Skip to main content

Univerzum je postojao prije nego što se ova Zemlja manifestirala; svijest je postojala prije nego što je ova Zemlja nastala. Od samog početka, ova evolucija se odvija i upravo kroz tu evoluciju, spektar kundalini, sjeme kundalini, jezgro te Šakti, također se seli iz jednog carstva u drugo, iz jedne vrste u drugu, iz jedne inkarnacije u drugu, ali još uvijek ne kao potpuno manifestirano.

Najranija tantrička tradicija koju su povjesničari uspjeli otkriti na osnovu arheoloških ostataka stara je šest do sedam hiljada godina. Ali to ne znači da je tantra stara samo pet hiljada godina. Postojala je kultura, zasnovana na tantričkim konceptima, ritualima i filozofiji, tako je i moguće da su širom svijeta postojale i druge tantričke civilizacije, čak mnogo ranije, na samom početku ljudske egzistencije. Znamo je da postoje mnogi mitovi i predanja vezani za suptilnije aspekte života, međutim, u posljednjih sto godina, društveno, naučno pa i religijsko gledište se promijenilo,a fizika skoro da je postala metafizika. Jasno je da sada i nauka govori o istim stvarima o kojima je tantra govorila prije mnogo hiljada godina. Kao što se nauka može zloupotrijebiti, tako i a tantričke prakse, čak i ako se iskreno i marljivo izvode, također mogu biti pogrešno upotrjebljene. Isto tako, u tantri postoje prečice i to su veoma strme staze. One su poznate kao veoma moćne staze tantre, jedna od njih je suočavanjem sa strahom na da biste ga na kraju pobudili

Konačno, što ćete učiniti sa mentalnom snagom, sa energijom koju ćete postepeno osloboditi kroz različite prakse? Da li ste ikada razmišljali o tome? U većini slučajeva ona će biti pogrešno upotrjebljena. Stoga, usporedo sa vježbom, što god da radite, trebate pokušati produhoviti svoj um i svoj život, kako ova energija ne bi bila pogrešno usmjerena. Tantrička se filozofija bavi pojavama kreacije, postojanja: metamorfozom, transmigracijom itd. i konačno objavljuje da je sve u ovom univerzumu samo formiranje, reformiranje, redukcija, reorganizacija i manifestacija jedne iste Šakti i da je sve rođeno iz jednog istog jezgra. Mnoštvo, raznolikost, dualnost su karakteristike materije, ali nisu njena suština i to je ono što nam pokušavaju kroz svoje učenje mudraci reći.

Sve što je vidljivo ili nevidljivo nije ništa drugo do izražaj šakti ili energije (a simbolično je predstavljena kao Kali ili Durga, koje se smatraju boginjama ili božanstvima. Dvije energije energija i materija žive i rade zajedno u potpunoj slozi. To je poruka i zaključak do kojeg su došli Tantrički filozofi koji su prethodili svim znanim Budama, mudracima, svecima i filozofima. Oni su još onda znali i govorili da je materija jedno stanje energije i da je energija jedno stanje u evoluciji materije. Stoga, sa naučne tačke gledišta, a isto tako i sa tantričke i jogičke točke gledišta, moramo imamo jedinstven zaključak, razumijevanja i realizacije, a to je da mi nismo samo kombinacija tijela, krvi i kostiju. Svaka misao, svaka akcija i svako osjećanje je napunjeno energijom.

Cijeli ogromni univerzum se može pretvoriti u energiju u bilo kom trenutku. Materija je jedna gruba manifestacija energije.
Tantra kaže da je sve, svaka supstanca u cjelokupnom postojanju, živom ili neživom, pokretnom ili nepokretnom, vidljivom ili nevidljivom, sačinjena od energetskih sila. Svaki djelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije, Šakti. Ako pažljivo to shvatite , dolazite do zaključka da je u osnovi svega ista tvar. Cjelokupna kreacija ima samo jedno jezgro, a ne dva. Ono što u tantri ih zovemo Šiva i Šakti, u fizici je to prostor i vrijeme. Vrijeme je jedan pol materije, a prostor drugi. Kada se vrijeme i prostor susretnu u jezgru materije, nastaje eksplozija. Ova eksplozija izbacuje milione i trilione čestica magline u fizički univerzum.
Ono što trebamo shvatiti je da se ista stvar događa i u nama kada vježbamo koncentraciju i meditaciju. Meditacija nije neka psihološka vježba, već tu imamo baratanje energetskim silama. Kada se koncentrirate na plamen svijeće, na neku točku, na svog gurua, na mandalu, Sivalingam, na centar u srcu ili između obrva, ono što se u stvari događa je sjedinjavanje vremena i prostora. Trebalo bi se dublje to analizirati, i promišljanjem razumjeti pojam vrijeme i prostor. Ono što se naziva kreacija je vrijeme, prostor i objekt koji su međusobno povezani. Vrijeme je koncept uma i svi mi živimo unutar njega. Znaći kada meditiramo, mi stvarano neko jedinstvo. Sadaka tantre donosi odluku da transformira svoje fizičko tijelo u spiritualnu supstancu; to može biti učinjeno. To su postigli svi poznati sveci pa i Krist, Buda, Ćejtanja Mahaprabuu i još mnogim drugi sveti ljudi o kojima se prenose najnevjerojatnije priče. U trenutku kad su umirali nisu umrli kao što većina umire; pretvore se u svjetlost. U svakom slučaju, ako vam je stav uzvišen i vaš um ne funkcionira na nižem nivou, onda takve stvari nisu nemoguće. Ako je vaš um čvrsto ukorijenjen u dubljem, uzvišenijem i stvarnom biću, onda materija i energija za vas nisu odvojene supstance. One su jedno isto.

