Skip to main content

ZNAČENJE MAYE I TRI GUNE Riječ maya korištena je u Rig Vedi da bi označila vrstu magične sile/moći. Često se smatra da su doktrina o mayi i iluzornost relativnog svijeta u suprotnosti s afirmativnim i optimističkim pogledom na svijet opisanim u Upanišadama te da je maya kasniji stupanj razvoja Vedantističke škole koju je uveo Šankara. Upanišade, bez sumnje, opisuju i univerzum i individualnu dušu kao manifestacije Brahmana, Blaženstva, Apsoluta te tako naglašavaju pozitivan pogled na svijet. Također je istina da se u Šankarinoj filozofiji naročito ističe iluzornost univerzuma percipiranog osjetilima te je naglašena metoda negacije kao vodilja ka realizaciji Brahmana. No, nema konflikta između ova dva stanovišta.

Maya je istovremeno i eksplicitna i implicitna u Upanišadama. Šankara je bazirao svoju cjelokupnu filozofiju na ovim Svetim spisima. Nadalje, veoma je važno zapamtiti da Upanišade sadrže istine otkrivane rišijima. Ova otkrića nisu prezentirana u obliku sistematske filozofije. Utemeljio je stvarnost Brahmana dokazujući iluzornost imena i oblika te prolaznost svih stvari koje postoje u vremenu i prostoru i kojima vlada zakon o uzroku i posljedici Šankara je sistematizirao učenja Upanišada u svojoj nedualističkoj filozofiji Vedante. Nepobitnim rezoniranjem utemeljio je isključivu stvarnost Brahmana odbacujući argumente Samkhye, budista i ostalih mislilaca.. Stoga maya tvori važno obilježje njegove filozofije. Šankarin cilj nije dokazati postojanje ili stvarnost maye; njegov cilj je dokazati stvarnost Brahmana.

Indra pomoću maye poprimao različite oblike. U Upanišadama riječ dobiva filozofsko značenje. Čitamo u SvetaSvatara Upanišadi: “Znaj da je Prakriti ili Priroda maya te da je Veliki Gospodin Gospodar maye”. Krišna kaže u Bhagavadgiti: “Ovu Moju božansku mayu, koja se sastoji od 3 gune, teško je nadvladati. Međutim, oni koji traže spas u Meni sâmom, nadvladat će ovu mayu.” Šankara govori o mayi kao o Sili Božjoj, bez početka, sastavljenoj od tri gune. Premda je neopipljiva, moguće ju je odrediti s obzirom na posljedice koje proizvodi.
Kaže se da je maya “nešto u suprotnosti sa Znanjem”. Pokušajmo razumjeti značenje . Mayu ne možemo opisati bilo kao “biće” ili “ne-biće”; stoga se kaže da je mayu nemoguće definirati. Da je ona biće u pravom smislu riječi, tada bi se njene posljedice, opipljiv univerzum, mogle percipirati u svako doba. Budući da biće ne može nikada postati ne-biće; Stvarnost nikad ne može postati nestvarna. Međutim, mudrac ne opaža univerzum ni u samadhiju ili u stanju jedinstva s Brahmanom (Apsolutom) niti u dubokom snu bez snova. S druge strane, da je maya ne-biće, nešto nepostojeće, nestvarno, ne bi bilo moguće vidjeti mnogostrukost univerzuma. Pojedinac ne bi mogao vidjeti svijet imena i formi kao stvaran. Stoga se za mayu kaže da je ona “nešto određeno”. Riječ “nešto” ovdje označava njenu nesupstancijalnost ili bezvrijednost jer odvojen od Brahmana, svijet kao posljedica maye jest i nesupstancijalan i bezvrijedan. Riječ “određeno” označava njenu sposobnost da stvori vidljivi univerzum.
Također je svrsishodno ukloniti pogrešan pojam da je maya, ili neznanje, čista negacija zato što je ona nedostatak Znanja.Oprečna Znanju”, zato što i maya i njena posljedica, materijalni univerzum, nestanu kad se postigne Znanje o Brahmanu. Brahman i maya ne mogu postojati istovremeno, isto kao Apsolut i relativno, kao Jednota i višestrukost. Percipiranjem jednog od ovo dvoje, drugo prestaje postojati. Oni čak nisu ni korelativni/suodnosni. Zato je često postavljano pitanje, kako Apsolut postaje relativan svijet, nelogično i beznačajno. Tako dugo dok netko vidi mayu ili njene posljedice, može reći da ona pripada Brahmanu, budući da ništa doista ne postoji osim Brahmana.

