Skip to main content

Danas nećete nigdje na svijetu naći mir (peace). Naći ćete samo komadiće (pieces).
Zapravo ljudi lome svoja srca u komadiće. Pa kako da onda zavlada mir? Danas je čovjek podvrgnut neviđenoj patnji jer mu nedostaju ljudske vrijednosti..
Ljudskost će u čovjeku procvasti tek kad razvije spokojstvo.
Ono što ima svojstvo da gori nazivamo vatrom. Isto tako je i ljudsko biće samo onaj koji ima ljudske vrijednosti. Onaj koji nema ljudskih vrijednosti nije ni ljudsko biće.

Možete biti visoko obrazovani i zauzimati visok položaj, no ako nemate ljudskih vrijednosti, smatrat će vas se neljudskim. Zato prvo odbacite loše osobine. Uklonite svoje vlastite loše misli i osjećaje.Samo kad njegujete ljubav i kročite putem istine i moralnosti, svaki čovjek će biti potpun.
Cilj Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti nije stvoriti novi nastavni plan i program već potaknuti društvo i učitelje da ljudske vrijednosti uključe u svaki nastavni predmet koji predaju. Jedan od najozbiljnijih problema s kojima se čovjek danas suočava jest komunikacija. To nije posljedica loše tehnologije već naše nesposobnosti komuniciranja s drugima Samo odgojno obrazovni sustav koji je u stanju odgojiti mlade ljude dobra karaktera i odane ljudskim vrijednostima, bit će uzor svijetu.

Dobre ideje, dobro ponašanje i privrženost istini trebali bi biti rezultati odgojnog poučavanja. Jer ako učitelji odigraju svoju ulogu ispravno, narod će se preobraziti.

Ljudske vrijednosti su bit svake religije, a Sai Baba poučava da postoji pet velikih ljudskih vrijednosti – istina, ispravno ponašanje, mir, ljubav i nenasilje. Najprije treba podržite ove vrijednosti u vlastitom životu, a onda ih promovirati u društvu. Sve što Sai Baba kaže bazira se na ovih pet principa. Ako se družite s ljudima koji imaju loše sklonosti, i sami ćete postati loši. Kolika god bila vaša dobra djela, neće vam biti ni od kakve koristi ako se ne riješite loših osobina. Uvijek idite putem istine i moralnosti. Dobro ponašanje je moral i to je vrlo važno za čovjeka.
Ponašanje, ispunjeno znanjem koje razlučuje, jest moralnost. Prema tome, čovjek mora razvijati dobra načela. Zemlja bez morala osuđena je na degeneraciju i propadanje. No nije dovoljno samo pričati o moralu. On mora prožimati svako vaše djelo. Nemojte postati žrtvom roge i boge bolesti i osjetilnih užitaka Razvijte tyâgu, odricanje i postignite yogu, sjedinjenje s Bogom. Morate biti moralni. –Sathya Sai Baba

Današnje mlade ljude učitelji moraju oblikovati i odgajati tako da postanu uzorni građani sutrašnjeg svijeta. Sathya Sai Babin Glavni moto termina Educare, koje koristi u svojim programima odgoja, sadrži ove principe: 1 bog je ljubav, a to je skrivena snaga svih ljudskih vrijednosti.
2 Educare otkriva prirođene ljudske vrijednosti i pretvara ih u akciju u svakodnevnom životu.
3 svrha odgoja je življenje u svoj punini ljudskog i duhovnog života
4 kraj odgoja je karakter, a karakter se očituje kao jedinstvo misli, riječi i djela.

O čemu se radi u izrazu educare? On nema posla s tijelom, ni s umom kao u raznim poučavanjima. Taj se izraz odnosi na duh – ātman ili dušu. Educare se odnosi na duh

Principi u programu Educare ponuđeni su svima.Sai je rekao da su beskorisne one obrazovni sistemi koji ne njeguju razvoj dobrih karakternih vrlina. Karakter se odražava u priznavanju pogreške i otvorenom ponašanju. Naglašen je princip nenasilnosti i nepovređivanje drugih.
Ljubav u govoru je Istina.
Ljubav na djelu je Ispravno djelovanje.
Ljubav u mislima je Mir.
Ljubav u razumijevanju je Nenasilje. – Sathya Sai Baba

Kao što su dva krila nužna da ptica leti visoko na nebu, dva kotaca za kretanje prikolice, tako su dva načina obrazovanja potrebna čovjeku da postigne životni cilj. Duhovno obrazovanje je za život, dok je svjetovno obrazovanje za življenje. Samo kad je čovjek opremljen s ova dva vida edukacije, može zaslužiti poštovanje i divljenje u društvu. Ono što Sai Učitelj našeg doba stalno ponavlja jeste, da mi nismo samo tijela i čula. Um je dimenzija koju treba spoznati, njegovu pravu prirodu i djelovanje.

Preko glavnih načela o ljudskim vrijednostima trebamo uskladiti svoje misli rijeći i jela. To će nam pomoći da razumijemo i provodimo jedinstvo u različitosti..

Kao ljudska bića dužnost nam je živjeti i slijediti ljudske kvalitete koje su nam jednako prirođene i koje su se uslijed utjecaja raznih materijalnih aspekata izgubile u odgoju i obrazovanim sistemima. Moramo probuditi, osvijestiti Božansku iskru /Atmu, Dušu, Svjetlost, Svijest i dr/ u sebi čije vrijednosti su sadržane u načelima svih religija.
Glavna, vodeća i najstarija religija Indije zove se «Sanathana Dharma» / Vječna Pravednost/ A istine koje uče Vede i Upanišade /sveti spisi/ u današnje vrijeme doživljavaju svoju najveću primjenu i tumačenja preko sistema učenja S S Babe. Tako ljuski rod upravo sada ima najveću šansu saznati, naučiti, otkriti prirodu i svrhu ljudske svijesti kao i primjenu naučenih vrijednosti u svom životu, o čemu ovisi i oslobođenje svačijeg bića u duhovnom smislu. Sve ove bazične vrijednosti moraju biti izražene kroz djelovanje a ne ograničene na propovijedanje

Gdje je Bog? Bog je svugdje. Bog je sveprisutan, svemoguć, sveznajuć. Vidite Boga u svim biljkama i u svim životinjama. Bog je u čovjeku, ne, čovjek je sam Bog. Bog je upravo u vama, ako pogledate unutra.


Koji je put do Boga?
Budite dobri, činite dobro, gledajte dobro, mislite dobro, govorite dobro. Ne činite zlo, ne gledajte zlo, ne slušajte zlo, ne mislite zlo, ne govorite zlo. Volite sve i služite svima. Služeći čovjeku služite Bogu.
– Sathya Sai Baba

Pravednost (Dharma) je harmonija misli, riječi i djela. Predanost je korištenje Bogom dane sposobnosti i energije u provoðenju vašeg posla, posvećivanje svih vaših aktivnosti Gospodinu bez očekivanja rezultata vaših djelovanja. Volite i služite svojim roditeljima i domovini Zdravlje je blagostanje (bogatstvo). Zdrav duh traži zdravo tijelo.
Ako je vrlina u srcu, ljepota je u karakteru. Ako je ljepota u karakteru, sklad je u domu. Ako je sklad u domu, red je u narodu. Ako je red u narodu, mir je u svijetu. -Sathya Sai Baba

Ljudske vrijednosti omogućuju nam siguran, stvaran i smisleni život. Istina – sathya predstavlja temelj za sve u Univerzumu. Ljubav je zajednička osobina za sve ljudske vrijednosti..
– Sathya Sai Baba –

Komentiraj