Skip to main content

Misao kao instrument i dinamička  sila vrlo je dobar  sluga, kojeg treba pravilno i mudro koristiti. Ono što je važno za svjesnu osobu je kontrola misli, jer je misao most koja spaja ljudsko sa božanskim. A sve ostalo od vašeg tijela, doma, statusa, odnosa, veza  su samo ideje u vašem umu. Dobra misao je pravo bogatstvo i savršenstvo.

Svi ljudi su žrtve slučajnog mišljenja. Sve vrste nebitnih misli iz raznih sfera i dimenzija dolaze i odlaze iz mentalne radionice. I obično nema jasnoće ideja, harmonije i discipline. Šteta što se u obrazovnim sistemima ne uvodi predmet disciplina ili nauka misli, jer stanje stvari koje egzistira, koje imamo je krajnji kaos i konfuzija.
Sami se uvjerite koliko dugo možete misliti o jednoj temi, jedva par minuta a ni to nije povezano.

U većini umova  kao na vrtuljku sve vrste čulnih misli se međusobno isprepliću, bore nadmeću ne bi li zavladale umom osobe. Svako čulo se želi izraziti i obično privlače grube misli i zbog toga se ne može održati niti jedna božanska misao čak ni za sekundu. Takvi umovi su ustvari ograničeni uvjetovani i podložni automatizmu programa koje slijede. Te njihova mentalna energija automatski ulijeće u čulne kanale. Nečiste i beskorisne misli najviše pokušavaju prodrijeti u mentalnu radionicu. Beskorisne misli su velika zapreka duhovnom pročišćenju,  a mračne misli su kamen spoticanja za duhovni razvoj. Zato bolje izbjegavati boraviti u takvim mračnim mislima.

Svi  znamo da je priroda uma takva da on postaje ono  o čemu intenzivno mislimo. Kad netko misli o nedostacima i manama druge osobe njegov um će biti ispunjen tim nedostacima, slabostima i manama u tom intervalu. Taj psihološki zakon treba razumjeti i ne upuštati se u sud, procjene i ogovaranje drugih, tražeći im greške. Većina ljudi uvijek traži nešto konkretno za što bi mogli da se  vežu, na čemu mogu zasnovati svoje ideje, nešto što bi bilo centar svih njegovih misaonih formi. Priroda uma je takva da traži i treba mu pozadina ili oslonac na koji bi mogao da se fiksira. Um poprima oblik onog objekta o kojem intenzivno misli. Zato je važno razviti i imati satvičnu pozadinu koja donosi takvu zdravu hranu-misli za um.

Pravilno discipliniran um i pozadinsku misao možemo postići kad se potrudimo boraviti u jasnim i svijetlim mislima, mislima o bogu, pozitivnosti, ljubavi i onima koje donose koristi za duhovni napredak. To se postiže trudom da ne dopustite umu da ulazi u stare kanale, u navike i rutine koje otupljuje svijest. Znači putem introspekcije iskorijeniti sve vrste loših, beskorisnih, nečistih, nevažnih misli, misli ljubomore, sebičnosti i mržnje jer su to sve destruktivne i neskladne misli.
Dobre su misli one koje su pozitivne, čiste, dobre, uzvišene, božanske i konstruktivne prirode. Potvrda da li ste u toj dimenziji jasnih i definiranih misli je da vama one donose mir i utjehu drugima. Naravno tu pomaže i meditacija i uzvišena mišljenja koja otklanjaju korijenje uzaludnih i beskorisnih misli.
Činjenica je da je kod većine ljudi pozadinska misao ljubomora i mržnja, čak i obrazovani, intelektualni pojedinci kao i sa akademskim i višim znanjima,  koje je ništavno u usporedbi sa duhovnim znanjem nemaju nikakav pozadinski božanski ideal. Svjetovni čovjek je žrtva čulnih misli osvete, ambicije, strasti, ljubomore koje mu opsjedaju um, tad je on rob tih misli. On ne zna kako da odvrati svoj um od tih misli i kako da ga usmjeri na druge dobre i plemenite misli. On je potpuno nesvjestan prirode i načina funkcioniranja uma,  jer se u njemu razlučivanje (viveka) nije probudila, te nije u stanju da se odupre lošim željama, žudnji ili iskušenjima zbog svoje slabe volje. Zbog toga se preporučaju satsanzi, i društvo svetaca i mudrih kako bi se otklonile svjetovne opijenosti, privlačnosti i obmane. Naravno za to je potrebna volja i snaga da se razvije nova navika zadržavanje  satvičkih i božanskih misli. Kao što gramofonska igla reže male kanale na ploči tako i satvičke, pozitivne, duhovne misli urezuju nove zdrave kanale u umu i mozgu, i nove samskare će se formirati. Također će se i koncentracija brže razvijati.

