Skip to main content

Sâm Brahman, nedirnut mayom, je iznad guna. No sa stanovišta Brahmana, koji je sve Svjetlo i Znanje, maya ne postoji.

Pojedinac poistovjećen s Brahmanom ne vidi čak ni trag maye. S relativnog stanovišta, istinska priroda Brahmana izgleda zaklonjena nekom neshvatljivom silom, koja se nalazi u Sebi Sâmoj i uzrokuje postojanje cijele panorame pojavnog univerzuma.
Tako nastaje i iluzija o egu i ne-egu te njihov međusobni odnos. Beskonačni Brahman izgleda kao individualna duša obdarena s egom, umom, osjetilima i fizičkim tijelom. Budući da je sâm um proizvod maye, ne možemo rezoniranjem spoznati uzrok maye.

Baš maya, neznanje, proizvodi iluziju o – vremenu, prostoru i kauzalnosti – koja skriva istinsku prirodu Čiste Svjesnosti te prikazuje višestruki univerzum. Ili, prema višem pojmu/konceptu Vedante, maya putem nama i rupa – imena i oblika – manifestira višestruke predmete relativnog svijeta.
Brahman, žigosan/karakteriziran imenima i oblicima, čini se kao skup raznovrsnih objekata. Kaže se da se maya ili Prakriti sastoji od tri gune: sattva, rajas i tamas. Riječ guna često se prevodi kao svojstvo, a to ne daje precizno značenje originalne riječi. Sattva, rajas i tamas nisu svojstva/kvalitete maye u istom smislu kao što je čvrstoća svojstvo željeza, ili mekoća svojstvo maslaca, ili toplina svojstvo vatre. Istina se nalazi iznad tri gune.

Naš svakodnevni praktični život u dualnom svijetu nije moguć bez maye. Mi svi živimo, krećemo se i mislimo u mayi. Neobjašnjiva u krajnjim granicama, maya se opisuje kao “aghatana ghatana patiyasi” – čineći nemoguće mogućim. Pod njenim se čarolijama čini da čak i Inkarnacija Boga zaboravlja na svoj nadljudski sjaj te se ponaša poput običnog smrtnika. Maya je odgovorna za kontradikcije u našim mislima i djelima. Iza Dobra neumitno slijedi Zlo; pa ipak, mi se stalno trsimo stvarati samo dobro vjerujući da će ono konačno ukloniti zlo u ovom relativnom svijetu.

Vjerujemo u progresivnu evoluciju univerzuma. To je maya.
Uzrok određuje posljedicu; pa ipak nastojimo utemeljiti mir putem rata. To je maya.
Neki čovjek opljačka svog bližnjega pa potom daruje novac u dobrotvorne svrhe, očekujući nakon toga vječnu sreću. Privrženost, bez koje nije moguća nikakva sreća na zemlji, stvara okove i donosi patnju, i za onog koji voli i za voljenu osobu. Sve je to maya.
Želimo pokoriti Prirodu putem materijalnih resursa da bi konačno postali samo robovi materije. I ovo je maya.

Novac stvara komfor i gradi kulturu, međutim, on konačno slabi naciju te donosi propast. Vršenje dužnosti uzdiže čovjeka iznad životinje, ali također ometa njegovu konačnu slobodu.
Tako dugo dok se poistovjećujemo s relativnim svijetom, ova maya ili kontradikcija nadvijena je nad našim svakim djelom i mislima.
Nema slobode u mayi. Sloboda je iznad toga. “Dođite k meni, svi vi koji crnčite i koji ste teško opterećeni, i dat ću vam počinak.” Duše preopterećene bremenom relativnog iskustva te umorne od putovanja amo-tamo u svijetu neznanja, otkrivaju da nema konačne sreće u mayi, u željenju želja ili u njihovom ispunjenju. Zatim oni traže Brahmana, Gospodara maye, koji je Utjelovljenje slobode i Mira.

Premda je Maya sâma beznačajna i nesupstancijalna, ipak ona nedokučivom snagom skriva Postojanje-Znanje-Blaženstvo. Skriva Apsolut, poput dijela oblaka koji nije ništa drugo nego vodena para i nije veći od ljudske šake, a skriva sjajni sunčev disk koji je milijun puta veći od sâme Zemlje. Kao što Sunce usprkos ovom skrivanju zadržava netaknutim svoj sjaj, tako i Jastvo ili Brahman, usprkos skrivanju maye, zadržava u potpunosti Svoju prirodu Čiste Svjesnosti

Tako dugo dok je čovjek podložan čarima maye, dobro i zlo su za njega stvarni. Tako dugo dok netko razlikuje između dobra i zla, taj mora izbjegavati zlo i slijediti dobro.

Komentiraj