Skip to main content

Shiva Yoga, čije je tajno ime Animisha Yoga, naziva se Prachina Yoga ili Stara Yoga u upanishadama. Postoji definitivno imenovanje Prachina Yoge u Taittariya Upanishad. Shiva Yogu se naziva Starom Yogom jer pripada Kalkolitičkom periodu i jer otkriva skrivenu metodu prilaženja kroz mali prirodni otvor.
U Kena Upanishad se kaže:, «Čuli od starih vidovnjaka koji su nam to objasnili». Taittaria Upanishad kaže slijedeće:, «O sine Prachina Yoge, meditiraj o njemu koji boravi u Agni kao Bhuh, u Zraku kao Bhuvah, u Suncu kao Svah, i Brahmanu kao Maha”. Agni, Surya, Vayu i Mahat nisu tek kozmogonički termini, nego su i puni sakrivenog značenja. Agni je thalamus koji je smješten u prvoj moždanoj šupljini. Surya je korpus striatum koji se nalazi u drugoj moždanoj šupljini. Vayu je medulla oblongata smještena u četvrtoj šupljini mozga. Maha ili Mahat je pinealna žlijezda čije je sjedište u Brahmarandhra, u trećoj moždanoj šupljini.

U ovom kontekstu treba primijetiti da je Shivayoga Darpana, vrijedan priručnik Yoge napisan na sanskritu, spominje četiri etera u centrima glave, ti eteri nisu ništa drugo do četiri moždane šupljine. Mozak je povećanje prednjeg kraja živčanog kanala koji se naglo povećava u tri mjehurasta proširenja: prednji, srednji i stražnji (mali) mozak. Ta tri proširenja se povećavaju dok se konačno mozak u rastu ne presavije sam u sebe u nekoliko nabora. Prvobitni nervni kanal bio je šuplja tvorevina i stoga su i mozak i leđna moždina također šuplji. Šupljina starog neuralnog kanala postoji u moždanim hemisferama kao dvije šupljine – lateralne šupljine koje se dolje vežu na treću šupljinu.
Treća šupljina leži između dvije velike i važne mase živčanih stanica koje se razvijaju u bazi predmozga zvanog thalami. Srednji mozak ostaje relativno mali; sastoji se uglavnom od veće gomile živčanog tkiva koje se gore dijele na dva dijela i veže dvije cerebralne hemisfere sa stražnjim mozgom. Kroz srednji mozak ide prolaz, mali kanal zvan akvadukt ili sylvius, veze treću šupljinu koja leži u prednjem mozgu sa četvrtom šupljinom što leži u stražnjem mozgu. Iz stražnjeg mozga razvio se niz važnih struktura. Njegov gornji dio tvori pons, široki most živčanih vlakana koji ide transverzalno i veže dvije polutke cerebelluma koje su se pojavile. Donji dio stražnjeg mozga sačinjava medulla oblongata koja se produžuje u kičmenu moždinu.

Ako slijedimo kičmenu moždinu prema gore vidjet ćemo da se gore siri da bi tvorila medulla oblongata. Ta mala, ali važna struktura sadrži vitalne centre koji upravljaju vitalnim aktivnostima tijela kao što su disanje i kucanje srca, koji se nalaze u sivoj tvari što tvori donji dio četvrte šupljine. Živčana vlakna prenosioci poruka iz tih centara do organa, izlaze iz medulle u velikim vagusnim živcima. Osim vagusnih živaca medulla tvori još nekoliko pari živaca, od dvanaest pari koji izlaze iz mozga čak osam izlaze iz nje.

Čin disanja je pod kontrolom vagus živca koji ima dvije skupine vlakana – aferentne i eferentne. Stimulacija prvih zaustavlja udisanje, dok stimulacija drugih čini suprotno. Ta vlakna se pobuđuju na akciju alternirajućim skupljanjem i širenjem zračnih mjehurića pluća gdje su smješteni živčani završeci vagusa. Pituitarna žlijezda je vrlo važna u Yoga disciplini jer predstavlja žarišnu točku u fizičkom tkivu za energije iz centra obrva. Otvaranje tog centra je otežano pretjeranim emocionalnim aktivnostima. Dobro je znati da talamus i corpus striatum reguliraju emocionalne aktivnosti i služe kao os između fizičkog tijela i eteričnog tijela.

Cerebellum je struktura koja se sastoji od tijesno zbijenih nabora živčanog tkiva raspoređenog u dva prilično dobro razgraničena režnja. Ima vanjski sloj sive tvari (stanice) i unutarnju srž od bijele tvari (vlakana, niti), kao i moždane hemisfere. Bijela tvar unutar cerbelluma ima vlastiti raspored; širi se od centralnog stuba kao grane drveta, a na tome se siva tvar čini kao lisce. Tom liku nadjenuto je ime ,,drvo života”. Cerebellum se brine o ravnoteži. Mi ne održavamo uvijek ravnotežu svjesnim naporom. Daleko veći dio mišićnog prilagođavanja postiže se bez svjesne volje. Cerbellum se brine o tim pokretima. On prima sve poruke iz mišica koje ne ulaze u svijest, šalje poruke koje putuju iz njega niz deblo stabla života i kičmenu moždinu do mišica putem kičmenih živaca.

Ako duboko prostudiramo stablo života nalazimo da “germplasm” posjeduje besmrtnost tj. besmrtno ja. Ne mogu se nikako staviti ograničenja na rast tog drveta. Neprestani razvoj ,,germplasma” u materijalnom i spiritualnom pogledu je moderna naučna misao koja omogućuje plodnu analogiju sa starim indijskim konceptom Brahmana ili onoga koji uvijek raste.

Drvo života nakon što je naraslo do čovjeka u masi donijelo je plodove mudraca, sveca i mistika. Medulla oblongata je glavni izdanak drva života. U njoj leže živčani centri koji upravljaju takvim životnim funkcijama kao što su kucanje srca i automatski procesi disanja. Njegova povreda izaziva smrt. Nalazi se na okcipetalnoj kosti i proteze se u prvi dio kičmenog kanala.

U Aitareyaranyaki se kaže da Prana ulazi u tijelo kroz prednji dio stopala. Tada nastavlja prema gore do butina, želuca, srca i glave, zaustavlja se u medulli razgranavši se u vid, sluh, um, govor i vitalno disanje. Prana je noseća greda kuće pod imenom tijelo. Kao što se ostale grede oslanjaju na glavnu gredu kuće, svi dijelovi tijela i njihove funkcije zavise od prane.
Prana je osovina na kojoj su učvršćeni sedam zubaca univerzalnog kotaca. Sedam zubaca su sedam živaca koji idu u otvore osjetilnih organa. Osjeti iz tih otvora putuju uz živce da podraže glavni senzorni živčani centar, thalamus,koji se nalazi kod baze mozga.

Medulla je sjedište Mahaprane ili Mukhya Prane, što znači kozmička energija. To je snaga koja drži sve stadije života; to je sila koja djeluje u čovjeku, životinji, oblicima i procesima prirode. Shiva Yoga ispunjava taj uvjet doslovno kroz tehniku otvaranja pinealne žlijezde. To je značenje Shiva Yoge.

Komentiraj