Praksom tantre, svijest se povlači od svih tih dijelova i centrira u jednoj točki, osjećaju “ja”. To je odvajanje prakriti (materije) od puruše (duha), i to je tantra. Kako to postići ima više načina, a najvažniji dio tantre je mantra, sljedeći je krija. Uz pomoć mantre i krija joge možete probuditi uspavanu potencijalnu snagu poznatu kao kundalini Šakti. To je najvažniji cilj, konačna stvarnost u tantri i evoluciji čovjeka.

Moramo znati da katkada materija vlada sviješću, a ponekad svijest vlada materijom. Kada svijest vlada materijom, postoji duhovna vizija. Kada materija vlada sviješću postoji kreacija. Dokle god su materija i svest sjedinjene, postojanje se nastavlja po određenoj šemi, ali praksom tantre možemo odvojiti materiju od svijesti, prakriti od puruše ili Šakti od Šive. Tada se javlja buđenje. Ono čega smo svjesni unutar sebe je kombinacija ova dva. Svjesni smo materije -materijalnog tijela i uma – ega, čula i objekata percepcije. Svjesni smo svih ovih dijelova istovremeno.

Znaći pitanje je koji je najvažniji proces u tantri?.
To je kako osloboditi Šakti iz uma? Znaći, u tantri, suština svega je Šakti. Šakti predstavlja potencijal ili veliku snagu. Kao što u atomu leži ogromna snaga, na isti način unutar uma ili iza uma, krajnjom analizom dolazimo do velikog izvora energije. U osnovi uma je nevjerojatna sila, ali kako je manifestirati? Kako osloboditi ovu energiju iz ropstva materije? Znano nam je da su naučnici oslobodili nuklearnu energiju iz grube materije. Da biste oslobodili Šakti koja je u osnovi ili u jezgru uma, potrebna je ekspanzija uma. Do ekspanzije uma se dolazi tehnikama. Njih nema samo nekoliko, već postoji ogroman broj tehnika pomoću kojih možete ekspandirati um. Što je ekspanzija uma? Kao što rastežete gumu, na isti način možete proširiti um.
Potrebno je razumjeti da um ima svoja ograničenja. Na primjer vi možete vidjeti neko drvo samo ako je on tu, u protivnom to nećete moći.. Vi možete čuti neki zvuk ili muziku samo ako se on svira. Možete vidjeti nekoga samo ako se osoba nalazi ispred vas. Ako nema drveta, ne možete ga vidjeti, možete samo misliti o njemu. Ako nigdje ne svira muzika, vi je ne možete čuti, možete samo misliti o njoj. Ako se nitko ne nalazi ispred vas, onda nikoga ne možete ni vidjeti. Možete samo misliti o njemu. To je ograničenje uma.
Um običnog čovjeka može  doživjeti samo one objekte koji se nalaze ispred njega. Kada je objekt iskustva prisutan, samo tada um može imati iskustvo. Ali, moguće je vidjeti drvo čak iako on nije tu. Čovjek može osjetiti miris čak iako on nije prisutan u njegovoj blizini. Čovjek može čuti muziku čak iako je nitko ne svira. Ako je um sposoban to doživjeti, onda je to ekspandiran um. U naše ovo sadašnje vrijeme ekspanzija svesti je postala jedna od najpopularnijih fraza u mnogim tehnikama, metodama i reklamnim instant praksama, naravno uz velike materijalne naknade.

U iskustvima koja su posljedica ekspandiranog stanja svjesti prolazi kroz određena iskustva. Ako svjest nije ekspandirala, onda ona ne može vizualizirati sve te objekte. Dakle, da bi se Šakti oslobodila iz uma, um mora ekspandirati, što znači da ćete morati razviti sposobnost da opažate,
vizualizirate, mirišete, čujete bez pomoći objekta, u odsustvu objekta.

Tek kada čovjek razvije svjesnost vremena i prostora, javit će se i mogućnost buđenja kundalini. Svjesnost vremena i prostora je poseban kvalitet koji imaju jedino ljudska bića. Tako se u tantri ekspanzija uma može postići spiritualnom praksom.

Komentiraj