Skip to main content

Odricanje-nevezanost je velika duhovna moć u duhovnom svijetu

Snaga želje i misli za bilo što varira u proporciji čistoće ili nečistoće uma prema prevladavajućoj kvaliteti (Guni). Želje mogu biti na gruboj, suptilnoj i uzročnoj razini i njezina snaga može biti mlaka, srednja i intenzivna. Kad se želja rodi u srčanom centru, još nije nastala misao, ako je osoba svjesna dotične želje ona (želja) je u gruboj formi. Kad želja napusti srčani centar te dođe u moždani, ona postaje misao.

Svi utisci prošlih želja, misli djela događanja itd. kod običnog čovjeka ostaju u CHITTI ( umnoj tvari) u svojoj uzročnoj formi u Muladhari.  Te tri kvalitete prirode (tri gune – satva, tamas i raðaš) ponovno se dijele i to svaka od njih na troje, odnosno svaka na suptilno, srednje i grubo. Tako postoji devet kategorija. Ovih devet kvaliteta tvori èitav svemir, Kad um prima određene sugestije izvana i želi doznati određenu prošlu aktivnost ili događaj on se obraća chitti za to prošlo znanje. Kad je znanje o željenoj stvarima putu između Muladhare (1) i Anahate (4) ono postaje suptilna želja. Snaga želje također varira. Ona može po vrsti biti mlaka, srednja i intenzivna. Mlaka želja proizvodi mlaku misao i takva misao ne mora osobu pobuditi na djelovanje, a sama može lako biti obuzdana i kontrolirana.

Srednje snažna želja proizvodi dosta snažnu misao koja osobu tjera na djelovanje, još uvijek će ta misao uz malo borbe moći biti obuzdana i svladana i spriječiti djelovanje. Intenzivna vrsta želje proizvodi jaku i moćnu misao koja osobu čini nemirnim i primorava ju da trenutačno djeluje. Intenzivna misao teško može biti svladana od strane običnog čovjeka. On čini od njega da pleše kao lutka na njezine naloge. Sada možete promatrati osobu iz tog konteksta, i tada nema prosudbe zašto tko i što čini. Svojstva (Gune) su te koje čine razliku između čovjeka i čovjeka.

Stupanj razumijevanja, karakter i djela osobe potpuno ovise o prevladavajućoj Guni. Djelovanje tih Guna, glavni je razlog počinjanja zlodjela i dobrih djela, koja su glavni uzrok sreće i nesreće u ovome svijetu, u kojima prevladava vezanost za parove suprotnosti, odnosno djelovanju energija u svojim različitim očitovanjima. Dok zdravi duhovni razvoj naposljetku zahtjeva transcendiranje ega, sam proces rasta u više, suptilnije i složenije razine razvoja ne osigurava nužno i neposredno nadilaženje nižih razina. Dakle, u pokušaju određivanja razina transcendencije, iskazivanje psihičkih moći od strane nekoga tko njima vlada ne treba smatrati znakom duhovnog postignuća.

Ako je vaš um čvrsto ukorijenjen u dubljem, uzvišenijem i stvarnom biću, onda materija i energija za vas nisu odvojene supstance. One su jedno isto. Kada naučnik promatra materiju, on u njoj vidi energiju. On vidi energiju u različitim elementima iz kojih se materija sastoji. Na isti način se yoga filozofija bavi pojavama kreacije, postojanja: metamorfozom, transmigracijom itd. i konačno zaključuje da je sve u ovom univerzumu samo formiranje, reformiranje, redukcije, reorganizacija i manifestacija jedne iste Šakti i da je sve rođeno iz jednog istog jezgra. Mnoštvo, raznolikost, dualnost su karakteristike materije, ali nisu njena suština i to je ono što važno razumjeti

Dvojnost dwaita uvijek je praćena strahom Dok je nedualnost advaita uvijek praćena snagom. Stalno prisutan osjećaj straha i neugode kad netko vidi još jedno drugo biće ili stvar odijeljeno od vlastitog sebstva. Naš napor može isto tako biti slab osrednji intenzivni po vrsti. Student koji ima jedan cilj proći ispit, pokušat će ga položiti na bilo koji način i sa malo napora. Ali idealan student će biti potaknut u akciju s visokim idealima. Trgovac će uložiti osrednji napor itd. S druge strane čovjek koji ima za cilj steći samo mrvicu duhovnog postignuća, ne daje od sebe stvarno krajnji napor i kao takav ne učini i ne može postići duhovni napredak. Postoji elektromagnetno polje koje povezuje vas, mene i sve ostalo u cjelinu. Ustvari razlika između valova i vode nezbiljska je i verbalna. Isto je tako i razlika između neznanja i spoznaje nezbiljska i verbalna.

To znači da svaki djelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije, šakti. To možemo nazvati energija, elektron, proton, foton ili kako god želimo. Nema nikakve razlike.


Komentiraj