Skip to main content

Zapravo ne postoji veća Dharma od prianjanja uz Istinu.

Ispravno djelovanje U sanskrtu se religija naziva dharma, što je izvedenica koja podrazumijeva čvrst odnos, i tehnički znači vrlinu stvari, njenu suštinsku kvalitetu. Na primjer, vrućina je suštinska kvaliteta vatre, iako ne mora postojati u svim njenim fazama. Religija se sastoji od ljudskog pregnuća da oplemeni i izrazi one kvalitete koje su svojstvene prirodi Čovjeka, i vjeruje u njega. Kad bi te kvalitete bile do kraja prirođene pojedincima, religija ne bi imala svrhe. Mi otpočinjemo vlastitu povijest tjerani izvornom surovošću svoje prirode, ona nam pomaže ostvariti te naše trenutne vitalne potrebe. Ali, dublje u nama postoji težnja koja struji mnogim suprotstavljenim pravcima, struja života svekolikog čovječanstva.
Funkcija religije je izmiriti suprotnosti podvrgavanjem te različite prirode onome što nazivamo Čovjekovom istinom. Ako je naša vjera u jedinstvo čovjeka kojeg zovemo različitim imenima i odijevamo u različite likove snažna, znanje će pomoći. Suprotnost između tih dviju priroda u nama toliko je velika da ljudi voljno žrtvuju vitalne potrebe i predaju se smrti kako bi iskazali svoju dharmu.

Kaže se da onoga tko štiti dharmu i dharma štiti – dharmo rakšati rakšitah. Budući da mi štitimo istinu – satya i ispravnost – dharma, one će za uzvrat zaštititi nas.” Naš život dobiva ono što se naziva Vrijednost u onim svojim vidovima koji predstavljaju vječnu čovječnost u znanju.

Humanost je dharma ljudskih bića.

Ispravno djelovanje o kojem mi govorimo potječe od sanskritske riječi Dharma. Ne postoji engleski prijevod za tu riječ, može se prevesti kao postizanje sveukupnih moralnih zakona i čestito ponašanje.

Opomena «čini dobro, vidi dobro, budi dobar» sadrži srž i svrhu ove vrijednosti. Ukorijenjena je u stavovima i navikama usađenim od ranog djetinjstva i sazrijeva u poštovanje i privrženost dužnostima i odgovornostima koje dolaze sa životnim okolnostima.
Sri Sathy Sai Babin program «Strop nad željama», koji je važan aspekt Sathya Sai Odgoja, može lako biti primijenjen na izraz Ispravno djelovanje. Ograničavati svoje želje znači postati svjestan i ustrajati na tome da ne rasipaš hranu, vodu, vrijeme, energiju i novac. Usvajanje takvog načina ponašanja može voditi smanjenju tragične neravnoteže koja postoji između bogatog i siromašnog svijeta.

Ljubav sama može ublažiti tjeskobu i sav strah. Ljubav je radost, ljubav je snaga, ljubav je svjetlost, ljubav je Bog. Ljubav ti pomaže da vidiš Boga u svemu, sve kao Boga. – Baba

Dhamma (sanskrit: dharma) označava Buddhinu nauku u cjelini. Svaki objekt u ovom svijetu ima izvjesne jedinstvene osobine. Osobina koja predstavlja životnu esenciju nekog objekta otkriva njegovu Dharmu.

Na primjer, osnovna je osobina vatre da gori – gorenje je njena Dharma. Kada vatra izgubi svoju sposobnost gorijeti, ona prestaje biti vatra i postaje pepeo. Slatkoća je urođena osobina šećera… Ruža ima prirodnu osobinu mirisa… Na isti način, za čovjeka, osobina anande (blaženstva) koja teče iz njegovog srca predstavlja njegovu urođenu Dharmu.

Istina u akciji jest ispravno djelovanje. Iza svakog djelovanja postoji misao. Ako ta misao  proizlazi  iz  ljudske  volje  kao  suprotnost  ljudskoj  želji,  djelovanje  koje  je rezultat toga bit  će korisno osobi kao i društvu. Da bi postigla kratkotrajnu dobro-bit, djeca znaju izgovoriti neistinu – to je želja. Istodobno njihova volja ih vodi ka izgovaranju istine. Vježbanje vrijednosti ispravnog djelovanja potiče razvoj volje, dijete postaje svjesno životnih odgovornosti, poštuje druge i surađuje u raznim vidovima životnih sadržaja. Kroz svjesnost o ispravnom djelovanju učimo se vještini življenja  – etičkim i društvenim  vještinama.  Razumijevanje  svrhe  ispravnog  djelovanja  pomaže  razvoju snage volje, zdravih navika, samopouzdanja, pomaganja i poštovanja.
Provodeći ispravno djelovanje, dijete izgrađuje domišljatost, kreativnost, povjerenje i samopoštovanje. Iz tog se rađa uravnotežena i disciplinirana osobnost koja pojedinca vodi k miru.
Današnji čovjek, zbog težnje za vanjskim i prolaznim dostignućima, zaboravlja ovu svojstvenu mu prirodu. Za sve, bez obzira da li su obrazovani ili ne, postoji jedna zajednička Dharma: oni bi trebali iskazati prema drugima isto poštovanje i obzir koje očekuju da drugi ukažu njima kako bi se mogli osjećati sretnima. Ne bismo trebali činiti drugima ništa što bi, da to drugi čine nama, izazvalo kod nas bol i nesreću

Čovjek koji živi pravednim životom neminovno će pronaći mir. Kada odete u gradove i sela, kako biste propagirali Dharmu, morate reći ljudima: “Ne činite nikome zlo. Nikoga ne zlostavljajte. Izvršavajte predano svoje dužnosti. Učinite svoje srce čistim.” Cilj jeste spoznaja Božanskog. Ali većina naših aktivnosti je povezana sa svjetovnim brigama. Jedini način da se posvete sve aktivnosti jeste da ih sprovodite kao činove služenja, kao dar Bogu. Na taj način, život sam po sebi postaje svet. Morate izbrisati osjećanje “moje” i “tvoje”. Morate spoznati Istinu da Božansko prebiva u svakom ljudskom biću. Morate razviti osjećaj Jednote i dijeliti ga sa drugima.

Ljubav na djelu jeste ispravno ponašanje.
– Baba

Komentiraj