Skip to main content

U raznim duhovnim tradicijama seksualna energija predstavlja energiju koja se očituje kroz seksualnost na nivou svih živih bića i koja je veza između duha i materije. Time posjeduje važnu sposobnost pomaganja duhu unutar tijela i oplođuje materiju novim životom. Kao takva, ima dvije glavne funkcije: u nesvjesnoj (prirodnoj) evoluciji živih bića osigurava opstanak, razmnožavanje i (nesvjesni) razvoj u relativnom, a u svjesnoj evoluciji čovjeka predstavlja alat u duhovnom razvoju.

Smatra se da pojavni svijet grade dvije suprotne sile koje čine univerzalnu cjelinu i stalno teže međusobnom . U kineskoj tradiciji, na primjer, to su yin i yang, koje se manifestiraju kao tamno-svijetlo, noć-dan, hladno-toplo, voda-vatra, magnetično-električno… Muškarac i žena predstavljaju suprotnosti-komplementarne polovice cjeline; oni su zemaljska manifestacija kozmičkih kreativnih sila. Napredne duše uspoređuju seksualnu energiju s filozofskim kamenom alkemičara – supstancijom koja pretvara teške metale u zlato, oni naglašavaju da treba ‘slijediti primjer velikih iniciranih koji ne prepoznaju seksualnu energiju kao zloćudnu silu nego razumiju njezinu tajnu i znaju da je ona sredstvo putem kojega mi, ljudska bića, možemo dosegnuti konačni cilj – Boga’. Prilikom transformacije sirove, krute seksualne energije u finiju – kreativnu energiju – ponajprije dolazi do toliko spominjanog procvata raznih ljudskih a zatim i do duhovne transformacije iniciranog.

Transmutacijom seksualne energije bave se i razni oblici tantra yoge koja   raznim tehnikama   kod seksa nastoji zadržati životnu energiju (prana) toliko potrebnu za daljnji samorazvoj. I na zapadu postoje neki oblici ovog rituala.   No ono ključno što se treba razumjeti da je gubitak životne energije je, čini se, i pravi razlog zbog kojeg toliki religijski pokreti inzistiraju na celibatu. No, zabrinjavajuća je činjenica koliko mali postotak   redovnika u celibatu zapravo sublimira seksualnu energiju – mnogi nemoralni skandali u redovima  svećenika su, nažalost, primjeri negativnog ispoljavanja potiskivanja netransformirane seksualne energije.
Na pitanje : koji put odabrati – celibat ili duhovne tehnike sjedinjenja muškarca i žene? Treba uvažiti, kao što ne postoje dvije jednake osobe, ne postoji ni jedan pravi način. Nekim ljudima je, na primjer, nemoguće i zamisliti da se odreknu uobičajenog seksa. Praktički, u celibatu su oni koji slijede i jedan i drugi put, jer i npr. tantra tehnike  sublimiraju seksualnu energiju. Oba puta imaju svoje rizike.  Budući da u božansko duhovnom prvobitnom stanju dva pola stvaranja, pozitivni i negativni, dajući i uzimajući, sila i otpornost, miruju jedan unutar drugoga u savršenu skladu, na duhovnoj razini ne postoje odvojeni muški i ženski spolovi nego postoji samo njihovo komplementarno jedinstvo.  Na duhovno božanskoj razini polovi se spajaju i počivaju jedan u drugome a fizičko seksualno jedinstvo je samoodražavajući, imitirajući izgled božanskog jedinstva

Primjeri iz Buda učenja.
Pitanje:Zar
se ne morate odreći seksa da biste postali prosvijetljeni?
Odgovor: Ne, ne morate. Važno je ne postati zavisan o seksu.
Pitanje: Zašto je onda Buddha toliko naglašavao celibat?
Odgovor: Ne samo Buddha, svi veliki duhovni učitelji postavljali su celibat kao temeljni uvjet za samostanski život.
Pitanje: Zašto?
Odgovor:  Buddha  je znao da seksualna želja i užitak mogu lako dovesti do žudnje i zavisnosti, čime se i muškarci i žene vežu za osjetilna zadovoljstva i ciklus rođenja i smrti. On je također znao da bi se redovnici, kad bi im se dozvolilo da se žene, morali brinuti o svojim ženama i djeci. To bi pak značilo da ne bi mogli posvetiti svoje vrijeme i energiju isključivo  traganju za samospoznajom. Tome se ne bi mogli posvetiti niti kada postanu učitelji, budući da bi njihove obitelji morale biti na prvom mjestu.

Celibat podrazumijeva mnogo više od pukog suzdržavanja od seksa. To je nadilaženje, to znači proživjeti i nadrasti. Za “proživjeti i nadrasti” može trebati vrlo kratko vrijeme ili dugi niz godina. Na svom vrhuncu, celibat je profinjeno stanje u kojem su grublje vibracije tijela i uma transformirane u najsuptilnije i najfinije, stvarajući sveprožimajući mir i jasnoću. U sutrama i djelima ostvarenih učitelja kaže se da celibat – kada su tijelo i um zreli za njega  čini temelj za transformaciju seksualne energije u čistije vibracije koje su od bitnog značaja za najdublja stanja samadhija i prosvjetljenja.

