Skip to main content

Tokom vremena Yoga je poprimila razna značenja. Ona znači metodu ili put. Često se upotrebljava u smislu jarma. Također znači tapas ili strogu disciplinu, Dhyanu ili meditaciju. Označava obuzdavanje čula i uma. lako se ponekad upotrebljava kao sinonim za ekstatski trans ili samadhi, češće se koristi za opis puta kojim se do njega stiže. Yoga je sustav fizičkih, psihičkih i duhovnih vježbi. Yoga nije kult ni vjerovanje, već metoda samoostvarenja koja započinje pročišćavanjem tijela, a završava razvojem duha. Yogi nije ni svećenik ni čudesnik, već čovjek koji je ostvario duhovno prosvjetljenje.

Prema Rig vedama, meditacija na Božansko Svjetlo je sveti čin odanosti. U Atharva vedama se govori o mogućnosti postizanja natprirodnih moči upražnjavanjem odricanja. Upanishade smatraju Tapas i Brahmacharya vrlinama koje proizvode veliku moć. Sveta-Svetro upanishad definitivno smatra Yogu praktičnom stranom razumijevanja. Mahavira i Buda podvrgli su se asketskim vježbama i prakticirali najvišu kontemplaciju. Budističke sutre kao i Jaina Agamas poznaju sve Yoga metode koncentracije. Mahabharata također spominje Yogu. Mnogi asketi iz epoha pribjegavaju Yogi kao sredstvu dobijanja natprirodnih moći. Tako Upanishade, Mahabharata uključujući i Bhagavad Gita, Jainizam i Budizam, svi prihvaćaju Yoga vježbe. Općenito se vjeruje da Yoga nije toliko sistem filozofije nego više škola misticizma i magije. Budući da život čovjeka zavisi o prirodi chitte, uvijek nam je nadohvat ruke da promijenimo našu prirodu kontroliranjem naše chitte vjerom i koncentracijom, možemo se osloboditi čak naših zala.

Normalne granice ljudske vizije nisu granice svemira. Postoje i drugi svjetovi osim onih koje nam otkrivaju naša osjetila, druga osjetila osim onih koja su nam zajednička s većim životinjama, druge sile osim onih materijalne prirode. Ako imamo vjeru u duši, natprirodno je također dio prirodnog.

Disciplina Yoge nije ništa drugo do čišćenja tijela, uma i duše i njihovog pripremanja za Blažensko Viđenje Disciplina Yoge Yoga shvaćanje sebe (identiteta) kao transcendentnog subjekta koji je sasvim nešto drugo nego tijelo, um i ego je vrlo daleko od zdravorazumskih i običnih psiholoških pojmova. Uspoređen s ovim, spiritualno shvaćanje jastva u Yogi obično se zaboravlja. Nadnaravne moči koje se obično povezuju s raznim stadijima u prakticiranju Yoge jedva da se mogu dovesti u sklad s poznatim zakonima fizičkih ili psihičkih nauka, ali moramo se sjetiti da Yoga sistem samo-spoznaje ima solidne temelje u metafizici, što dokazuje stvarnost Self kao vječnog principa svijesti.

Ako čovjek vjeruje u transcendentalno ja mora priznati postojanje dubljih slojeva svijesti od empirijskih, širih mogućnosti i viših potencijala nego osjetilni. Društvo za fizička istraživanja i moderna škola psihoanalize pridonijela su našem znanju o tamnim predjelima psihičkog života sakrivenom od običnog pogleda. Yoga ide puno dalje u istom smjeru, jer ona ne samo da istražuje dublje predjele natprirodnog, nego i formulira određene praktične metode čišćenja i samokontrole za ostvarenje «Self u čovjeku». Dr S.Radhakrishnan rekao je slijedeće o Yogi:«U Yogi imamo takve rezervoare života iz kojih crpimo ono o čemu niti ne sanjamo. Ona uobličava način za otkrivanje naših dubljih slojeva funkcioniranja.. Vac (Nada) ili Riječ je važan i vitalan činilac u indijskoj psihologiji. Porijeklu govora posvećena je tolika pažnja jednostavno zbog toga što se otkrovenje prihvaća kao verbalna inspiracija i prenosi se verbalnom podukom. Vac je stvarno napravljen od mesa u različitim vjerskim razmišljanjima, jer se smatra da je iz njega poteklo stvaranje. Shivagame, Tantre i Vaishnava Samhite svi imaju svoje teorije o Vacu ili Nadu iz kojih se pretpostavlja da je nastao svijet.

