Skip to main content

Čistu Svjesnost (bezobličnu i bezimenu), koja je naša prava priroda, mudraci i sveci nazivaju Atma – što znaći ”Ja sam”- kako bi je razlikovali od osjećaja ega (tjelo Svjesnosti) koji kaže ”Ja sam taj i taj.” Shvatiti ono Ja koje stoji iza ”mene” i ”mojeg” znači izgubiti ograničeni ego u neograničenom Sebstvu.

Kod rada na sebi, treba dobro razumjeti da sve riječi ustvari ne znače ništa, kad kažete „ JA JESAM“, ili „Ja Jesam svijest“ je samo riječ  koju svako može reći. Ono što treba postići, jeste da se sve to odbaci i budete samo Svjesnost u kojem nema nikakvog poistovjećivanja sa „ja jesam“. Da bi bili stvarno što jeste, da bi vidjeli što je što od svijeta do Apsoluta  probajte biti samo Svjesnost.  Znaći pokušajte   biti Svjesnost, čisto i jednostavno biće (postojanje).

Odakle stižu ovakve spoznaje? Kako znamo da su istinite? Svakako ne dolaze od društva, niti iz bilo kojeg vanjskog iskustva. Proizlaze iz toga što obraćamo pažnju na bezbrojna uporišta koja nam je postavio duh. Nema dva čovjeka koja Bog sagledava na isti način, jer ne postoje dva čovjeka koji su na potpuno istom stupnju buđenja. Pa ipak, u onim trenucima kad pet osjetila ustupe mjesto dubljoj intuiciji, svatko od nas dobije uvid u stvarnost i dok naš um obrađuje neki izuzetan događaj ili uvid, stvarnost nam pruža djelić istine.

Istina o Bogu je najvjernije izražena u ‘JA JESAM’. Židovskoime za Boga, ‘Jehova’ – što znači ‘JA JESAM’ – savršeno iznosi istinu o Bogu.”
Poznata priča  govori o viziji Svijetla koja se pojavila pred Mojsijem. Iz Svijetla mu se javio Glas, upućujući ga da izvede svoj narod iz Egipta. Mojsije želi saznati tko to govori sa njim. Zato moli da mu se obznani, da bi to mogao  prenijeti svom narodu. Glas odgovara: “JA SAM TO JA JESAM”. Ovo je jedina rečenica u čitavoj knjizi koja je pisana velikim slovima . Ona je sigurno od velikog značaja. Bog je u ovoj rečenici odao tajnu Sebe  Prirode – da je On upravo ovo “JA SAM”, vječno blistajuće Svijetlo Svijesti u našim srcima. Drugim riječima, On je Sebstvo. Da je samo jedno Sebstvo istinito, a da se sve ostalo na Njega prebacuje iz neznanja.
Sebstvo je Stvarna Svijest, a bića i stvari svijeta pojavljuju se tako što se Njemu pripisuju imena i forme.   “Stvarno je jedino Sebstvo koje je Svijest, i ništa više. Sve takozvano raznoliko znanje je samo neznanje. Ovo neznanje je nestvarno, budući da ne postoji samo po sebi, odvojeno od Svijesti koja je Sebstvo, isto kao što (nestvaran) nakit od zlata ne postoji odvojeno od stvarnog zlata.”

‘Moje’ je smrt, ‘nije moje’ je besmrtnost. Zlatni ključ nevezanosti otvara bravu ka slobodi.

Jedna Istina je Ono što JE . Zbog svoje jednostavnosti, nerazumljiva je masama i teško shvatljiva . Opažanje (percepcija) i razlučivanje sebe, svijeta, postojanja moguće je samo kroz Svijesnost. Iako je i taj izraz i smisao samo iluzija, pojava unutar Svjesnosti.
”JA” je Svjesnost koja prožima sve. Pravo Sebstvo se otkriva samo sebi, a ne onome s osjećajem dvojnosti koji se želi i se poistovjećivati za dvojnost. Ovo Ja je Sebstvo na koje je mudraci ukazuju u izjavi ”Ja sam To. Malo ”Ja” (onaj koji meditira) bi trebao nestati jer će tek onda stvarno ”Ja” (Bitak , Svjesnost – Sath Chit) ostati.

Treba razumjeti da ”Ti” kao ”taj i taj” nisi stanovnik u tijelu. Nema takve osobe unutar tijela. Možeš biti siguran da je Atma jedini stanovnik u svima nama. To je mjesto gdje trebamo tražiti Gospoda, koji je nitko drugi doli naš Atma, i usmjeriti naše molitve Njemu (imena je mnogo) na tom mjestu.

