Skip to main content

Um je unutarnji instrument psihe

Um je identifikacija. Bez nje on ne može funkcionirati. Sve što traži identifikaciju znači da je um upetljan. Identifikacija sa bilo čim je um. Bez obzira koja Ideja bila u pitanju.

Kakve su vam misli, takvima postajete; ako dopustite da vam se um bavi lošim stvarima, imat ćete samo loše misli, a to će onda degradirati vaše djelovanje. Čovjekov život će blistati uzvišenim sjajem kada mu je um ispunjen božanskom ljubavlju  Zbog zaboravljanja naše prave Prirode, um ima tendenciju ka stalnom potrebom identifikacije. Zbog neprekidne težnje za svjetovnim postignućima, um se toliko zaokuplja tvarnim predmetima, da sama svijest postaje kruta. Um je poput prekidača Ako ga okreneš na desno, prema Bogu, možeš ga podesiti na Boga. Ako ga okreneš na lijevo. Ti ga podešavaš na svijet. Bog je prisutan svugdje i u svakome
Kada je um čist dolazi intelekt. Čovjek ima jaki intelekt ako on nije povezan sa srcem javlja se ego. Ako su oni zagađeni, ne možemo zadržati Svjetlost. Morate okrenuti svoj um od svjetovnog ka Božanskom, od Prirode ka Bogu Prirode. Zaokupivši se prolaznim i nestalnim svjetovnim brigama, ljudi zagađuju svoje živote.

Gospodarenje umom donosi vrhovno samopovjerenje koje dovodi do razumijevanja sebe ili svijesti o atmanu. Spoznaja istine da je cijeli univerzum manifestacija jednog atmana jača čovjekov poticaj da služi čovječanstvu.
M – čovjekov um (mind)
A – svijest o atmanu, (awareness)
N – priroda naroda (nature)

Ključ koji nam omogućuje biti na Neposrednom Letu ka Bogu jest da odvežemo um od njegove užlijebljene navike da misli „Ja sam tijelo”.Ovaj postupak ponovnog uvježbavanja uma sastoji se od dva dijela:

• Moramo shvatiti da štogod možemo spoznati našim osjetilima, sve je tek privremeni oblik ili pojavnost koja izvire iz snage ili izvora koju zovemo Bog; te su Njime podržani postojati tako dugo koliko im je vijek trajanja, te se na posljetku stapaju sa svojim izvorom. To je manji dio ove borbe. Ostvarujemo ju čitanjem, proučavanjem, druženjem s dobrim ljudima (satsang) i kontemplacijom.
• Drugi je dio uvježbati um kako bi preusmjerio i usredotočio svoju pažnju s onog što promatra izvan sebe na samog promatrača, koji je ta snaga koja je izvor unutar neosjetljivog tijela i koja čini to tijelo osjetljivim. To ostvarujemo uvježbavanjem, uvježbavanjem i opet uvježbavanjem. Ono je veći dio ove borbe. Nagrada za pobjedu u ovoj borbi je uvećani stupanj sreće i mira uma.

Kada steknemo neposredno iskustvo ove snage koju ljudi nazivaju Bogom, dostižemo stanje trajne sreće i mira koji su naš životni clji. Uništenje uma ne podrazumijeva uništenje naše sposobnosti da mislimo već uništenje našeg neznanja o našem stvarnom identitetu. Uništavamo lažnu uvjerenje da sam ja nepokretna posuda imenom Gospodin X i tada možemo spoznati naše istinsko sebstvo, koje omogućuje našoj nepokretnoj posudi koju zovemo „entitet tijelo – um – intelekt“ da bude osjetljivo.

Potrebno također razlučiti razlike kod spoznajno iskustvenih osjećaja i misli, koje se u umu javljaju poput razumijevanja što je vjerovanje, što osobno uvjerenje, što je podobna sklonost, mašta i fantaziranje. Misliti da si nešto doživio iskusio nije isto što i samo iskustvo koje transformira, a tek iza toga dolazi do faze i spoznaje koja je sama Realnost

Također moramo razumijeti kategorije uma;

  • Nad um
  • Intuitivni um
  • Prosvijetljeni um
  • Viši um
  • Super um
  • Obični um

Obični um jako je ograničen vanjskim ograničavajućim sposobnostima naših osjetila. Znanstveno je procijenjeno da ljudi koriste između 1 i 10% dodijeljenog im kapaciteta mozga. Ovaj strop, djeluje poput mrene prebačene preko uma. S druge strane neograničeni Nad – um sinonim je za potpunu svijest ocena postojanja – svijesti – blaženstva. Uništiti um (manomasa) stvarno znači ukloniti mrenu s uma. Postupak je takav da se obični um uvježba da ostane u stanju mira uma bez misli. On se tada rastoči u svojem izvoru i postane nad um. Ne bismo se trebali plašiti. Trebali bismo s veseljem poduzeti ovaj napor.

Ako prije spavanja pokušate u svoje pamćenje prizvati događaje dana, sve što se dogodilo, prizvat ćete samo one događaje koji vam nešto znače, one koji su se duboko usadili u vas. Ostatak beznačajnih događaja će biti maglovit, isparit će iz memorije. Utješite se čvrstom vjerom da su patnja i agonija ovog svijeta prividne i prolazne. Usmjerite svoj um na ovu veliku stvar i hrabro koračajte na putu Sadhane (duhovne vježbe), na neprekidnom putu predanosti

Dobro disciplinirani um donosi sreću”. Meditacija ima za svrhu da pročisti um.
Kada možeš reci da nema uma ili da um prestaje postojati?

Kada nije ometen emocijama, željama, osjećanjima, mislima, itd. Kada um prestaje postojati, možeš iskusiti Boga.

Komentiraj