Skip to main content

Što se podrazumijeva pod istinom? To je ono što je nepromjenjivo. Istina, mudrost i vječnost su jedno (satya jñana ananta brahma). Pogrešno je misliti kako je istina povezana samo s govorom. Istina je ona koja ostaje nepromjenjiva u sva tri vremenska razdoblja (trikala badya satya). Zbog toga, istina je Bog. Sva bića u Svemiru – ptice, insekti, životinje -proizašle su iz Istine. U Svemiru ne postoji ništa što nema temelj u Istini, i sve što se događa, teče, na jedan ili drugi način, iz Istine. Istina je svugdje. Kada je istinski slijedite, također možete imati pristup Istini! Stoga, čvrsto se držite Istine! Tkogod instalira Istinu u svome srcu sigurno će iskusiti Božansko. Stoga nikada ne zaboravite Istinu. Ključni dio Sathya Sai Odgoja je postavka da postoji jedna temeljna i sveopća Istina, koja se može izraziti na mnogo načina. Ona može biti ustanovljena kroz mnoge putove, imena, oblike, ali Istina je uvijek samo Jedna. Različite vjere i duhovne orijentacije nude razne pristupe, pružajući tražiteljima mogućnost izbora temeljen na njihovim sklonostima. Na primjer, Istina se može približiti idući stazom mudrosti (racionalnim razmišljanjem i znanjem). Ona se može pronaći putem snažne odanosti simbolu Boga, a može biti dosegnuta i kroz nesebično služenje. Istina također pronalazi izraz u prirodi, umjetnosti, glazbi, poeziji, drevnim svetim rukopisima svih vjera i kroz znanstvene discipline. Sve više i više, razne znanstvene discipline pokazuju kompatibilnost znanosti i duhovnosti. Znanost je otkrila da materija nije ništa drugo nego energija, a energija je materija. Sub-atomska čestica je primjer. Mnoge od zajedničkih pretpostavki duhovne naravi ukazuju na postojanje energije koja se stalno razlaže, održava i stvara. Štoviše, Istina je pronađena unutar nje. Slijedeći Istinu razvijamo sposobnost razlikovanja, intuiciju i introspekciju. Najviša Istina je da je ona nepromjenjiva u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Ne postoji Sathyam (Istina) bez Shivam (Dobrote). Sama Istina može podariti ljepotu i sreću. Istina je ljepota, radost je ljepota. Tuga i neistina su ružne jer su neprirodne. Obavljajte svoje aktivnosti koje je odobrila viša mudrost. Držite se podalje od onih djela koja nastaju iz neznanja. Tada će svi postupci biti korisni i blagoslovljeni. –Baba- Postoji duboka Istina u nama, istina nas samih, čije će nas praktično znanje osloboditi. Međutim, onaj tko želi biti slobodan, mora tražiti i sa punim poštovanjem ispitati onoga tko je oslobođen. Tako kaže drevno nasljeđe. (Na taj na čin) ono naglašava potrebu za obraćanjem živom učitelju Istine stvarnog Sebstva, ako se takav može pronaći. Znanje koje dolazi proučavanjem svetog nasljeđa nije od velike vrijednosti; čovjek može naučiti više i brže iz tišine živog učitelja, nego što cio život može skupljati proučavanjem knjiga Čisti um, Atma, Čista ili Univerzalna Svijest – sve to ima jednako značenje. Te su riječi samo sinonimi. Zato sveti spisi kažu: Istina je jedna, iako joj učenjaci daju različita imena. – Različita se imena daju različitim oblicima zbog pogodnosti; no to ne znači da se oni uistinu razlikuju. U konačnici se ne razlikuju jer svi predstavljaju različite manifestacije Jedne Istine. Tijelo je osnovna potreba sadhane, ono je ljestve do grada oslobođenja, ono je veliki hram unutarnjeg sebstva. U najdubljem dijelu ovog tjelesnog hrama Bog, Gospod ljubavi, i živi kao unutarnje sebstvo. Kada sadake postignu razumijevanje o umu duhu i tijela misli riječi i djela postaju čisti i tek tada «vide» vrijednosti sebstva, i nikada neće učinitiništa nečisto niti će se uključiti u bilo što degradirajuće niti će svoj hram, um i duh oskvrnuti kroz pokvarena ili nemoralna dijela. .

Što bi onda rekli??

Što je istina? Ja nemam ništa s patnjom, djelovanjima, iluzijom ili željom. Ja sam tih, spokojan i slobodan od patnje. Ja sam brahman” – to je istina. “Ja sam slobodan od svih pogrešaka, ja sam sve, ja ne tražim ništa niti se ne odričem bilo čega. Ja sam brahman” – to je istina. “Ja sam krv, ja sam meso, ja sam kosti, ja sam tijelo, ja sam svijest. Ja sam isto tako duh. Ja sam brahman” – to je istina. “Ja sam nebeski svod, ja sam prostor, ja sam sunce i čitav svemir, ja sam sve stvari ovdje. Istina se odražava u djelovanju kao Dharma. Tako je odraz, reakcija i odzvuk ( reflection, reaction and resound) Istine Dharma.

Što je Istina, u stvari? Je li to opis stvari koju pojedinac vidi bez preuveličavanja i ublažavanja? Ne. Ili je to prepričavanje nekog događaja istim riječima koje je pripovjedač čuo? Ne. Istina oplemenjuje. Istina pruža uzore. Ona inspirira pojedince u društvu.Ona je svjetlo koje osvjetljava čovjekov put do Boga.
– Sri Sathya Sai Baba –

Komentiraj