Ono šato je važno do kraja razlučiti je, da  sve što osjećate i mislite je samo izražavanje svjesnosti, ne ona sama. Sve je u svjesnosti, ali samu Svjesnost ništa ne dotiče, ona postoji bez atributa. Ti jesi “ja jesam” ako Jesi to u svjesnosti. No, sve to treba na kraju odbaciti, jer u Svijesti sve je to ideja, zamisao i kao takvo zapreka. Misao i osijecaj i emocija ne postoje bez Svjesnosti, dok Svjesnost postoji bez osjećaja, ideja i misli.

Ova svjesnost koja postoji u čovjeku nije manifestirana u životinjama. Pomoću ove svjesnosti vi znate da jeste i ja znam da ja jesam; vi znate da vi slušate i ja znam da ja govorim, ili pišem. Ova svjesnost je u potpunosti uspavana kod životinja, tako da one nisu svjesne da se kreću i da žive. Ponekad životinje čine dobra dijela, ali one ne znaju što čine. Samosvijest i sposobnost da se razvije stanje svjedočenja su potpuno odsutne kod njih, ali su zato manje ili više prisutne u svakom čovjeku.

Svjesnost koja nije svjesna same sebe u svom neizraženom (nemanifestiranom) obliku gleda na sebe kao na pojavnu manifestaciju, kao svoj vlastiti objektivni izraz.

Ja nisam osoba u  necijem smislu smislu riječi, iako nekom ili vama izgledam poput osobe. Ja sam beskonačni ocean svjesnosti u kojem se sve događa. Uz to sam i onkraj sveg postojanja i spoznavanja, čisto blaženstvo bitka. Ne postoji ništa od čega bih se osjećao odvojenim, budući da jesam sve. Ja nisam ni ovo ni ono; dakle, ja nisam ništa.
Ista ona sila koja vatri omogućuje da gori, vodi da teče, sjemen-ci da klija a drvetu da raste omogućuje i moje odgovore na tvoja pitanja. Nema ničeg osobnog u meni iako se jezik i stil mogu doimati osobnim. Osoba je skup obrazaca želja, misli i odgovarajućih radnji koje iz njih proizlaze. U mom slučaju, takvi obrasci ne postoje. Nema ničeg što bih želio ili čega bih se plašio. Kako bi onda mogao postojati bilo kakav obrazac?

Cjelokupnost svega što postoji je to ”JEDNO”, Svjesnost .
Univerzum je sav od imena i oblika zasnovan na kvalitetama (gunama) i njihovim razlikama, dok sam ja iznad toga. Svijet je tu zato što ja jesam, ali ja nisam svijet.

Vi ste svi čista svijest (bit), koja osvetljava svjesnost i njen beskrajan sadržaj.U trenutku ostvarenja (realizacije) osoba prestaje  postojati. Identitet ostaje, ali identitet nije persona (osoba); identitet je spojen sa samom istinom. Osoba (persona) nema suštinu (biće) u sebi; ona je refleksija u umu svjedoka, u “ja jesam”, koji je opet oblik samog bića (suštine).

Manifestacija Čiste svijesti u materiji izražava se kao ljubav. To je riječ koja se najviše upotrebljava u svim oblicima grubih i suptilnih vidova koje ljudsko biće sebe doživljava


Ostali članci u kategoriji: “Savjeti”

[showposts category=”135″ num=”99″]

Join the discussion 2 komentara

 • Cobe napisao:

  Gospodarenje sa sobom počinje sa borbom protiv identifikacije.

  Kada smo identifikovani sa proiblemom, sa osobom, osjećajem, situacijom mi sebe stavljamo pod njihovu moć. Mi smo pokoreni od njih.

  Također je moguće da se identifikujemo sa Radom na Sebi, zaboravljajući da jedan mali cilj nije sve. Cijl ne smije da bude javan, to uzrokuje identifikaciju i ne daje rezultate.

  Naročito je teško osloboditi se identifikacije jer osjećamo da najbolje nešto radimo kada smo identifikovani.

 • girija napisao:

  Važno je nikada ne gubiti iz vida tko ste zapravo, čak i kada ste identificirani s egoističkim umom, život se čini vrlo različitim. Bitno je više ne vjerovati umu, čak i kada se s njim identificirate. Vi za sebe znate da ste nešto drugo osim Ja koje trenutno može biti identificirano.Možete uživati igru svijesti kako se kreće u identifikaciju i izvan nje. Zar je bitno s čim ste identificirani jednom kada znate istinu?

Komentiraj