Skip to main content

Istinski guru je utjelovljenje Božanskog načela, koje je unutarnje značenje te četiri velike objave. On je onaj koji doživljava i uživa u suštini tih objava, te uzima na sebe oblik, kako bi o njima poučavao druge.
“Ekam”. Brahman je jedan bez drugog. On je samo Jedan. On je Jedan koji postoji prije rođenja, poslije smrti i tokom života. On se ne mijenja. Bog je Jedan jedini. Sve drugo su samo različite manifestacije.

Guru je onaj, koji je spoznao da mnogi postoje u Jednom. Uzmimo na primjer sjemenku banyan drveta. Ona je jedna. No u toj maloj sjemenki nalazi se veliko drvo s granama, grančicama, cvjetovima i plodovima. Korijenje je različito, grane su različite, cvjetovi i plodovi su različiti. Ali svi oni potječu iz iste sjemenke. Stablo je jedno, no jedan može gledati grane, drugi listove, treći plodove, četvrti cvjetove.
A guru je ekam, jedan. Tko je on? Sam Bog.
“Nityam” – Jedan koji se nikad ne mijenja, bez obzira na okolnosti. Sunce i Mjesec se kreću i mijenjaju, no On se ne mijenja. Kad se netko rodi, prvo je dijete, pa s deset godina postaje dječak, s trideset muškarac i sa sedamdesetpet djed. Tako se čovjek s vremenom mijenja. No, On ostaje isti i prilikom rođenja i u smrti. Zapravo, On niti se rađa, niti umire. Niti ima početak, niti kraj. On je sam Bog, On je guru.
Sljedeća osobina je “Vimalam”. On je onaj koji nema nikakve mrlje. On je čist, neokaljan i svet. On nije zaprljan ničim svjetovnim. Što god stavite u vatru, izgori u pepeo. Ono što stavljate u vatru može biti i čisto i nečisto. No vatra uvijek ostaje čista. Možete u vatri spaliti tijelo, drvo, željezo ili zlato, vatra time neće biti zaprljana. On je čist i svet. Tko je On? On je Bog.

“Acalam” (miran, nepokretan). Sve se stvari mijenjaju i kreću. Zemlja se vrti oko svoje osi brzinom od 1.016 milja na sat. Ne samo da se vrti oko sebe, nego i oko Sunca, brzinom od 66.000 milja na sat. No, mi ne možemo vidjeti njeno kretanje. Mi mislimo da se mi krećemo, a zemlja da miruje. Ne. Zemlja se kreće. I mjesec, sunce i planete također se kreću. Na filmskom platnu kreće se 16 slika u sekundi, no platno miruje.
Isto tako i On je miran i nepokretan. On se ne mora nikud micati, jer On je ovdje, tamo i svagdje.

Vrhunska sreća

Jedan od aspekta  gurua je “parama sukhadam”, najviša sreća. Ta je sreća veća od svih sreća na svijetu. To nije svjetovna sreća, koja ima početak i kraj i uvijek je promjenljiva jer dolazi i prolazi. Parama sukhadam niti dolazi niti prolazi. Svjetovna zadovoljstva samo su vodeni mjehurići. Oni mogi iščeznuti svakog trena. Promjenljiva sreća nije prava sreća. Sva zadovoljstva, koja čovjek uživa na ovom svijetu, mijenjaju se s vremenom i prostorom. Pravi guru je onaj koji uživa i udjeljuje nepromjenljivu, najvišu sreću.
Zatim aspekt gurua koji se zove “kevalam” – konačan, krajnji, prvobitan. Što je kevalam? To je ono što nadilazi prostor i vrijeme. Sve na svijetu ograničeno je vremenom i prostorom. Ali On je izvan prostora i vremena i ne postoji ništa više od Njega. Zato ga zovu Kevalam. On nije nitko drugi nego sam Bog.

Jñānamurti

Guru je Jñānamurti, utjelovljenje mudrosti.
Što je jñāna, prava mudrost?

