Skip to main content

Kada se osjećate zanemareno, potrebna vam je sigurnost.
Kada ste okruženi neprijateljstvom, treba vam ljubaznost.
Kada se doživi neuspjeh, treba vam ohrabrenje.
Kada ste okruženi netolerancijom, treba vam strpljenje.
Kada se osjeća krivnja, treba vam pravda.
Kada ste okruženi licemjerjem, treba vam iskrenost.
Kada ste prezreni, treba vam poštovanje.
Kada se dosađujete, treba vam nadahnuće.

Kada ste sigurni, budite u povjerenju sa svima.
Kada ste okruženi pažnjom, trudite se brinuti za druge.
Kada ste ohrabreni, krenite uspješno u sve.
Kada ste okruženi strpljenjem, budite uviđavni.
Kada se živi pravedno, poštenje je posljedica.
Kada se živi mirno, sve se u harmoniji odvija.
Kada ste okruženi iskrenošću, lakše se odabire istina.
Kada ste poštovani, budite sa svima u jednakosti.
Kada ste nadahnuti, volite jednako sve.

Kada živite s kvalitetama proizašlima iz svjesne ljubavi prema životu,
i sebi što Jeste.
Svijet postaje bolje mjesto za život.

Komentiraj