Drugi pitanje: Ali zašto potiskivati spolnost. -zar to nije prirodna potreba, poput hrane?
Odgovor: Možemo živjeti bez seksa, ali kako dugo možemo opstati bez hrane? Poanta je u tome što govorimo o nadilaženju, a ne o represiji (potiskivanju), što je opet nešto drugo.  Najveća ljubav se ne temelji na seksualnoj vezi već na pravilnom razumijevanju međusobne poveza nosti svake egzistencije i poštovanju života koje iz toga proizlazi.
No kada govorimo o celibatu i seksu, ne smijemo pomiješati životnu situaciju obiteljskog čovjeka sa situacijom neoženjenog redovnika.
Pitanje: Ali ako ne želite celibat – a većina ne želi – možete li uživati u seksu, prakticirati zen i postati prosvijetljeni?
Odgovor: Možete. Budizam zna za mnoge obiteljske ljude koji su postigli duboko prosvjetljenje. Bili su zaokupljeni duhovnim učenjem, živeći sa obitelji, a ipak su imali vremena da se iznimno predano posvete olakšavanju patnji svojih sunarodnjaka.  Kod svih njih celibat je neophodan samo za vrijeme obuke u samostanima. Prosvijetljeni učitelj savjetuje: Ako je za tvoju duhovnu praksu najbolje da se oženiš, onda se oženi. Ako nije ne-moj.
Ezoterični tekstovi, kao i naša evropska svećeničko monaška tradicija puni su priča o tragičnim događajima na ovom putu.  Mnogi ljudi nemaju jak spolni nagon, pa im odgovara samački život. Ako su pri tome još i duhovni, neki od njih se odluče za život redovnika ili samostalnog pustinjaka. Stoga potpuni celibat nije loš ako je nekome prirodan. Ipak, to nije slučaj s velikom većinom  čovječanstva, pa je u tom pogledu tantra vrlo praktična. U duhovnom su smislu posve jednaki oni koji upražnjavaju spolne odnose i oni koji to ne cine.

To je stoga sto spolnost (jednako kao i hrana, spavanje i sl.) sama po sebi niti donosi duhovnu spoznaju, niti je priječi. Stoga je tantra srednjeg puta po tom pogledu u razumnoj sredini između pravaca koji zagovaraju štetnost spolnosti (većina danasnjih religija), i onih koji zagovaraju spolnu neumjerenost (materijalisti ili neki izopačeni pravci tantre). Oni koji upražnjavaju spolne odnose trebaju biti umjereni, ali iskreno usklađeni sa svojim stvarnim potrebama. Pokušaj da se prema seksu odnosimo sa nevezanošću a bez potpunog njegovog isključivanja propada; pokušaj da se on pročisti (način koji mnogi evropski mistici zagovaraju) vrlo je brzoplet i opasan eksperiment Kada se pomiješaju seks i spiritualnost tu nastaje najveća katastrofa.

Postoji jednostavan test. Ako vam odricanje ne pada teško, ako je skoro neizbježno – što znači bez prisile i bez imalo sumnje ili uznemirenosti   može se s priličnom dozom sigurnosti pretpostaviti da je vaša karma sazrela u pogledu seksa i da ste spremni za celibat. U vezi ovih pitanja postoje tri glavna stava. Jedan od njih je da je seks neophodan za produživanje vrste i mnoge religije to podržavaju. Drugi stav je da je seks tu radi zadovoljstva, što naša suvremena kultura propagira. Treći stav je da  vam može pružiti spiritualno iskustvo; ako ste bestrasni, bez želje za sexom, ovaj stav propagiraju tantrički filozofi.

Seksualni čin je, sam po sebi životinjski čin. On vam pruža samo trenutno zadovoljstvo koje traje nekoliko sekundi, a zatim ustupa mjesto depresiji i frustraciji, i to važi za svakoga. Što se tiče seksualnog impulsa: nemojte ga promatrati kao nešto grešno i straŠno i istovremeno privlačno, nego kao pogrešan podsticaji niže prirode. Odbacite ga potpuno, ali ne kroz borbu nego kroz povlačenje od njega, odvajajući se i odbijajući da na njega pristanete; gledajte na njega kao na nešto Što nije vaše, već je sila Prirode koja je izvan vas djelovala na vas.  Osjećanja seksualne želje ne treba kontrolirati uz pomoć volje, niti ih treba odbaciti kroz već naviknuto razvrstavanje na “dobro” i “loše”, kako se to često dešava. Umjesto toga, treba ih do kraja primiti sa svjesnošću i prijemčivošću, onako kako se manifestiraju. Jednostavno ih treba prepoznati, ali ne i slijediti. Na taj način postižemo obuzdavanje neukroćenih strasti, a energija koju one sadrže ostaje na raspolaganju za proces pročišćavanja srca od pohlepe, mržnje i obmanutosti. Idemo nasuprot svojih uslovljenih, površnih preferencija, ali na način koji vodi ka oslobađanju, a ne ka još većoj patnji.

