Skip to main content

U svakome postoji iskra istine

Nitko ne može živjeti bez te iskre. U svakome postoji plamen ljubavi, bez njega život postaje tamni veo. Ta iskra, taj Božji plamen, izvor je svih istina i sve ljubavi. Čovjek traži istinu, traži da spozna tu stvarnost jer je njegova priroda proizašla iz Boga koji je istina? On traži ljubav da ju da, da ju pokaže jer je sâma njegova priroda božanska, a Bog je ljubav.

Božansku neuvjetovana ljubav doživljavamo tako rijetko u vlastitim životima da kada doživimo tu istinitu stvar, zauvijek smo nezadovoljni svim manjim oblicima ljubavi koje smo do sada prihvaćali kao takve. Nije važno tko si i što si učinio, nije važno koliko si daleko zastranio na putu dharme, ti znaš da je sve ta sveprisutna ljubav. Ljubav je Čista savjest, Istina je njen izraz, blaženstvo je najviši osjenčaj. Ljudsko rođenje nije dano čovjeku na dar da bi se upustio samo u svjetovna uživanja. Ni jedna svjetovna stvar koju doživljavamo nije nam sposobna dati bilo kakav trajni osjećaj.

Svi naši doživljaji fizičkog svijeta nastoje samo povećati naše želje i našu energiju usmjeriti na vanjski svijet. Zbog toga trebamo nastojati odbaciti naše beskrajne želje te našu energiju i pažnju posvetiti prepoznavanju unutarnje božanskosti. To je zahtjev koji nam je svima ponuđen. To je zahtjev uz koga je svaka ljudska duša vezana; tragati i prepoznati vječnost. Sve ljudske slabosti samo su različite facete jedne iluzije, one iluzije da smo odvojeni od Boga i da smo odvojeni od svakog drugog ljudskog bića. Mi možemo udomiti te osjećaje samo ako se smatramo odvojenima, kao da živimo u izolaciji od drugih ljudskih bića.

Istina je bez oblika. Upanišade upućuju: govori istinu, slijedi ispravnost – satyam vada, dharmam cara. Treba govoriti istinu i postupati ispravno. No, danas ljudi samo uče o ovim vrijednostima, ali ih ne primjenjuju u praksi.
„Vi ste onoliko blizu Bogu, koliko ste blizu svom sebstvu!“ Dakle, ako ne poznajemo svoje sebstvo, naše unutarnje sebstvo, kako ćemo moći spoznati stvarnost Boga? Ono što je mudar čovjek rekao prije tisuću godina i danas je primjenjivo: „Čovječe, spoznaj samoga sebe!“ Dakle, bilo kakva osobna transformacija koju postignemo, bilo koji poklon koji nudimo Bogu, bilo kakvo služenje koje pružamo društvu, sve se to vraća natrag k nama.

SVI smo JEDNO. Ne postoji odvojenost. Pomozi drugome i pomogao si sebi. Ozdravi drugoga i ozdravio si sebe. Voliš li druge, voliš sebe. „Proširite svoju viziju. Njegujte duh ljubavi. Budući da ste obdareni ljudskim likom morate nastojati razviti ljudske vrijednosti, a ne skretati s puta ispravnosti. Ispunite svoj um uzvišenim mislima, a srca božanskim osjećajima. Smatrajte cijelo društvo vašim domom. Samo onda ćete shvatiti izvorno jedinstvo sa svima.
Budite svjesni Boga koji je urođen svakom ljudskom biću i zbog toga ćete rasti u vlastitom samo-poštovanju. Ispunite svoj život radošću i iznad svega budite sretni, budite sretni! Učinite i druge sretnima, svi će biti sretni i Bog će biti sretan!“

Bog je beskonačan. On ne može biti obuhvaćen vanjskim, objektivnim svijetom. On počiva u dubini srca svakog stvorenja. Tražite Ga u dugini vašeg Sebstva, a ne u raznolikosti vanjskog svijeta. Vi Me ne možete vidjeti, a ipak sam Ja svijetlo kroz koje vi vidite.

Vi Me ne možete čuti, a Ja sam ton kroz koji vi čujete. Vi Me ne poznajete, a ipak sam Ja istina kroz koju vi živite.

Komentiraj