Skip to main content

U Vedama se poučava nekoliko puteva koji su prilagođeni različitim stupnjevima sposobnosti aspiranata. Ipak, pošto je samo uništenje uma oslobođenje, svi napori imaju za cilj kontroliranje uma. Iako se načini meditacije mogu učiniti međusobno različitim, na kraju svi postaju isti. Nema potrebe da se sumnja u ovo: Čovjek može prihvatiti onaj put koji odgovara zrelosti njegovog uma. Kontroliranje prane, što je yoga i kontroliranje uma, što je jñana – to su dva glavna sredstva za nadilaženje uma.

Upražnjavajući meditaciju sve više, primamo sve više kozmičke energije. Kozmička energija poboljšava našu uključenost u ono čime se trenutno bavimo. Postajući sve više u potpunosti uključeni, tijelom, umom i Jastvom, situacije razumijemo u cjelini. Ovo razumijevanje nije ništa drugo nego znanje. Obična osoba dobiva iskustva, ali ne uspijeva primijeniti znanje koje je sadržano u danoj situaciji. To je zato što situaciju doživljava samo fizičkim razumijevanjem. Ali meditant će razumjeti situaciju u potpunosti. To je zato što on zna da on nije samo tijelo. On zna da samo boravi u tijelu. On shvaća da je svrha svih situacija da on evoluira. Proživljavajući sva iskustava koje nam nude životne situacije, i primjenjujući naučeno u životu, steći ćemo ogromno razumijevanje. Ovo razumijevanje otvara nekoliko hiljada vrata koja pružaju pogled na nove dimenzije opažanja. Naše razumijevanje, znanje i opažanje veoma se proširuju. Do dovodi do širenja naše svesti, što nije ništa drugo do sticanje mudrosti. Ovu mudrost doživljavamo kao zlatni lotos sa hiljadu latica. Svaka latica je nova dimenzija razumijevanja.
Opažajući sve više dimenzija, stječemo sve više znanja o drugim oblicima postojanja. Uz pomoć ovog razumijevanja saznajemo da nema smrti, a da smo mi vječna bića. Razumijemo što je rođenje, a što smrt.

Majstori mudrosti nas uče da je Sebstvo istinski čovjekov identitet. Nerođena i neuništiva ona je vječna svijest koja ne zna za smrt. Ti su Majstori kroz stoljeća razvili različite tehnike pomoću kojih pojedinac svojom vlastitom voljom, može svjesno transcendirati fizičko stanje svijesti.

Bolestan čovjek neće se izliječiti samo meditacijom. Da bi se brzo oporavio od bolesti, mora kontroliratii svoju prehranu. Ne postoji jedan univerzalni lijek za svu patnju na svijetu. Svatko ima svoju vlastitu, posebnu patnju. Pa ipak, meditacija o Bogu je nepogrešivi lijek za ljudsku patnju, ako ju nadopunite provođenjem dharme i striktnim pridržavanjem moralnih načela.

Uvođenje u smiraj svijesti putem meditacije, koncentrirajte se na izabrani Lik, zatim pređite u kontemplaciju i na kraju u meditaciju. Samo kroz ta tri stupnja stiči čete do cilja. Polazećei od koncentracije, čovjek mora preći polje kontemplacije, da bi ušao u meditaciju. Tu imamo tri elementa: meditanta, izabrani Lik i proces meditacije. To se troje mora stopiti i postati jedno i to je onda stanje meditacije. No ako sve vrijeme imate osjećaj da meditirate, to se ne može nazvati meditacijom. Samo kad je sva vaša pažnja fokusirana na izabrani Lik, to će vas odvesti u meditaciju; kad je pažnja vašeg uma potpuno okrenuta od tijela i koncentrirana na izabrani Lik kao predmet vaše meditacije, što na kraju donosi jedisntvo bez sadržaja.

Prava meditacija je biti zaokupljen Bogom kao jedinom mišlju, jedinim ciljem. Samo Bog, jedino Bog. Mislite Boga, dišite Boga, volite Boga, živite Boga. Meditacija je putovanje naše svijesti prema Sebstvu- Jastvu. Da bismo meditirali, moramo transcendirati tijelo i um. Viša energija donosi više znanje, proširuje svijest.
Širenje svijesti je sama svrha Jastva.

Više znanje se prima jedino putem viših čula, kao što su treće oko i astralno tijelo.


Ostali članci u kategoriji: “Transcendentno”

[showposts category=”17″ num=”99″]

Komentiraj