Je li to materijalno, odnosno svjetovno znanje? Znanje o kemiji? Ne. Sve to znanje odnosi se na materijale svijeta. A prava jñāna je temelj svih vrsti znanja i nalazi se iznad njih. Ona je bezgranična, nemanifestirana i ostaje uvijek Jedno.
“Advaita daršanam jñānam” – prava mudrost je viđenje Jednote.
Sve je to Jedan i ne postoji drugi objekt na svijetu. Ako i postoji drugi objekt, on nije ništa drugo nego odraz, reakcija i odjek onog prvog Jednog. Stvarna mudrost je viđenje svoje prave prirode, poznavanje sebe. Kamo ide čovjek koji želi upoznati sebe? Kod kojeg će gurua potražiti zaklon? Je li čovjek koji pita druge “Gdje sam ja?”, mudra osoba? Ne, on je neznalica. Nitko neće tražiti sebe u vanjskom svijetu. No, danas su ljudi baš takve neznalice.
Onaj koji poznaje sebe pravi je mudrac. On nije nitko drugi do Bog. Bog je samo utjelovljenje mudrosti. On je sam oblik istinitog i beskonačnog. Satyam Jñānam Ānantam Brahma – Brahma je Istina, Mudrost i Beskonačnost.
Iznad dvojnosti

Slijedi “dvandvātītam”, odnosno Jedan koji nadilazi parove suprotnosti.
Što znači to načelo?
On nadilazi vrućinu i hladnoću, sreću i nesreću, dobitak i gubitak, slavu i sramotu. To načelo može biti samo Bog. Nitko drugi nema tu moć – samo On je istinski guru.

Sveprožimajući

Sljedeći vid je gagana sadriśam, poput neba. Gdje je gagana, nebo? Ono je sveprožimajuće. “Ākāśam gaganam śūnyam” – zaista, to se ne može vidjeti. Mi gledamo prema gore i kažemo da je to nebo. No, nije nebo ono što je zapravo samo kombinacija oblaka. Nebo je ono što im daje prostor. To nebo, prostor, postoji svagdje. Je li ga moguće pokazati? Da, moguće je. Ono je tu kad pucnete prstima i pljesnete rukama. Ono je tu dok Svami govori. Što je priroda ākāśe, prostora? Zvuk je njegova priroda. Gdje god je zvuk, tu je i prostor. Čak i udah i izdah su zvukovi. Stoga, gdje postoji mjesto bez prostora? Takvo mjesto ne postoji. Prostor se nalazi svugdje. Onaj koji je sveprisutniji od prostora je sam Bog. Tako je Bog istinski Guru.

Značenje pojma “guru”

Tko je guru? Je li onaj koji poučava mantru guru? Ne.
“Gu” znači gunātīta, onaj koji nadilazi tri gune, tri svojstva, dok “Ru” znači rūpavarjita, onaj koji je bez oblika, rūpe. “Gu” također znači i tama neznanja. Što može odagnati tamu? Samo svjetlo. Stoga je guru onaj koji rastjeruje tamu neznanja. Guru nije onaj koji vam daje mantru, ili vas podučava Vedāntu. Oni koje u svakodnevnom govoru nazivamo guruima, nisu pravi gurui! Možete ih zvati učiteljima. Oni koji poučavaju i  čine to što poučavaju, nazivaju se “ācāryama”. Ācārya je onaj koji pokazuje primjerom kroz praksu. Danas nemamo ni ācārya ni gurua. Danas vam takozvani “gurui” šapću mantru u uho i pružaju ruku za novac.
Guru je “Maheśvara”. Tko je Maheśvara? Onaj koji vlada svim bićima u univerzumu. On naređuje i određuje sve u univerzumu, na ispravan način. Izlazak i zalazak sunca odvijaju se prema Njegovoj zapovijedi. Godišnja doba, kiša, dan i noć, Njegove su zapovijedi. Īśvara je Onaj koji sve to čini – slijedite Ga i nećete pogriješiti. Guru nije onaj koji naprosto poučava. Guru je svemoguć, sveznajuć i sveprisutan. On je sam Bog.(iz Sai govora)

Komentiraj