Tako su Vedantisti opisali mayu kao neobjašnjivu Silu Vrhovnog Gospodina, Paramešašakti, pomoću koje nastaje iluzija stvaranja, očuvanja i rastapanja univerzuma. No sa stanovišta Brahmana, koji je sve Svjetlo i Znanje, maya ne postoji. Pojedinac poistovjećen s Brahmanom ne vidi čak ni trag maye. S relativnog stanovišta, istinska priroda Brahmana izgleda zaklonjena nekom neshvatljivom silom, koja se nalazi u Sebi Sâmoj i uzrokuje postojanje cijele panorame pojavnog univerzuma. Tako nastaje i iluzija o egu i ne-egu te njihov međusobni odnos.
Beskonačni Brahman izgleda kao individualna duša obdarena s egom, umom, osjetilima i fizičkim tijelom. Budući da je sâm um proizvod maye, ne možemo rezoniranjem spoznati uzrok maye. Baš maya, neznanje, proizvodi iluziju o – vremenu, prostoru i kauzalnosti – koja skriva istinsku prirodu Čiste Svjesnosti te prikazuje višestruki univerzum. Ili, prema višem pojmu/konceptu Vedante, maya putem nama i rupa – imena i oblika – manifestira višestruke predmete relativnog svijeta. Brahman, žigosan/karakteriziran imenima i oblicima, čini se kao skup raznovrsnih objekata. Kaže se da se maya ili Prakriti sastoji od tri gune: sattva, rajas i tamas.
Riječ guna često se prevodi kao svojstvo, a to ne daje precizno značenje originalne riječi. Sattva, rajas i tamas nisu svojstva/kvalitete maye u istom smislu kao što je čvrstoća svojstvo željeza, ili mekoća svojstvo maslaca, ili toplina svojstvo vatre. Tri gune su sastavni dijelovi maye; može ih se usporediti sa tri struka ispletena u uže maye, uže pomoću kojeg maya čovjeka veže za iluzoran svijet. Maya ne postoji neovisno o gunama. Tri su gune prisutne, u promjenjivom stupnju, u svim predmetima, grubim ili suptilnim, uključujući um, buddhi i ego. Hrana koja hrani naše tijelo, misao koja je funkcija uma, dužnost koja uzdiže čovjeka sa životinjskog nivoa, milosr e, obožavanje, žrtvovanje – ukratko, sve što pripada univerzumu maye – sadrži ove tri gune.

Na kraju ciklusa svijeta, kad se imena i oblici vrate u stanje nemanifestacije/neočitovanja ili involucije, gune ostaju u stanju nediferencijacije ili u stanju ravnoteže.
To se naziva sjemenim stanjem univerzuma; ono je opisano kao san Kozmičke Duše. Maya, zajedno s Brahmanom, ili Čistom Svjesnošću, postoji tada kao Uzrok sâm, bez ikakvih manifestacija. Odjednom, ravnoteža biva narušena voljom Apsoluta i gune započinju s afirmacijom svojih individualnih svojstava. Nastaju različiti predmeti/objekti, suptilni i grubi.

Opipljivi univerzum manifestira se (očituje se) korak po korak (malo-pomalo).

Komentiraj