Mudrac uvijek naglašava svjesnost kao važnu komponentu napora u obuzdavanju. Suzdržavanje ili celibat je temelj na kojem stub oslobođena stoji. Vede deklariraju  da su bogovi nadvladali smrt Brahmacharyom i pokorom. Veliki sveci mudraci i yogini su pobjedili smrt Brahmachayom.
Ne postoji ništa na ovom svijetu što ne može biti  postignuto u savršenom celibatu.

U BhagavadGiti 16:21 piŠe “O Arjuno, troje su vrata koje  vode čovjeka u pakao, požuda, pohlepa i ljutnja, stoga oslobodi se od ovih.” 3:43 “Uništi ovog snažnog neprijatelja- strast, održavanjem Brahmacharye”. Znaj da na ovom svetu ne postoji ništa što ne može biti postignuto čovjeku koji je  od rođenja do smrti savršen celibat. Znanje četvoro Veda i drugo savršen celibat,  drugo je superiorno od prvog, jer se znanje traži u celibatu.
Iz Mahabharate—Smrt je ubrzana gubitkom sjemena iz tijela; a život je sačuvan kada je sjeme sačuvano.Čovjek zasigurno umire ranije zbog dozvoljavanja gubitka sjemena; znajući ovo.

Siva Samitha--Yogin treba uvijek cuvati sjeme, i živjeti kao strogi celibat.
Um  kod naprednih duša se odvojA od vanjskog utjecaja (životnih dijelova) i fizičke svijesti i živi svoj unutrašnji život. Ali samo nekolicina može to učiniti sa nekom cjelovitošću. I u trenutku kad čovjek doživi proširenje svijesti na planu fizičkog života i svijesti, seks više se ne može tako tretirati. On tada može u svakom trenutku postati ometajuća, uznemirujuća i iskrivljujuća sila. To uvijek ide zajedno sa egom (ponos, taština, ambicija) i rađas željama i požudom, jedan od glavnih uzroka spiritualnih padova u sadhani. U svakom slučaju sadhana- ostvarenja koja ne traži samo suštinsko iskustvo Božanskog već i transformaciju fizičkog bića i prirode, apsolutno je neophodno za uspjeh svih sadhana potpuno ovladavanje seksualnom energijom; inače duhovna svest ostaje nejasna mješavina, zamućenost koja utječe na čistoću produhovljenog uma i ozbiljno zadržava uzdizanje sila u tijelu. Čovjek kako znamo je spoj uma duha i tijela. Tijelo osim što je vozilo duše (odjelo, omotač, ambalaža), služi nam da u njemu ostvarimo spoznaju-Istinu. Primjer kad osoba osjeća glad, , žeđ ili sex, to sve (ti osjećaji) pripadaju tijelu (zemlji). Jer je riječ o tjelesnoj potrebi.
Svijest nije gladna, svijest nema potrebu za seksom. Svjesnost i tijelo treba biti u harmoniji ili možemo reći trebaju sklopiti savez. Jer bez tijela svjesnost je nepokretna, a bez svijesti tijelo nije u stanju da ostvari svoje potrebe, bez obzira radi li se o gladi, sexu ili sl. Potrebno je razumijevanje-savez-harmonija, što je što i čemu što pripada.

Potpuno uzdizanje je nemoguće sve dok seksualna želja zatvara put; spuštanje je opasno sve dok je seksualna želja u duhu (svijesti) moćna. Jer u svakom trenu neizražena ili latentna seksualna želja može biti uzrok zbrke koja će potisnuti istinsko spuštanje i iskoristiti prikupljenu energiju za druge svrhe, ili će sve akcije svijesti okrenuti u pogrešno iskustvo, uznemirujuće i obmanjujuće. Zato čovjek mora ukloniti tu prepreku s puta; inače nema ni sigurnosti ni slobodnog kretanja ka okončavanju sadhane. Zbog toga se  u sadhani zahtjeva potpuno uzdizanje cjelokupne niže ili obične svijesti da bi se spojila sa spiritualnom koja je iznad nje i traži potpuno spuštanje spiritualne (konačno čiste) svijesti u um, život i tijelo da bi ih transformirala.

Vrlo je bitno shvatiti pojam jedinstva, cjelovitosti. Čovjek današnjice je necjelovit. Samo kompletan, –realiziran čovjek je cjelovit. Cjelovit je samo onaj koji u sebi odražava oba pola, negativni i pozitivni, muški i ženski  u savršenu skladu. Ovo je pravo značenje riječi svet ili svetac koja dolazi iz korijena sav i znači cjelovit.

Komentiraj