Skip to main content

Dakle, vidljivi je svemir sačinjen od permutacija i kombinacija sat (energije) i cit (svijesti). Ne postoji dva ista čovjeka. S obzirom na razinu razumijevanja i zrelosti pojedinca. Uvriježeno je vjerovanje da je u duhovnosti na put znanja (jnana yoga), namijenjen samo za nekolicinu, jer ga je teško shvatiti.

Unutar grubog i suptilnog tijela nalazi se zatočena duša (jiva-atma) koja prebiva unutar srca svakog živog bića. Ona je sačinjena do duhovne energije i sadrži odliku cit (vječnost).

Najtočniji opis ove snage zvana sat-cit-ananda. To znači da ta svemirska snaga ili sila koja ispunja svemir i ono što ga okružuje ima tri obiježja: sat (postojanje) znači neuništivo postojanje (ljubav i energija su obilježja ove postojanosti); cit (svijest); i ananda (blaženstvo). Zapravno, stvarno Ja neodvojivi je „dio cjeline“ oceana sat-cit-ananda (kojeg zovema jivatman ili duša), a nalazi se unutar tijela. To je stvarno Ja, a ne naša zabluda Gospodin X.

Ocean postojanja – svijesti – blaženstva (sat-cit-ananda). Ta tri neodvojiva obilježja, u stvarnosti ona su tako neodvojiva kao što su to obilježja tekuće, morko i prozirno za vodu. Tako dugo dok je tijelo povezano s oceanom unutar tijela (poput radio aparata koji kad je povezan s izvorom energije može primati radio valove), ono je živo. Onog trena kad se tijelo isključi iz izvora ono postaje mrtvo, a njegov je sastav prema nepokretna tvar.Bez Jasne svijesti, pročišćenog viđenja Stvari Istiniti Rad na Sebi (Satya) nije moguć, to treba svjesno postići.  Postoje mnogi pokazatelji kako se svijest koja nije pročišćena, nije se ugradila   (nema volje) vrača nazad u običnu svijet svijest. Iako su moguća prvotna ushićenja, blaženstvo i prolazna sreća nakon bljesak iskustva viših stanja svijesti, pa i dubljeg uvida u Prirodu Stvari, bez satva postojane energije duha brzo se pojedinac vrača starom obrascu svijesti (ego svijest, ja i moje).

Naš je problem da kako rastemo, naš um koji je nesvjestan izvora ovog fizičkog tijela, biva pogrešno uvjeren da je tijelo odvojeni pojedinac. Pati od duboko ukorijenjenog krivog stava: „Ja sam X“. Pravi unos osjećaja
„Ja sam“ dolazi iz postojanja – svijesti – blaženstva dio kojeg se nalazi u tijelu i omogućuje nepokretnom fizičkom spremištu osjetljivost. Ne samo to! Čak je i nepokretno spremište napravljeno od sat-cit-ananda, energije (tvarni oblik i niši stupanj svjesnosti). Ovu stvar možemo objasniti slijedećim riječima: „Čovjekove moći ograničene su njegovim iskustvom i znanjem. On je tek dio (pinda) dok je Gospod cjelina (anda), Sila koja prožima cijeli svemir. Lingam cjelina-dio (anda-pinda) prispodobljuje ovaj odnos tijelo – ud, aspekt dio – cjelina čovjeka i Boga (Madhava). Ovo je odlicno receno u stihu iz Guru Gite koji opisuje našu stvarnost; prirodu „ja jesam“ kao istinski guru (sadguru).
Stvarnost je unutar svjesnosti, ali ona nije ni svjesnost ni bilo koji od njezinih sadržaja.  Kad nam svjesnost postane pročišćena naše viđenje kreacije, sebe i duha postaje direktno. Vi tada ne djelujete kroz neke zamišljene, imitacije  koje se nameću iz vanjskog svijeta. Tada raspolažete, izvanosjetilnom percepcijom, koja  „vidi“ i uzrokuje da vidi neposredno, a ne s pomoću osjetila. To viđenje se nalazi iznad percepcije, ideja, mašte i koncepcije, iznad kategorija vremena i prostora, iznad imena i likova. Stvarno sada shvaćate da  niste ni ono što se percipira ni onaj koji percipira, već jednostavan i univerzalan faktor koji percepciju čini mogućom.

Duhovni znanstvenici pred tisuće su godina iskusili su ovu istinu, a sada se čak i prirodne znanosti koje su još u svojem začetku približavaju istom zaključku. Čisti um, Atma, Čista ili Univerzalna Svijest – sve to ima jednako značenje. Te su riječi samo sinonimi. Zato sveti spisi kažu: Istina je jedna, iako joj učenjaci daju različita imena.

S apsolutnog gledišta, sve je samo čista svijest.

Svjesnost je život.Kada čovjekov život, oslobođen ometanja, pronađe vlastito jedinstvo u duši, tada mu svjesnost vječnog odjednom postaje prirodna i neposredna, poput svjetlosti plamena. Samo, oni spokojnog uma, i nitko drugi, u stanju su doseći vječni užitak,
Ostvarenje jednog Bića u objektivnom svjetskom procesu kroz svjesnost o samom sebi je Samarasya, užitak jednoga i jednakosti.

Oko je prema oku,
oko je u oku,
oko je u vidu,
vid je u svjetlu,
svjetlo je svjesnost,
stvari su osvijetljene svjetlom svijesti

Komentiraj