Skip to main content

Za um koji još nije postao zreo, teško je postići trenutnu spoznaju i mir putem slušanja ispitivanja. No, ako se neko vrijeme prakticiraju sredstva kontrole uma, konačno će se postići duhovni mirU stvari sve misli ne stvaraju ropstvo? Ali kada se takve misli jave, zbog preostalih impresija (vasana), čovjek treba spriječiti takav tok uma, nastojeći ga zadržati u stanju Jastva te učinivši da postane ravnodušan na iskustvene stvari.

Duhovnost je pročišćavanje vlastite prirode – otkrivanje vlastitog istinskog sebstva. Kada drugima propovijedate što sami ne provodite u praksu, drugi će izgubiti vjeru u ta učenja.

Samo ako čovjek ispunjava svoju dužnost, njegov će život doseći ispunjenje. U čistom umu cvjeta mudrost pomoću koje se uspostavlja kontrola nad osjetilima. Osoba koja to postiže može širiti Svjetlost u okolini u kojoj boravi.
Plemenite misli su ključ za čistoću uma. One imaju svoju vlastitu objektivnu realnost, djeluju na materijalnom planu udružene sa fizičkim objektom preko 6 karakteristika, a to su težina, oblik, kvaliteta, veličina, boja i snaga. Zbog velike, snage, ako ih se usmjeri prema određenim ciljevima, mogu u ogromnoj mjeri utjecati na svijet, jer, Um je izvanredno osjetljiv.

Svijet sam je projekcija uma.

Što je inteligencija? To je kontrola nad svojim greškama. Intelekt pazi na um i osjetila. Prva stvar koju treba istražiti je istina o sebi. Svaka misao treba biti iskorijenjena u trenutku kada pojavi. Snaga izgovorene riječi utječe na um u ogromnoj mjeri. Trajne sreća je u okretanju uma i osjetila prema unutra. Naročito treba kontrolirati oči i uši. Lice predstavlja ogledalo uma. U svakom ljudskom biću postoji privid i božanstvo. Kombinacije to dvoje u čovjeku je ljudskost Uloga jezika je ogromna. Razlikuje hranu, drži se ograničenja čuvajući se ugriza zubi, može izbjeći hvalisanje, neumjerenost i razmetanje.
Kontrola uma vodi oslobođenju – moksha . Osnovno pomagalo je čistoća uma. Um ispunjen plemenitim mislima se naziva cihtta- svijest. Ego može biti jako umišljen zbog bogatstva, znanja, moči položaja, ljepote ili inteligencije, to znači da osjetila imaju utjecaj nad umom.
Tri mudre: khechari, shanmukha i saambhavi su od velike važnosti za razvoj kontrole uma. Njihovo prakticiranje »vezano je s buđenjem shadchakras ( šest centara u kičmenom stupu).
Prvi korak u procesu kontrole uma je vjera u boga.
Drugi korak je čitan je svetih tekstova.
Um želi, čezne, ubrzava i potiče napor i akciju. Taj se proces naziva sankalpa. Ima 50 milijuna takvih poticaja. Oni izviru iz najdubljih dijelova a t m e.

Svaki poticaj um a treba proći test prosuđivanja i rasvjetljavanja tj. treba uključiti buddhi. Dobro društvo pomaže pročišćenju srca. Od plemenitih misli do plemenitog uma. Nema doba kao što je kali doba, niti jednog, kad se, samo meditacijom na ime božje, može ostvariti najviši cilj. O, blagoslovljeno doba!
Što može kali, sile zla, onome čije je srce ispunjeno suosjećanjem, koji nosi dragulj istinitog govora, čiji su udovi posvećeni dobru drugih ?

Sve počinje s čišćenjem. To je yoga.? Yoga znači kontrola osjetila.
Ime gospodinovo je svjetionik. Uz pomoć imena možemo dokučiti lik. Lik je sadržan u imenu. Vezanost za tijelo je uzrok loših misli, loših želja i loših postupaka. Ako je potrebno toliko vježbi i napora za u uspjeh u igrama o što je tenis npr., koliko je tek napora potrebno za uspjeh što se zove život.

Kontrola daha je sredstvo kontrole uma.  Jer je um, kao i dah, dio zraka, pošto je priroda pokretljivosti zajednička za oba, pošto je mjesto porijekla isto za oboje, i pošto, kada se jedan od njih kontrolira, i drugi dolazi pod kontrolu.
Životni vijek čovjeka mogao bi trajati stotinama godina i je skraćen zbog zloupotrebe tijela. Kada ptice i životinje vode bez ikakve naobrazbe sređen život, žalosno je da inteligentno ljudsko biće nema tog osjećaja. Prvo pomagalo u njegovanju dobrih misli je druženje s dobrim ljudima.

Sve vrste znanja kada se utope u ocean duhovnog znanja postaju jedno.
Glavni put za duhovnog tragaoca je da shvati smisao rođenja. Moramo vjerovati duhovnom osjećaju i postići božanstvenost.

Komentiraj