Skip to main content

Predstavljaju tri elementa koji sačinjavaju materijalnu prirodu. Po filozofiji joge, čitava priroda sastoji se od tri gune, elementa ili snage, koje se zovu tamas, radžas i satva. Te tri gune se u fizičkom svijetu manifestiraju prva kao tama ili neaktivnost, druga kao privlačenost ili odbijanje i treće kao ravnoteža prethodne dvije.
Sve što postoji u prirodi, sve manifestacije samo su kombinacije i ponovne kombinacije te tri snage. Glavno značenje riječi Guna je «uže». Ove tri energije primoravaju utjelovljeno biće da ostane na niskom nivou, vezanim za tijelo, za objekte čula i rezultate svojih aktivnosti, koji ga svi uslovljavaju.

Ako prihvatimo i razumijemo ovu doktrinu Guna, razumjet ćemo svijet oko nas, gledajući ga drugačijom svjesnošću i naći ćemo se u povoljnijoj situaciji. Kreacija je nastala kad je došlo do debalansa tri gune, odnosno kada su 3 gune izašle iz ravnoteže. I svi oblici, sve forme u prirodi su tada postepeno počele stvarati. Detaljno je sve to objašnjeno u Samkja filozofiji ( a i kod drugih autora yoge sadhane) “ 8 koraka kreacije“) Osnovne karakteristike

3 gune su:
RAĐAS – stvaranje ili kreacija
SATVA – održavanje
TAMAS – destrukcija Sve u prirodi je snažno povezano – prvo nešto nastane, pa se održava, razvija i na kraju dolazi do destrukcije istog. Ali moram napomenuti da destrukcija nije uvijek nužno “loša”, nekad je poželjno da se prvobitno stanje razgradi ( uništi ) da bi mi mogli preći na napredniji, viši nivo. Ponekad je to iskustvo bolno za nas, ali je nam je potrebno .
Ove tri gune možemo povezati I sa tri božanstva:
RAĐAS – Brahma
SATVA – Višnu
TAMAS – Šiva


Jednu četvrtinu tijela Narayane čini Param Brahma I on je u svom beskonačnom, nemanifestovanom obliku čista Rađas guna. Isto tako drugu četvrtinu tijela Narayane čini Maha Višnu I on je u svom beskonačnom nemanifestovanom obliku čista Satva Guna. I treću četvrtinu tijela Narayane čini Sada Šiva koji je u svom beskonačnom nemanifestovanom obliku čista Tamas Guna. Ove tri četvrtine su transcendentne, nevidljive I pune nektara.

Ono što je još karakteristično za RAĐAS gunu – je želja. A želje su ono što nas vodi u sljedeće rođenje, rađamo se zbog naših neispunjenih želja. Obično kažemo da su rađastične želje – želje za novcem, za ljubavlju, za materijalnim užicima – luksuzne stvari, nova kola, velika kuća, itd A onda nastaje ljubomora, posesivnost, zavisnost, pohlepa… I na taj način stvaramo sebi novu karmu…
Karakteristično za TAMAS gunu je recimo neznanje, tupost, tromost, destrukcija, uništavanje, tuga, ljutnja, neispravno ponašanje, okrutnost. O karmi koju stvaramo tamastičnim ponašanjem – ovdje ne treba ni govoriti…
SATVA guna je čistoća, ispravno ponašanje, znanje, poštenje, moralnost, čestitost, samokontrola, održavanje, njegovanje. Ali da bismo doživjeli mokšu, konačno oslobođenje duše– moramo se osloboditi pre svega Tamasa, zatim Rađasa. A na kraju – moramo se osloboditi i Satve. Moramo se osloboditi svih efekata karme, čak I ako je ta karma satvičnog karaktera – ako želimo duhovno oslobođenje, jer ta karma će biti “prepreka”, pozitivna – naravno , ali ipak “prepreka” za mokšu .

I zato u Bhagavad Giti gospod Krišna kaže Arđuni : ”Budi bez tri gune, o, Arđuna…“.

Komentiraj