Skip to main content

Kad neznanje i njezin pratilac obmana nestanu, atman u svima zasja Svojim vlastitim sjajem. Sve što vidimo je tek tlapnja, nešto što prekriva Stvarnost, a koju pogrešno mijenjamo za ovo. Stvari imaju svoj početak i kraj, one se razvijaju i propadaju; postoji razvoj kao i propadanje (pralaya). Kada je sve podvrgnuto propadanju, samo kauzalna tvar (mulaprakriti) preostaje. Samo neobjavljeni uzrok preživljava sveobuhvatno uništenje.

Yoga stvarnog znanja (jnanayoga) najplodnija je od svih duhovnih disciplina (sadhana). Svi sveti spisi samo u mudrosti (jnana) nalaze svoje ispunjenje. Meditacija (dhyana) tek je kontemplacija o utjelovljenju pravog znanja (jnanasvarupa), koja predstavlja čovjekovu stvarnu prirodu. Svi su u tebi, ti si u svima. Ovaj stav trebate učvrstiti u svojoj svijesti putem analize, razlučivanja i intelektualnog istraživanja. Trebate odvojiti i odbaciti iz svijesti dojmove osjetila, uma, inteligencije itd. Oni nemaju ništa zajedničko s atmanom (jedno od brojnih imena koje su ljudi dali snazi koju nazivaju Bogom).

Put Jñana-e ili Znanja nije samo puko čitanje filozofskih rasprava već i promišljanje o njihovom sadržaju/značenju. Kroz kontemplaciju neistinita gledišta postepeno bivaju razgolićena/razotkrivena. Tajna uspješne kontemplacije je istrajnost, koncentracija/sabranost te usvajanje neutralnog motrišta (stav neupličućeg svjedoka).

Vi ste atman. Atman ne može dodirnuti niti subjekt niti objekt. Čak niti neaktivnost osjetila, uma, inteligencije itd. neće dodirnuti atmana. Spoznati ovo o atmanu kao o entitetu na kojeg ništa ne utječe niti ga dodiruje, prestavlja tajnu duhovnog znanja (jnana).

Svako djelo koje izvršavate morate izvesti utemeljeno u ovom duhovnom znanju. Ta svijest o atmi voditi će vas i u izvanjskom putu (pravritti marga) i putu u sebe (nivritti marga); ona neće spriječiti djelovanje već će mu dati smisao i značaj; izgraditi će vjeru i moralan život; odvesti će čovjeka putem odricanja od plodova djelovanja (niškama karma), ali ne i od djelovanja samog, u područje oslobođenja.

„Duhovno znanje (jnana) prava je cesta koja vodi u oslobođenje. Stoga je objavljeno da je ona neusporedivo sveta.“

Univerzalnoj mudrosti je jnana. Jnana je poništenje uma pri čemu se on potčinjava preuzeti obilježje Sebstva putem stalne vježbe sljeđenja atmickog principa, odnosno ispitivanja (vichare). Ugasnuće uma je stanje u kome postoji prestanak svih napora. Yogu Mudrosti (JNANA YOGA) ili neposredne spoznaje otkriva da nema ograničenog “ja” nego da sve što jest – jest Bog. Voljeti Gospoda svim svojim umom je Put Jnana Joge; to je Jedinstvo sa Bogom putem svjetlosti mudrosti.

Znanje je Svijest koja nadilazi znanje i neznanje.
Kad se to spozna, da li postoji neka razlika?

Treba još napomenuti da su upotrijebljeni pojmovi: prosvjetljenje, oslobođenje i samoostvarenje, odgovarajući značenju sanskritskih reči: Jnana, Moksha i Mukti.

Istinsko znanje je svjesnost.

Komentiraj