Skip to main content

Kultivirati svjesnost  je smisao života

Svi smo na početku u relaciji sa materijalnim svijetom. Razvijamo razne sposobnosti kako bi uskladili svoj život. No onog trena kad smo započeli samoispitivanje shvatili smo da je nužno reprogramirati sebe u smislu osjeta, uma, ponašanja. Tada najprije treba očistiti um od impresija i reprogramirati ga, kako bi shvatili dubljeg sebe. U tom smislu plastično govoreći kad se spominju odlasci u osamu, šumu, pećinu tad se misli o promjeni direkcije uma. (Vanaprashta = onaj tko se seli u šumu). To je faza u životu kad smo spremni odgovornosti ostaviti drugoj generaciji, faza u kojoj imamo dublje razumijevanje ljudske prirode

Ukoliko započnete analizirati svoj život, svoje potrebe, želje…iznenaditi ćete se koliko nepotrebnih stvari ima.  Treba razumjeti da živeći u materijalnom svijetom možemo živjeti duhovni život. Jako rijetki uspiju kvalitetno spojiti ta dva svijeta.

Ako ste u materijalnom svijetu, onda ga živite  totalno i tada ćete dobiti tračak spoznaje u duhovnom smislu. Ali tada možete dostići jedva 10, 20% spoznaje. I biti ćete dobar i sretan čovjek.

Oni koje ne zanima materijalno trebaju promijeniti um i ponašanje. Duhovnost počinje , kada ne ovisite o društvu. Sebe počinjemo otkrivati tek kad smo se oslobodili uvjetovanosti i zamišljene odgovornosti u svijetu.

Živimo samo pola života po drevnim znanjima. Živimo samo kao učenici i kućevlasnici (householder).Ostala polovica je ono što ljudi zovu „duhovno“. To je samo riječ.

Duhovno znači reprogramirati um.

Da li uopće postoji nešto „duhovno“ u našim životima? Duhovno izvlači pozitivne kvalitete, satvičke kvalitete (razumijevanje, ljubav,suosjećanje), postajemo bolji.

U yogi postoji izraz SWADIYAYA – njena osnova je proces transformacije u kojem možemo upoznati sebe.

Prvi dio  swadhyaye – spoznati svoje snage, slabosti, ambicije, potrebe, Pozitivno je kompost za život. Negativno je otrov za um. (nemaju uvid u ljepotu). Ako gledate ljepotu trebate biti zahvalni na takvoj mogućnosti u životu. Zahvaliti svom Guruu i životu što sam naučili lekciju. Što smo više pozitivni i ostali nas više osvjetljuju.

Karma je kao bazični operativni sustav. Mentalni softveri karme. Razvija se određeni tip osobnosti. Imati sposobnost dostići nešto više. Nakon što ste uzeli sannyasu u današnjem smislu orijentacije ka sebi, smisao je osloboditi se karmi. Treba raditi, davati i davati Guruu, u svrhu iscrpljivanja karmi.

Druga faza Swadiyaye – odnosi se na input mudrosti u umu. Učitelji vas moraju učiti, dati primjer, da biste mogli preći u viši razred. Input je literatura koja je misao vodilja duhovnog života. Ona na  daje drugu viziju, perspektivu. Znači, druga faza odnosi se na proučavanje duhovne literature.

SATSANG, pozitivna komunikacija, pozitivan poticaj za um
SEVA, je akcija
Ona može biti: – selfish ili self-orientated (sebična); za ispunjavanje osobnih želja
-Selfless (nesebična); nema osobnih očekivanja

Dok ste u materijalnom svijetu, uglavnom sve je sebično i tek povremeno nesebično. Kad je za druge, onda je nesebično.
Samo onaj čiji je um čist, može djelovati nesebično. Nije lako postići to stanje. Onaj koji kaže da je nešto napravio nesebično, onda to sigurno nije točno. Onaj tko radi nesebično nema potrebu to naglasiti. U redu je reći, „trudim se raditi nesebično“.
Pomagati bolesnima, itd… najčešće nije nesebično.  Briga za djecu, posao…može biti selfless i selfish. Trebamo izaći iz svoje školjke i ne vidjeti ostale kao strance.

Nesebično djelovanje počinje kada to postane dio tvog života. Postati nesebičan je nešto što se uči, a učitelj je Guru. Prvo treba služiti Gurua . To je davanje Bogu. To se dešava samo ako postoji vjera u Gurua.

SADHANA – kontinuirani proces  u koji vjerujemo da će nas odvesti do našeg cilja Moramo uvjetovati vlastiti um za sadhanu. Ako ste hipokrit, nećete moći mijenjati softver.

