Skip to main content

Problemi svijeta izviru iz nepoznavanja njegove svrhe u univerzumu, klasično obrazovanje ne daje odgovore. Integralno obrazovanje osnova su ljudskim vrijednostima. Ovo obrazovanje donosi promjenu čovjeka, znanjem o bratstvu i jedinstvu ljudi s prirodom i univerzumom što dovodi do stvarnih promjena na svim razinama. Svrha integralnog obrazovanja, je da svaki čovjek na planeti ima korist od programa razvojem intelekta, moralnog karaktera a time i probuđenja intuicije.

Drugim riječima, integralno obrazovanje, kombinira briljantnost razuma s moralnim i duhovnim obrazovanjem. To je projekt-energija koja prožima cijelo čovječanstvo. To je snaga, temelj ljudske prirode puna brižnosti osjećanja i samilosti.

Objektivizacija nečije reakcije neće promijeniti svijet u kojem živimo, za nekog je svijet surov za nekog je divan. Već promjenom gledišta, mjenja se doživljaj svijeta, kao jedinstveniji. Obrazovanje oplemenjuje karakter znanjem o jedinstvu čovječanstva, skladu čovjeka s prirodom i univerzumom. Rješava sam korijen iz kojeg niču svi problemi. Današnje obrazovanje daje knjiško znanje i nema stvarnu postojanu vrijednost . Znamo da postoji temeljna istina što je humanost, i koja se izražava na mnogo načina, i kroz razne oblike, ali humanost ljudskost je uvijek samo jedna. Različite vjere i orijentacije daju razne pristupe, pružajući mogućnost izbora temeljen na kulturi, vjeri i ostalim osobitostima. Ali ono što sve povezuje, približuje je racionalno razmišljanje i znanje ( mudrosti ) o ljudskim vrijednostima.
Projekt integralnog obrazovanja Educare prepoznaje jedinstvo unutar prividnih raznolikosti i promovira nepovrjeđivanje prirode i humanosti u mislima riječima i djelima.

Odgoj u duhu ljudskih vrijednosti temelj je za izgradnju cjelovite ličnosti, postoji sedam temeljnih Sai vrijednosti i načela za praksu.To su:
1. Satya – Istina
2. Dharma – Ispravno djelovanje
3. Šanti – Savršeni mir
4. Prema – Nesebićna ljubav; Voli sve
5. Ahimsâ – Ne povrijedi nikad
6. Tyâga – Pomozi uvijek, Služi svima
7. Ânanda – Sve to kulminira blaženstvom u sjedinjenju s Bogom, prirodom i čovjekom.

Sve potrebno za ljudski život je zagađeno. Što je razlog tom zagađenju? Sebičnost. Zbog nedostatka moralnih vrijednosti, sebičnost je u porastu.

Vrlo je važno postići čistoću misli. Kakva hrana, takva glava, to jest misli. Kad hrana i glava idu zajedno, ljudi zaboravljaju Boga Ptice, divlje zvijeri i životinje ne mogu spoznati svetu, pravu prirodu Sebstva i manifestirati nesebičnost Samo ljudsko biče može to postići sãdhanom. Ono može postati vrijedno jedino onda kad njeguje plemenitost karaktera. Zato čovjek mora težiti da stekne dobar karakter i zaštiti ga, a to će postići istinskim obrazovanjem o ljudskim vrijednostima.

Na čovjekovo ponašanje utječu tri faktora: snaga mjesta, snaga fizičkog tijela i snaga bogatstva..

Pitanje je kako biti dobar čovjek, ljudsko biče?.

Karmički faktori su stvorili dualnost između Atme i Brahmana. Jivatma’ i ‘Paramatma’ su izgubili svoju temeljnu jednotu. Ponovo uspostavljanje prvotnog jedinstva ‘Atme’ i ‘Paramatme’ kroz samo-spoznaju je primarna zadaća religije.

Ljudskost će u čovjeku procvasti tek kad razvije spokojstvo. Danas je čovjek podvrgnut neviđenoj patnji jer mu nedostaju ljudske vrijednosti. Ono što ima svojstvo da gori nazivamo vatrom. Isto tako je i ljudsko biče samo onaj koji ima ljudske vrijednosti.