Vac je Shabda-Brahma U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga. Riječ ima četiri stadija. Riječ je Shakti, a Bog je Shiva. Zatim ima pet stanja – Vaikhari, Madhyama, Pashyanti, Para i Paratpara.

Odgovarajući tim stanjima ima pet tipova Yoga Mantra, Laya, Hatha, Raja i Shiva. Dvije glave su dvije prirode zvuka, vječna i nutarnja. Sedam ruku je sedam padežnih nastavaka i trostruko povezanih, tj. vezanih s tri lokaliteta – grudima, grlom i glavom. Bik je tako nazvan zbog svoje neobuzdane prirode i sklonosti užitcima. On riče i proizvodi zvuk. Taj opis Shabda-Brahme ili Logosa u obliku bika je zaista vrlo značajan.
Zvuk na svom putu iz korijen chakre ili Muladhare do kraja nadija je stadij ,,Para”; stadij ,,Pashyanü” je prolaz kroz nadije; od kraja nadija do grla je stadij .Madhyama”; iz grla do usta je njegov stadij ,,Vaikhari”, kad zvuk uđe u Sahasrara ili lopoč od tisuću latica, to je poznato kao Paratpara ili Shiva Tattva.
Zvukovi u sanskritu poznati pod imenom Bijaksharas i klasificirani su s tri gledišta, Vishnu, Shiva i Shakti. Postoji još jedna mantra koja je još vise unutarnja nego ove tri, a to je Atma Mantra, koja je poznata kao ,,Soham”. Onaj koji ponavlja ,,Soham” sa svakim udisajem i izdisajem dobiva kao rezultat svojih napora mirnoću uma i čistoću osjećaja.

Sada je opće priznato da je moguća percepcija nezavisna od osjetila i uma. Zabilježeni su fenomeni kao vidovitost, telepatija i slično da bi se dokazala mogućnost pojave iznadosjetilne ili supernormalne percepcije. Pashyanti Vac donosi jasnoću percepcije neposredno prije svoje pojave.

Ako pod Yogom podrazumijevamo jedinstvo ili Harmoniju s vrhunskim objektom znanja, onda je Raja Yoga eksperimentalna i psihološka metoda za njeno direktno postizanje. Ona je psihološka Yoga jer je njeno područje akcije kontrola i ovladavanje umom, postiže svoj cilj koncentracijom. Raja Yoga tezi toj koncentraciji. U svim zemljama i u sva vremena veliki umjetnici, ljudi od akcije i mislioci znali su i prakticirali instinktivno, svatko na svoj način svjesno ili nesvjesno kako je iskustvo naređivalo. Originalnost indijske Raja Yoge lezi u činjenici da je stoljećima bila podvrgnuta do u tančine razrađenoj i eksperimentalnoj nauci za podvrgavanje i koncentraciju uma. Onaj tko nađe put do koncentracije može postići prosvjetljenje.

Snaga shvaćanja je jako povećana Raja Yogom. Znanje Raja Yoge biva oslobođeno od grešaka opažanja i shvaćanja. Buđenje Paratpara Vac se postiže Shiva Yogom. Vac je Logos, Logos ne znaci samo Riječ utjelovljena u zvuku, nego i riječ utjelovljena u misao. On podrazumijeva trojstvo pokreta ili daha, misli ili ideje, rijeci ili oblika. Gledan kao egzaltacija apsolutnoga, može se uzeti da Logos znaci potenciju zvuk, koji proizvodi formu. Logos je utjelovljenje misli ili ideje o kozmosu. On postoji u umu božanskog i kao takav on je kozmos u svojoj cijelosti i kompletnosti, ne kao vremenski proces ni kao produžen u trodimenzionalnom prostoru ili u prostoru-vremenu, nego u toj unutarnjoj svjesnosti koju se može dosegnuti u transcendentalnom iskustvu.

Paratpara Vani je zbog toga kozmička misao i pinealna žlijezda je njeno sjedište u fizičkom tijelu.

Komentiraj