Skip to main content

Dokaz zablude i nesvjesnosti pojma prostor i vrijeme su egzistirajući pokazatelji neznanja i vezanosti za materiju i promjenljive vrijednosti svijeta.
Mnogi aspekti stvarnosti promatraju se vrlo rutinski, veoma široko se pojašnjavaju u istoj, prividno univerzalnoj maniri, da ih se rijetko ikada preispituje.Percepciji na jednom čistom nivou, vrijeme mora biti najsuptilniji, iako najočigledniji pogrešno shvaćen aspekt Realiteta.
Vrijeme je bilo osnovni koncept u našoj kulturnoj povijesti doslovno godinama. Ostavštine prošlosti, od Stonehenge-a do novijih ruševina, pokazuju shvaćanja vremena. Znanost drži vrijeme temeljnim elementom, gradeći osnovne fizikalne principe i osnovne definicije na vremenu i njegovu oslanjanju na čestice, mjesto, inerciju itd. Povijest na vremenu gradi svoje indeksiranje događaja, a geologija indeksiranje razvoja planete. Uza sve to, za naše sastanke, naš raspored zabave, naš kalendar, naše uvijek prisutne satove, za vitalnu važnost koju vrijeme ima u intrigirajućoj koordinaciji modernih događaja, vrijeme stvarno ne postoji.
Vrijeme je iluzija. Koliko god vrijeme ima sigurno mjesto u našim umovima, ono je samo izum a ne otkriće.

U realnosti koju susrećete dnevno, koja se odvija u vašem iskustvu, uvijek je Sada. Sjećanja koja donose slike prošlosti, zamišljanja koja opisuju potencijalnu budućnost, sve postoji u umu, Sada. U stvari, neopoziva bit vas i vašeg postojanja je u ovom sadašnjem, uvijek mijenjajućem trenutku. Pa što? Pretpostavljajući da je tako, kakvu razliku to čini u oslikavanju stvari na drugačiji način kad je vrijeme takva pogodnost i tako univerzalno prihvaćeno? Razlika je enormna i vitalna. Obližnje groblje opisuje čovjeka kao rođenog 1819. i umrlog 1883. Njegovo rođenje je zabilježeno, njegova smrt je registrirana, njegova priča je dovršena ovom neophodnom statistikom. To je slika koja nam pokazuje zašto nam služi vrijeme, nakon određenog vremenskog perioda, svi dosegnete svoju kritičnu statistiku i finalni gong vremena ponovo se oglasi. Pa ipak, bez obzira što ta tabela travanja i kolovoza na zidovima kaže, bez obzira na otkucaje satova, na programirane brojeve digitalnih displeja, ovdje ste.

Postojite Sada, svjesni okoline, uočavajući i odgovarajući na realitet koji se odvija u promjenjivim, ali često konzistentnim obrascima. Spavajući, još ste uvijek u realitetu – iako simbolički događaji izgledaju čudni kad ih se kasnije prisjetite, oni su prilično stvarni dok ih sanjate.


Dakle, čemu težiti za vječnim životom? Vječnost je besmislena u realnosti u kojoj vrijeme ne igra ulogu. Ne trebate vječni život, nego je bolje vidjeti prirodu života u ovom trenutku koji se odvija Sada. A, oslobođeni pritiska Vremena, ne morate istiskivati što je više moguće iz svake minute vaših naizgled odbrojanih dana.
To je stvarni rizik iluzije Vremena – očajanje kojim ono djeluje na svačiji um koji je ugradio privremeni koncept u osnove svojeg razumijevanja života. Sat koji otkucava vrijeme koje ističe … Vrijeme protječe za dobro kada shvatimo kakva je ono iluzija Vježbanjem bilo koje duhovne prakse sjedinjavanja, koncentracije, usredotočenosti, ova dva pola energije (prostor i vrijeme) koja su u suprotnosti, kreću se ka središtu, jezgri. Približavanjem konačno se susreću u jednoj određenoj točki, uslijed tog sjedinjenja događa se eksplozija i ta eksplozija je poznata kao buđenje i manifestacija primarne snage, vječne sile (kundalini) koja je u čovjeku uspavana.
Ova mogućnost buđenja javlja se tek kad čovjek razvije svjesnost vremena i prostora. Ta svjesnost je posebna odlika koju imaju samo ljudska bića. Naravno prvo je potrebno kroz ljudske vrijednosti doseći te kvalitete «biti ljudsko biće». Dokaz zablude i nesvjesnosti pojma prostor i vrijeme su egzistirajući pokazatelji neznanja i vezanosti za materiju i promjenljive vrijednosti svijeta. Ako pokušamo da povisimo svoju unutrašnju svjesnost, otkrit ćemo poslije nekog vremena da nas beskorisne želje automatski napuštaju.

Svi umovi su sastavni dijelovi univerzuma i funkcioniraju pomoću iste univerzalne sile. Univerzalni um je sličan lingamu u čijem je centru jezgra. Na krajevima su smješteni polovi energije poznati kao vrijeme i prostor. Tu se vrijeme ne mjeri jedinicama vremena..
Vrijeme je energija i prostor je energija i oni predstavljaju plus i minus, pozitivan i negativan pol energije,.
Dokle god su ova dva pola odvojena, ništa se ne događa. fizičko tijelo je samo vanjska forma, maska, dok je um skup različitih mehanizama, provodnika i spojeva koje ono skriva

Komentiraj