Skip to main content

Isthalinga, sredstvo bez kojega se ne može u Shivayogi, je kamen sjajnog omotača s pokrovom od ocakline. Budući da intenzivno gledanje na Isthalingu prouzrokuje magnetizam, Istalinga je kristalni magnet.

Inicijacija u Šiva Yogu naziva se- linga dikša.

Vježbanje Shivayoge s meditacijom na oblik Linga dostiglo je svoje ispunjene i savršenost jer je Shivayoga postala integralna yoga u rukama virashaiva svetaca iz 12 stoljeća p.n.e. Shivayoga se sastoji iz pet vidova, tj. Shivajnana, Shivabhakti, Shivadhyana, Shivavrata i Shivapuja. Pošto su Shivayoga i Shiva-puja sinonimi, Shivayoga sadrži četiri elementa i to su: znanje, bogoslužje, meditaciju i praksa – koji pripadaju Shivi.

Shivayoga je integralna u smislu da sadrži Jnanayogu, Bhaktiyogu, Karmayogu i Rajayogu.

Lingam koji je stavljen na dlan lijeve ruke za gledanje služi kao leća koja pojačava magnetičnu auru za otvaranje Trećeg Oka.

Lingangasamarasya. Jastvo kozmosa i jastvo čovjeka su identično isti i tako su jedno. Jastvo ili individualno se naziva Anga, što je Chit-Rupa, cista svjesnost, jastvo kozmosa se naziva Linga, što je Sat-Rupa, čisto postojeće.
Shivu se oslovljava kao Lingodbhavamurti, Istina koja postoji sama po sebi. Lik Shive koji se nalazi u svim hramovima shaivha je samo plastični prikaz te Istine koja postoji sama za sebe. U protoindskom periodu postojalo je obožavanje Linga u hramovima i također obožavanje Linga koje se nose na tijelu.

Lingam obožavan u hramovima pojavljuje se pod imenom Shivalinga ili Sthavaralinga, a Lingam obožavan dok se nosi na tijelu naziva se Isthalinga. «Jedino objašnjenje koje se može primijeniti na njih (Lingami nađeni u dolini Inda) je da su bili neka vrsta svetih predmeta, od kojih su veći služili kao neikonski kipovi za potrebe kulta, a manji kao amajlije koje se nose kao što se minijaturni Lingami nose danas često medu Shaivitima”.


Isthalinga je minijatura Shivalinge; obožava se tako da se stavi na dlan lijeve ruke podignute da se dovede u ravninu centra obrva. Isthalingam je napravljen od svijetlosivog škriljevca, da bi se očuvao netaknutim, presvučen je tankim slojem trajne paste spravljene od posebnih sastojaka. Boja paste je plavocrna ili indigo; boja ajnachakre smještene u sredini obrva je također indigo. Kako je boja ovojnice Isthalinge i Ajnachakre slične prirode, one djeluju i reagiraju jedna na drugu i tako obogaćuju magnetsku snagu ili intuitivnu snagu.

Lagani sivi kamen škriljevac može se naći u planini Shrishaila u Indiji. Taj je kamen najbolji za izradu Linga jer sadrži i proizvodi elektricitet. To ne može svaki kamen.Termin «Minakanna” je prepun značenja. Kasnije je preveden u sanskrit kao Animishadristi ili gledanje bez treptanja. Gledanje u kristal je vrlo staro, a isto tako je staro i vjerovanje da ono proizvodi magnetizam U literaturi Vachana Isthalinga je ponekad opisan kao ogledalo iz jednostavnog razloga što je njegova obloga prozirna kao ogledalo. Moggeya Mayideva u potpunosti objašnjava taj pojam ogledala u svom Shatakatraya.

Pokrovitelji Shivayoge bili su Mine, asketi koji su živjeli u pećinama.

U početnom stadiju, kad učenik počinje gledati na Isthalinga, ogledalo, on osjeća razliku između sebe i ogledala. U slijedećoj fazi njegovu pažnju privlači više odraz vlastitog lika nego samo ogledalo. Tako se njegov um okreče od određenog objekta prema subjektu koji ne pripada ovom svijetu vremena i prostora.

Konačni stadij je dosegnut kad je njegova pažnja toliko zaokupljena njegovim odrazom da on potpuno ignorira samo prisustvo ogledala u svojoj ruci i osjeća se potpuno sjedinjen s odrazom koja nije ništa drugo nego njegovo vlastito lice. Ta jedinstvenost je postignuta intenzivnim gledanjem.

Kod mističnih iskustava postoji težnja čovjeku da postane Bog i suprotna težnja Boga da postane čovjek. Bez tih tendencija ne može postojati stvaran duhovni život.

Misterija konkretnog duhovnog života podrazumijeva ispunjenje kroz suprotnosti. Virashavizam koji je očuvao trojstvo An, Amma, Anil u kristaliziranom obliku Shive, Shakti i Sharana pokazuje tu suprotnost. Sin Sharana postaje Bog-Shiva, Božanska Majka Shakti otkriva bit Shive, gdje je bit Sina iskrena i potpuna. Sin postaje Otac kao što Otac postaje Sin kroz intervenciju Majke.
Allama Prabhu, virashaiva majstor mistike bio je najbolji primjer tog Bivanja Sinom. Jedna od njegovih izreka glasi: Otac me načinio kroz Majku i postao sam identificiran s Ocem kroz Majku”.Ta kritična izreka govori da Sin ili Sharana koji je Božanska Individua mora postići Shivstvo koji je Transcendentno Božansko pomoću posredstva Shakti, Univerzalnog Božanskog.

Primjećuje se tako «osnovno značenje Shivinog plesa je trostruko: prvo, to je prizor ritmičke igre kao izvora svega kretanja unutar kozmosa; drugo, svrha tog plesa je oslobođenje bezbrojnih duša ljudi od zamki iluzija; treće, mjesto plesa Chidambaram, centar svemira je unutar srca”.

Komentiraj