Skip to main content

Dokle god smo ograničeni podjelama, predrasudama i stereotipovima umnih prosudbi ne djelujemo ispravno, sve te razlike treba razumjeti i uvažiti. Jasan i otvoren razgovor je spoznaja jedinstva u različitosti i shvaćanje da smo svi dio jednog fenomena, razlika je samo u stupnju razumijevanja nema crte razdvajanja sve je uvijek zajedno. Kad se jednom to osjeti i spozna mi bivamo čisti, i to prenosimo drugima, slušatelju, društvu.

Prava posvećenost znači vidjeti jedinstvo u različitosti. Razlučivanje čistog uma bez prosudbi je sagledavanje bilo kojih činjenica kao jedinstvo u različitosti. Danas je sve više sukoba zato što ste zaboravili na jedinstvo. Znak je očitog neznanja davati prostora razlikama i sukobima, ne shvaćajući jedinstvo ljudske rase. Shvatite da je božanskost u čovjeku temelj ljudskog jedinstva. Drevna poruka mudraca pridaje veliko značenje shvaćanju tog jedinstva u različitosti. Integralni odgoj nam omogućava preobrazbu da istinom ostvarimo iskustvo.

Primjenom tih vrijednosti u svom životu postižemo sklad i jedinstvo u mislima, riječima i djelima. To je najvažnija potreba današnjeg društva. Što god postoji je jedno. Ne može postojati mnoštvo. To je ono što vidi znanost i znanje. Neznanje vidi mnogostrukost. Znanje ostvaruje jedno. Znanost je smanjivanje mnoštva na jedno. Čitav je univerzum demonstriran u jednom. Ta je znanost nazvana znanošću vedante. Čitav univerzum je jedno. Imamo, dakle, sve te različitosti i vidimo ih – ono što nazivamo pet elemenata: kruto, tekuće, plinovito, svijetlo, eterično. Meditacija sve raščlanjuje u krajnju stvarnost – duh. Kruto se otapa u tekućinu, tekućina u plin, plin u eter, potom um, a um nestaje.

Sve je duh. Imaginacija dolazi putem postupka imaginacije. Prolazite kroz sve te postupke pročišćenja elemenata – čineći da se jedan rastvara u drugi, taj opet u sljedeći viši, ovaj u um, um u duh i tada ste duh. Ovdje se nalazi velika masa gline. Iz te gline ja sam modelirao malog miša, vi malog slona. Obje su glina. Rastalite oba. Oni su suštinski jedno.
Svijet je spreman odati svoje tajne ukoliko znamo kako kucati. Snaga i energija duha dolaze putem koncentracije… Za ljudski um ne postoji ograničenje. Što je više usredotočen, više je moći i snage dovedeno u jednu točku; to je tajna. Procesi evolucije, više i više kombinacije ne nalaze se u duši. Duša je ono što jest. Ti se procesi nalaze u prirodi. U očitoj različitosti postoji golemo jedinstvo

Sve je prožeto ljubavlju. Pa kako bi itko mogao opisati oblik ljubavi? Isto načelo ljubavi postoji u svima. Kad jednom shvatite to načelo jedinstva, neće više biti mjesta mržnji. “Tijela su različita, no isti ātman boravi u svima”. “Advaitam brahma” – “Nedvojnost je brahman”. Brahman znači ogromnost. To ukazuje na jedinstvo, a ne mnoštvo. Zato odbacite tjelesnu vezanost i ojačajte vjeru u duh jednote. Samo je tjelesna vezanost odgovorna za loše osobine kao što su srdžba, ljubomora, pohlepa, itd. Mnogi žive u zabludi da su, nagomilavši bogatstvo, postigli nešto veliko u životu, no oni ne shvaćaju da će s ovog svijeta morati otići praznih ruku. Ne dajte se prevariti tom zabludom. Ne tratite život na nju.

Shvatite razliku između Boga i zablude. Načelo jednote u različitosti je Bog, a vidjeti različitost u jednoti je zabluda. Naroda je mnogo, no zemlja je jedna. Zvijezda je mnogo, no nebo je jedno. Nakita ja mnogo, no zlato je jedno. Krava je mnogo, no mlijeko je jedno-Baba Ljudska bića su jedno premda se razlikuju oblikom i ponašanjem. No zbog svoje uskogrudnosti, čovjek ne shvaća to jedinstvo. Jedinstvo vodi do čistoće, a ona do božanskosti. Onaj tko nije doživio takvo jedinstvo, čistoću ni božanskost, ograničava sebe na tjelesnu vezanost i bit će uhvaćen u zamku ciklusa rađanja i umiranja.

Tražite jedinstvo ispod različitosti.

Krećite se svijetom svjesni da su svi jedno Stanje Budhe, označava najvišu probuđenost. Kad nema različitosti, kad su sve podjele izgubljene, zadržava se jedinstvo, samo jedno ostaje. Ne možete ga čak ni nazvali ‘jedno’, jer je i to dio dualnosti. Jedno ostaje, ali ne možete ga zvati ‘jedno’, jer kako biste mogli reći ‘jedno’ bez da duboko u sebi ne kažete ‘dvoje’. Ne, nemojte reći da ‘jedno’ ostaje, recite samo daje ‘dvoje’ nestalo, ‘mnogo’ je nestalo. To je sad beskrajna jednost, ništa nije omeđeno.

«U Kršćanstvu, izraz ”ESU” (Isus) korišten je da se opiše Krista. Taj izraz također označava jedinstvo božanskosti. Unutarnje značenje izraza ”Esu” je spoznaja Jednog Boga u svim bićima.»Isus je spoznao jedinstvo u različitosti. Kada je postao svjestan ãtmana, mogao je objaviti: ”Ja i moj Otac smo jedno.” Spoznao je da je Krist u svojoj 25. godini života Spoznajte jedinstvo, doživite jedinstvo, širite jedinstvo po cijelom svijetu. Samo ono donosi čistoću, a čistoća razvija ljubav. Kako napredujemo na putu preispitivanja – tko sam ja – duhovne discipline počinjemo vidjeti svijet unutrašnjim okom umjesto fizičkim okom koje može vidjeti samo ono što je vidljivo na površini.

Počinjemo uviđati značaj smjernice svih univerzalnih učenja. Tek tada se razumije „jedinstvo u različitosti“, „Ja sam u svima i svi su u meni.“, „Sve je JEDNO.“, i „sve što u svijetu postoji tek je permutacija i kombinacija energije i svijesti“ počinje imati smisla.

Postaje nam jasno da pravi je odgoj onaj koji promiče jedinstvo, ravnopravnost i miroljubiv suživot svih ljudi.» To»teče iz srca i zove se Educare».

Duhovnost i duhovne vrijednosti nikad ne dovode do raznolikosti, niti do pluralizma. Jedinstvo je tema i cilj.

Komentiraj