Onaj koji nema ljudskih vrijednosti nije ni ljudsko biče. Možete biti visoko obrazovani i zauzimati visok položaj, no ako nemate ljudskih vrijednosti, smatrat će vas se neljudskim. Zato prvo odbacite loše osobine. Uklonite svoje vlastite loše misli i osjećaje.Samo kad njegujete ljubav i kročite putem istine i moralnosti, organizacija če se razvijati i napredovati. Zato, barem od danas, razvijajte vrijednosti istine, ljubavi i moralnosti. To je vaša prva i prvenstvena dužnost. Nije u redu da poduzimate demonske aktivnosti u ime božanske organizacije.

Karakter je ipak najvažniji aspekt ljudskoga bića, a istina i ispravnost temelj su karaktera.Ako se družite s ljudima koji imaju loše sklonosti, i sami ćete postati loši. Kolika god bila vaša dobra djela, neće vam biti ni od kakve koristi ako se ne riješite loših osobina.
Uvijek idite putem istine i moralnosti. Zemlja bez morala osuđena je na degeneraciju i propadanje. No nije dovoljno samo pričati o moralu. On mora prožimati svako vaše djelo. Nemojte postati žrtvom roge i boge bolesti i osjetilnih užitaka Razvijte tyâgu, odricanje i postignite yogu, sjedinjenje s Bogom. Morate biti moralni.
Steknite znanje koje će vas učiniti besmrtnima. Težite ostvarenju prave prirode Sebstva – ãtmatattva.

Suosjećanja prema bližnjima, bilo ljudskim bićima, životinjama ili biljkama devocija Boga, su najbitnije za spiritualno napredovanje.
Ove dvije vrijednosti, kad su transcendirane u našem sebstvo dovode do Manonigrahe (tj. stanje odsustva uma). Na svjetovnoj razini, kad ljudsko biće koje je te dvije vrline učinilo temeljem interpersonalnih odnosa interaktivno djeluje u područjima djelovanja i sposobnosti, tada on postaje svjetionik na putu prema miru, toplini, suosjećanju i utjehi za svijet ogrezao u pobuni, nasilju, agoniji i očajanju.

Istina je suština svih Veda. Nažalost, danas teško nalazimo ljude koji prepoznaju tu vječnu istinu. Kada se sretnu istina- satya- i ispravnost- dharma nastaju mir i ljubav – prema. U stvari, istina je osnova svih drugih ljudskih vrijednosti: ispravnosti, mira, ljubavi i nenasilnosti.

Posij djelo i uberi sklonost; posij sklonost i uberi naviku; posij naviku i uberi karakter; posij karakter i uberi sudbinu. Dakle, vaša sudbina je u vašim rukama. Ako promijenite svoje navike (misli, riječi i djela) možete postati gospodarom svoje sudbine. Ključ promjene nalazi se u vašim rukama – u umu. Okrenite ključ na lijevo i zaključajte se u vanjskom svijetu (ostanite robovi svojih gospodara). Okrenite ključ u desno i otvoriti će vam se nutarnji prizori (za poboljšanje).
Sudbina u navedenoj krilatici znači postignuće trajne sreće putem razumijevanja, a zatim i iskustva da ste vi božanski.
Ključ preobrazbe je u promjeni naših navika da odgovaramo poput robova našim trenutnim gospodarima. Moramo se osloboditi čvrstog zagrljaja grijeha naših gospodara – majke želje i njezino petoro djece – bijesa, ljubomore, vezanosti, pohlepe i umišljenost.
Kad nam se karakter poboljša, naše se ponašanje počinje usklađivati s dolje iznesenim opisom karaktera osobe koja živi vrijednosti (napisane u zagradama) koje poučava Sai Baba. Karakterna osoba je:

Ljudske vrijednosti koje utjelovljuju istinu, ispravnost, mir, ljubav i nenasilje
– Iskrena osoba, i ispravno djelovanje
– Osoba s osjećajem dužnosti i obveza u skladu s položajem
– Osoba koja govori istinu
– Osoba koja poštuje i daje drugima ono što im pripada
– Osoba koja je obazriva i suosjećajna prema slabima
– Osoba koja ima principe poput hrabrosti i jedinstva u svim stavovima
– Osoba koju dobra sreća previše ne uzdiže niti ju loša sreća previše rastužuje
– Osoba koja je vjerna predanost
– Osoba kojoj se može vjerovati jedinstvo misli, riječi i djela

Integralno obrazovanje temeljeno na ljudskim vrijednostima. Sustav poučavanja koji donosi i prenosi ne samo informacije i znanje, već mir i jedinstvo čovječanstva.

 

Komentiraj