Kontakt čula sa čulnim objektima je ono što izaziva mentalnu percepciju. Ali ako su čula povučena i um umiren, dolazi stupanj u kojem nema dodira ni sa jednim čulnim objektom.Kada se želja pojavi u umu, svjetovna osoba je prihvaća i pokušava ju ispuniti, ali svjestan aspirant je istog trena odbacuje pomoću razlučivanja. Mišljenje rađa  vezanost,  želju, iz želje nastaje ljutnja ako želja nije ostvarena. Uslijed ljutnje nastaje obmana, uslijed obmane pogrešno razlučivanje i tumačenje, koje donosi gubitak razuma koje uništava osobu. Ako želite postići trajan mir nemojte misliti na objekte, već mislite na besmrtnog Atmana.

Mora se razumjeti da su želje same po sebi bezopasne, ali kad su napunjene snagom misli prave problem, jer moć imaginacije surađuje sa željama. Tako se želje izazivaju i oživljavaju, one neumorno napadaju obmanutog Đivu (individualnu Dušu).

Mudri ljudi smatraju da je čak i tračak želje ogromno zlo. Zato oni ne uživaju u ni u kakvoj vrsti želja. Oni su vječno blaženi samo sa Atmanom.
Mišljenjem započinje proces kreacije. Mišljenje znači objektivizaciju, razlikovanje, kvalificiranje i multipliciranje. Mišljenje je Samsara, prouzrokuje poistovjećivanje sa tijelom, i „ja-stvo“, i „moj-stvo“. Mišljenje uzrokuje vrijeme i prostor.

Kad ste bez misaonih valova, vi zapravo prožimate svaki atom, svemira, pročišćavate i uzdižete cijelu prirodu. Yogi i svi oslobođeni mudraci su imali i maju ogroman utjecaj na strukturu postojanja, Oni bez misli pomaže svijetu više nego bilo koji duhovnik bilo kojeg nivoa.. Mudrost i znanje možete postići samo kad ste oslobođeni čulnih želja i i nemoralnih mentalnih stanja.

Posljednja ljudska misao određuje čovjekovu daljnju sudbinu, odnosno buduće rođenje. Vrlo je jaka navika umnih modifikacija pa tako posljednja misao jednog pohlepnog bankara o bit će o novcu, jednog vojnika o svom neprijatelju. Posljednja misao jedne majke koja je snažno vezana za svog sina  bit će isključivo o njenom sinu.  A posljednja misao neke osobe bit će o Bogu samo ako je ta osoba disciplinirala svoj um tokom cijelog života. To je nemoguće postići nekom praksom za dan, tjedan ili mjesec. Ideja koja dominira u trenutku smrti je ona kojom je osoba bila okupirana tokom svakodnevnog života. Ono što čovjek misli to i postaje.

Stanje blaženstva i Čiste Svijesti je stanje koje uništava sve Samskare koje su uzrok rođenja i smrti. Vezanost je smrt. Kad ste vezani za tijelo, aktivnosti, osobe, vezu, djecu, imovinu, mjesto, stvari sve su to uvjetovanosti. Prvi korak u nevezanosti je nevezanost za tijelo, sa kojim su svi obično identificirani. Sanskrtska  riječ Atman je Sebstvo.  Atman je izveden iz korijena „At“ što znači stalno dolaziti. Tako Atman znači ono što se stalno   priključuje  imenima i formama univerzuma kako bi realiziralo svoju pravu suštinsku prirodu koja je Apsolutno Postojanje-Svijest-Blaženstvo.

Zaustavite mišljenje pomoću Vairagje (bestrasnosti) i vježbe, utopite se u Čistu Svijest. Kad nema mišljenja ili Sankalpe, to je Apsolut ili Đivanmukti.

Komentiraj