadhi) ako se ne uzdržava od seksualnog orgazma. Štoviše, potrebna je striktna, savršena, kompletna Brahmacharya.

Način da se energija sublimira je koncentracija. Nenapornom kontrolom postiže se Totalna Svijest, a to je jedina Apsolutna Sloboda.

Brahmacharya je srž siddhija. Brahmacharya je nevinost svijesti. Kad nema misli energija je u centralnom energetskom kanalu. Jedna misao (ideja) postoji samo u odnosu na svoju suprotnost. Sve parove suprotnosti čini um. Kad je energija u centralnom energetskom kanalu (Sushumna nadi) nema misli. Jang postoji samo u relaciji na jin.

Brahmacharya daje savršeno zdravlje. Brahmacharya Celibat je uzdržavanje od seksualnih želja, misli i drugih seksualnih aktivnosti. Kad zatvorimo ventile kroz koje se seksualna energija gubi, to je kao da ste napravili branu na glavnoj rijeci. Pritoke će automatski biti kontrolirane. Energija se diže kroz nadi Sushumnasadhanom meditacije, što podrazumijeva koncentraciju.

Nema Brahmacharya bez koncentracije. Nema koncentracije bez Brahmacharya Da bi se Brahmacharya postigla potrebno je kontrolirati svoja čula i organe akcije. Tada i um dolazi pod kontrolu. Samokontrola zahtijeva svjesnost. Svjesnost omogućuje samokontrolu. Pojačana samokontrola daje povećanu svjesnost. To je pozitivna povratna sprega.

Brahmacharya ide paralelno s kontrolom uma. Kontrola uma upravo je proporcionalna vašem napretku u ABC. Bez napretka u ABC spiritualni aspirant ne može napredovati ni u jednoj sferi. Brahmacharya je oslobođenje iz mreže svih čulnih zadovoljstava Da bi se shvatila smisao o Brahmacharyi potrebna je mudrost i razumijevanje. Ali oni dolaze samo kroz Brahmacharya . Jasno je koliku snagu ima Brahmacharya da isprovocira ljude, princip Brahmacharya će sigurno isprovocirati njihov ego.

Poznato je i apsolutno točno da se siddhiji postižu kroz Brahmacharya. Kao što istinski Brahmachary za to nije zainteresiran, niti se vezuje za svemoći i sveznanja. Brahmacharya je staza Savršenstva, Jednota sa Bogom.
Brahmacharya je put u Besmrtnost, drugim riječima Besmrtnost sama. Malo ih razumije da je važno bar malo Brahmacharye da bi se shvatila neophodnost Celibata. Inače sve informacije o Brahmacharya su ništavne, zeleno sjeme koje neće proklijati bez vode mudrosti i sunca razumijevanja. Iz zbog toga je nephodan ostvareni Guru, jer zbog neznanja o značaju Brahmacharya ne možete to shvatiti.

Brahmacharya rastapa ego. Stvarna predanost Bogu je moguća jedino kroz Brahmachariyu. Kao što Ispravnost / Dharma/ u vatri je da gori, Dharma vode je da je mokra, a Dharma Sannyasina predanog Bogu je Brahmacharya. Brahmacharya je suština života Brahmacharya je Istinoljubivost i Istina sama.

Brahmacharya je potrvrđivanje Vaše istinske prirode. Vi jeste Moć, Mir i Blaženstvo. Ako ste Bog, budite Bog. I to je Brahmacharya. Vi ste Vječnost. Vječnost nije stalno (kontinuirano) trajanje u vremenu.

Vrijeme je linija prošlost-budućnost unutar Beskraja, linija povučena kroz Vječnost. Ova linija je iluzija trajanja. San vremena i prostora je samo sjena Istine (Brahmana, Stvarnosti, Boga). Kao što ne postoji bilo što izvan Vas, isto tako ne postoji bilo što unutar Vas. Prividno lutanje vaše pažnje unutar Vas (Vječnosti) prividno povlači liniju vremena. Vi ste individuum što znači da niste djeljivi.

Jedino Punina (Sveukupnost, Bog) ima individualnost, a ona se ne sastoji od dijelova. Kontrola uma daje vam da gospodarite Univerzumom. Ako ste robovi svoga tijela, robovi ste i svoga uma. Tada ništa ne možete izgubiti jer već jeste mrtvi. Vi ste jedina Stvarnost.

Vi ste Sveukupnost. Nema drugih. Vi ste Bog (Brahman), Jedan jedini. I ništa Vam nije potrebno. Nema ničega osim Vas.

Join the discussion 2 komentara

  • zora napisao:

    Mislim da donekle je ovo tocno po ovoj tvrdnji kad bi uzeli strogo centrirano ne bi bilo svijeta svi bi bili brahmacarije muskarci ne bih stvarali potomke zene ne bih radjale djecu svi bi bili sveci muskarci i zene samo je pitanje tko bih stvarao djecu valjda po onoj bog sam. Nema logike zasto je onda siva imao zenu i u mitlogojiji i djecu ganesha itd

  • Girija napisao:

    Pa vidite po svijet ustroju da rijetko tko postigne stanje svetosti, brahmacarije ili mudrosti. Svijet je upravo ono što i kakav jeste. Prema tome što bi bilo kad bi bilo je mašta ili zamisao. Mitologijske priče su samo alati, putokazi koji vam simbolizira nešto što bi mogli razumijeti bez um filtera. Zato logikom i ne možete razumjeti tu razinu koja je nelogična, u kojoj Šiva nije osoba već svijest, a žena mu Parvati moč ili energija, i u jednosti stvaraju svemir,svijet koji svako vidi na svoj način.

Komentiraj