Skip to main content

Ljubav je lice i tijelo Univerzuma. Ona je vezujući materijal svemira, ona je tvar od koje smo mi stvoreni. Ljubav je iskustvo bića koje je kompletno i povezano sa Sveopćim duhom.
Ljudsko biće koje je othranjeno na ljubavi evoluira puno brže prema perfekciji, prosvjetljenju i ujedinjenju sa bogom.
A oni koji se odreknu ljubavi (iz egoizma ili gluposti) odvajaju sebe od jedne esencijalne božje energije. Tako kreću putem prema nestanku i samo destrukciji te gubitku svoje suvislosti i jedinstvenosti. Beznačajna zabrinutost, sumnje, dvojbe, strah i očaj su naši unutarnji neprijatelji koji nas polako ali sigurno transformiraju u prašinu i prije naše smrti.

Ljubav i sloboda su neodvojivi jedan od drugoga, tako da bez slobode ne možemo pričati o ljubavi već o uvjetovanosti. Ljubav je glavni kriterij I kao takva najbrža metoda sebe razvoja za ljude. Ukoliko doživimo veliku ljubav sva božja veličanstvenost će se reflektirati u naše biće.

Kad sami ne pružate ljubav neće vam se ni uzvratiti.
Kad pružate malo ljubavi sputani nekim uvjetima i ovisnostima srce vam ne učestvuje, tada  će vam biti isto vraćeno.
Ali kad volite punim  srcem, ljubav će vam biti uzvraćena.
Tko voli beskonačno, biti će voljen beskrajno.

Ne zaboravimo reći da ljubav bez istine je kao kaotični tok rijeke bez obala.

Bez ljubavi gledamo kroz tamna stakla. Ali kada otkrijemo, osjetimo  i bivamo ljubav, vidjet ćemo sve jasno i bistro. Od važnih vrlina i ljudskih vrijednosti koje nas čine ljudskim bičima od svih je najvažnija ljubav.

Svijet je stvoren iz Ljubavi Božje, u Ljubavi Božjoj. Ona je vječna i savršena. Ništa je ne može razoriti. Ono što danas vidimo samo su sitne promjene na najtanjem sloju površine. Međutim, ono što je u najvećoj mjeri bolesno, to je  razmišljanje večna ljudi, usko  gledanje, i ograničeni stavovi zato nisu sposobni u svijetu vidjeti Božansko. Kome god je  preveliki  smrad ne možet  mirisati, od buke ne može se čuti, od betona ne može se vidjeti.  Ali to nema ništa zajedničko sa svijetom, već samo s pojedincem.
Odvratite svoj pogled od svijeta. Promatrajte Božanski svijet u sebi. Pronađite Ga u svome srcu i vidjet čete kako je božanski, kako je savršeno lijep ovaj svijet. Savršen uvijek i oduvijek. Spoznajte koliko ste savršen.. Stavite sebe u Božje ruke. To je najveća star koja se  može učiniti ovome svijetu.

Čovjek mora ući u ljubav. To je prvi korak prema Bogu koji se ne može izbjeći. Oni koji pokušavaju izbjeći taj korak ljubavi    nikad neće stići do Boga. Taj korak je apsolutno potreban jer vi postajete svjesni svoje potpunosti onda kad  kad ste istjerani iz vaše narcisoidnosti, iz vašega zatvorenog svijeta pod vedro nebo. Ljubav je to otvoreno vedro nebo. Biti u ljubavi znači letjeti. Ali sigurno je jedno, beskrajno nebo vas plaši. Vrlo je bolno napustiti ego, jer su nas učili da ga njegujemo. Mi mislimo da je ego naše jedino blago. Mi ga štitimo, ukrašavamo, neprestano ga uljepšavamo, a kad  ljubav pokuca na vrata, sve što je potrebno  jest da maknemo svoj ego. Naravno da je to bolno. Taj ego, odnosno iluzija je naše životno djelo, to je sve što smo stvorili, ta ideja da smo nešto posebno.
Jedan korak vodi k drugomu. Ljubav sliči stubama. Ona počinje s jednom osobom, a završava s potpunošću. Ljubav je početak, Bog je svršetak. Bojati se ljubavi,  zbog ljubavi, znači ostati zatvoren u mračnoj ćeliji. Moderan čovjek živi u mračnoj ćeliji, to se zove narcisoidnost. Narcisoidnost je najveća opsesija modernog uma.
Naša prava narav ili bit, je Božanska ljubav (prema).Bez nje naš život ne bi bio moguć ni jedan tren, jer ona je dah, bit života.
Kad nestane šest loših osobina na koje ste bili tako dugo vezani, Božja ljubav postaje jedini stanovnik vašeg srca.
No, ljubav treba objekt, ljubljenog, da bi se mogla davati. Ne može se ispoljiti sama.  Zato ju usmjerite prema Bogu , Sebi, Apsolutu onome što za vas jeste suština svega, i neka to (On) bude oltar u vašem očišćenom srcu. Tada se više ne može pojaviti bilo kakva druga vezanost. Postepeno se ta ljubav prema Bogu produbljuje, postaje još čišća, a  na kraju zaboravite na sebe a potreba mišljenja nestaje. I u tom trenu se pojedina spaja sa Univerzalnim. Pronađte slobodu Duha: jer tamo gdje je prava sloboda, tu je mir; a tamo gdje je mir, tu je ljubav, a ljubav otvara sva vrata. Gdje je ljubav, tu nema kritike, osude i procjene, jer tada znaš i shvaćaš u kojem smislu  je sve jedno.

Swami Vivekananda je rekao:

Djelujte u slobodi. Djelujte kroz ljubav. Riječ “ljubav” teško je razumjeti, ona nikada ne dolazi kroz ropstvo, ona dolazi kroz slobodu. Istinska ljubav za roba nije moguća. Ako kupite roba i bacite ga u lance te ga nat­jerate raditi, on će raditi kao sluga, ali u njemu neće biti ljubavi. Tako i kada radimo za materijalne stvari ovoga svijeta kao robovi, u nama ne može biti ljubavi, a naš rad nije istinski rad. Ovo se odnosi kako na rad za nas same tako i na rad koji obavljamo za našu rodbinu ili prijatelje. Sebični je rad ropski rad, a evo i testa: Svaki čin ljubavi donosi sreću, donosi mir i blagoslov.
Istinsko postojanje, istinsko znanje i istinska ljubav međusobno su povezani i kada postoji bilo koje očitovanje, neumitno postoje i ostala dva. To je trojstvo, to su tri očitovanja Jednoga Jedinog, tri vida Božanskosti: Postojanje – Znanje-Blaženstvo.

Komentiraj