Povećati moment umirenja uma, koliko um može biti miran. Mislite ako duže meditirate, da ćete biti bolji. Nije točno. Ako imate glavobolju, popijete Lekadol  i on počinje djelovati za 10 min.  A ako popijete 10 Lekadola ne znači da će početi djelovati za 1 min.

Intenzivno meditiranje uništava softver. Onima koji dugo meditiraju najčešće se   dešavaju krize, mentalne, društvene, obiteljske. Izoliraju se od svega, nesvjesni svega, socijalno neodgovorni. Ako upadnete u krizu, nemojte se  žaliti jer vam je rečeno meditirajte samo 10min dnevno.

Druga je pitanje na što meditirate: Fantazije? Svijetlo?

Bitna je redovitost, dosljednost. Shankaracharya je rekao da je, bez discipline, nemoguće progredirati u životu. Zato lagani pomaci koji mijenjaju um – to je smisao sadhane. Način života je taj koji se treba mijenjati i to je najvažniji faktor.

Um je taj koji diktira kako živjeti. Mijenjanje softvera znači mijenjanje uma.

U materijalnom svijetu – prost um (gros mind): vodi ga vanjsko iskustvo, osjetila, sve se gleda iz perspektive: Da li mi je korisno? Da li mi donosi sreću? Ako ne donosi, onda nismo osobno zainteresirani.

Prost um koristi se  u grihasta ashrami.
U duhovnom svijetu  – sređen/staložen um (settled mind)
Ako smo sposobni ići kroz taj proces, um se može mijenjati i mi se možemo povezati sa unutarnjim sobom.
Kada um postaje slobodan od osjeta, želja, tada postaje svijetao/sjajan.
Obično je naš odnos sa svijetom je tamastičan.

Da bi nekoj upaljenoj lampi smanjili svjetlost, staviti ćete preko nje neki pokrivalo. Da bi smanjili svjetlost za još više postotaka, staviti ćete više pokrivala. Isto je sa našim umom. Um je po prirodi svijetao.

Kada se obavljaju sadhane, skidaju se pokrivači sa uma. Kada se transcenira svaka čakra, um postaje čist. Svaki napor koji se radi, trebao bi nas voditi ka transcendenciji uma. Pravi jogi nije onaj koji radi asane i pranayamu, nego on koji istražuje.

Postoje 2 puta:

1. Pravriti  put – uči u srž vritija (iskustva uma), upravljanje ponašanjem uma: karakterističan za prve dvije faze života

2. Nivriti – slobodan od vritija, gdje ne postoji to ponašanje uma; karakteristično za druge dvije faze života

Kad nema razočaranja, ne postoji više ni loše ni dobro.

Učenik je pitao Budu, po ćemu netko može znati da napreduje, a Buda kaže, kada se tvoja želja smanji, kad se smanje senzualne atrakcije, kad se smanji ambicija, pohlepa.

Morate štititi svoje pozitivne sankalpe od vanjskih negativnih utjecaja. Trebate učiniti dodatni napor da bi zaštitili sjeme koje ste zasadili. Dobro aspiracije trebaju biti zaštićene.

Pitaju sveca kako ga mogu bolje upoznati, a on odgovara „ Spoznaj kako mislim, kako osjećam , reagiram, kako se ponašam, koje su mi aspiracije, da li sam determiniran…“ . Tek tada možete reći da nekog poznate.

Ako nam je stil života ispravan, tada možemo biti učitelji i biti primjer ostalima. Svo čovjekovo iskustvo manifestira se u čovjekovom načinu života.

 

Join the discussion 2 komentara

 • Cobe napisao:

  Duhovnost, je u stvari poseban termin koji znači postupanje sa intuicijom.

  Intuicija je čista duhovna misao, koja nas povezuje sa višeg “ja”.

  Svrha višeg “ja” jeste nastojanje na istini, zajedništvu, poštovanju, individualnosti, jasnoj svesti o sebi i jedinstu s Tvorcem.

  Nasuprot višeg “ja”, je niže “ja” ili “ego” i njegova svrha jeste da očuva podeljenost i učini sve što poželi da učini, a da pri tome ne oseća bol. Niže “ja” jeste onaj deo nas koji je zaboravio ko smo.

 • girija napisao:

  Sve podjele, koncepti su (vrtlozi) modifikacije uma. U bivanju nevezanim i prirodnim, čitav ego se ruši. On iščezava jer njemu treba neprekidna aktivnost. Intuicija je instrument svijesti, kojim nam se Istina može objaviti u bljesku iznenadne spoznaje.Um je ljudska kategorija,intuicija je božanska. Bitno je otkriti da li je osjećanje o “JA” stvarno ili nestvarno, stalno ili nestalno?

Komentiraj