Skip to main content

Mi koristimo riječ meditacija, ali u suštini, koji god sistem da sljedimo, mi ne prakticiramo meditaciju, već se samo pripremamo za nju.

Meditacija predstavlja svjesnost sebstva, ne svjesnost meditanta ili procesa meditacije. Svjesnost objekta meditacije, meditanta i procesa meditacije treba transcendirati i tada se meditacija događa kako treba spontano. Kako je svako na ovom svijetu pod kontrolom ega i taj ego nas odvaja od drugih.

Svi smo mi jedna ista energija, jedna ista materija, jedna ista svijest. Suština svega je jedna ista tvar. Nas nema hiljadu, milion ili milijardu; mi smo jedno, ali pošto imamo ovaj individualni ego (ahamkaru), mi funkcioniramo kao odvojene individue. Iako je električna struja koja dolazi u ovu žarulji, vi vidite mnoštvo sijalica; čoveku u neznanju se one čine međusobno različitim, jer ako pritisnete samo jedan prekidač, ne će se ugasiti sve sijalice, ve ć samo jedna. Ako pritisnete dva prekidača, ugasi će se samo dvije, ali ne i ostale. Samim tim, logično je da je svaka žaruljaposebna jer svaka ima svoj individualni prekidač. Kada ne bi bilo pojedinačnih prekida ča, ve ć samo jedan za sve sijalice, onda bi se pritiskanjem tog prekida ča, sve sijalice ugasile.

Na isti način, u toku procesa evolucije, individua je u sebi razvila ego koji predstavlja ostatak njene životinjske inkarnacije. Sada, pošto smo postali ljudska bića, mi pokušavamo da sagledamo ovaj ego i na taj način razumijemo da se upravo kroz taj ego doživljava odvojenost. Stoga, da bismo se izdigli iznad ove individualnosti i postali jedno sa univerzalnim postojanjem, sa svakim poljem iskustva, moramo vežbati različite vrste joge i tako transcendirati ovu ahamkaru ili individualnost.

Sve se mora transcendirati, uzdići iznad ideje dobra i zla, vrline i mane, i svih parova suprotnosti, držeći um u savršenoj ravnoteži u svim okolnostima.
Nije li dovoljno što sam uravnotežen? Ne, mi bismo se trebali uzdignuti iznad ta tri svojstva. Zašto? Svãmi je dao nekoliko primjera: vezani smo željeznim lancem koji predstavlja svojstvo pasivnosti. Srebrni je lanac svojstvo aktivnosti, dok je zlatni lanac svojstvo uravnoteženosti.
Razlike postoje samo u kakvoći i vrsti materijala, ali lanac je lanac. Prema tome, postoji nužna potreba da se oslobodimo svih lanaca neovisno o tome jesu li oni željezni, srebrni ili zlatni. sva ova tri svojstva su određena vrsta ropstva. Kad ih jednom transcendirate, bit ćete oslobođeni. To je raj, nirvãna ili mokša.

Materijalistički svijet neko vrijeme nije razumio yogu, ali kako su naučnici dublje zašli u misterije materije, ljudi su počeli shvaćati da materija nije konačna stvar u evoluciji prirode. Ako je to slučaj s jednim oblikom materije, onda se to odnosi na sve ostale oblike materije. Ovo vanjsko iskustvo, ova percepcija koju imate putem osjetila proizvod je materije.

Čak i vaše misli, osjećaji, emocije i znanje su proizvod materije i zato oni ne mogu biti apsolutni i konačni. To znači da mora postojati neka druga domena iskustava, a ako ona postoji, mora biti moguće transcendirati sadašnja ograničenja uma. Um je također materija: definitivno nije duh, tako da i on može evoluirati i biti transformiran. Bol i zadovoljstvo nas prate kao sjene i ukoliko ne transcendiramo tijelo i um, ne možemo ih izbjeći. Iz tog razloga, jogu treba prakticirati iskreno i inteligentno.

Sve pocinje od PURUŠE I PRAKRITI. Energija duha emanira (proistjece) iz individualne Duse(purusa?). Puruša nije individualna duša to je važno znati–vec transcendentalno–to je Sebstvo, ili jastvo  Najbolje je reći Nematerijalni vid čovjeka. To je ona čista svijest u čovjeku u prvobitnoj čistoj supstanci– Ustavri mi smo to—naša prava Isatina i priroda je to  No nismo jer to ne znamo niti smo svijesni sto je transcendencija
Prakrti = priroda. Priroda u prvotnom obliku  to je supstanca energija u Neočitovanom stanju–iz kojeg se očituje sve i svijet i stavranje i materija kretanjem , koje čine gune-kretanjem = kreacija

Bol i zadovoljstvo je nemoguće transcendirati intelektualno. Ali jogom to sigurno možemo postići. Veliki sveci i mudraci su ostavili tragove u povijesti po kojima ih mi možemo slijediti. Oni su svijetla; oni su naši vodiči. Njihov put treba slijediti.

A šta je apsolutno stvarno? Tantra kaže da je to kada vidiš jedno u dvojstvu, kada vidiš jedno u mnoštvu. Kada u dualnosti možeš  vidjeti
jedno, u istom trenutku počinje transcendencija. To je Kraljevski put.

Komentiraj