Skip to main content

Čovjek nije proizvod okolnosti. Njegove misli grade okolnosti u kojima se nalazi. Misli su latentno sjeme akcije. Akcije uma, a ne tijela su istinske akcije. S druge strane kada ste bez misaonih valova, vi zapravo prožimate svaki atom univerzuma, pročišćavate i uzdižete cio svijet.

Misli su cigle od kojih se izgrađuje karakter. Karakter nije urođen. On se formira. Potrebna je odlučnost da bi se izgradio određeni ljudski karakter. Poslije toga mora uslijediti ispravno ulaganje napora ka duhovnom cilju.
Većina ljudi uvijek traži nešto konkretno za što bi se mogli nasloniti, vezivati nešto na čemu bi, tako reći mogli zasnovati svoje ideje, nešto što bi bilo centar svih njihovih misaonih formi. Takva je inače sama priroda uma.
Umu je potrebna neka pozadina ili oslonac na koji bi se mogao fiksirati.  Konstantnim mišljenjem, formira se navika u umu, tako se um bez ikakvog napora usmjerava traci ili programu misli, ili bazičnoj vasani koja ga zarobljava. Suptilne impresije, tendencije, želje i strasti koje leže u dubinama podsvijesti vrše ogroman utjecaj na svjesni život svake osobe.
Možemo reći da je svjetovan čovjek rob svojih misli, jer ne zna kako odvratiti svoj um od tih misli i kako ga usmjeriti na svjesne i plemenite misli. Njemu su zakoni misli sasvim nepoznati. On je potpuno nesvjestan prirode i načina funkcioniranja uma. On nije u stanju oduprijeti se nesvjesnoj mehanici uma te lošim željama, žudnji ili iskušenju zbog svoje slabe volje. Jedini snažan lijek za otklanjanje svih svjetovnih opijenosti, privlačnosti i iluzija je snažna volja za samospoznajom zatim druženje sa mudrima (posvećenima).
Svaka beskorisna misao je gubitak energije, one su prepreka spiritualnom napretku
Sve duhovne tehnike, prakse imaju etički trening i moralnu savršenost za svoju osnovu. Iskorjenjivanje mana i razvoj određenih vrlina čine prvi korak na ljestvici duhovne realizacije (joge). Formiranjem stabilnog i čistog karaktera pomoću niza dobrih navika i redovne svjesne budnosti gradimo čvrste temelje ka strukturi Joge.

Discipliniranjem uma izgrađuje se karakter, tako možete oblikovati svoj život. Karakter je moć; on je utjecaj; on stvara pozitivne odluke. On privlači pomoć i podršku. Karakter stvara ljudske vrijednosti i znanje. On otvara siguran i lak put do mira, sebe spoznaje, uspjeha i sreće.
Akcija uma je ono što se zove Karma. Tijelo sa svojim organima nije ništa drugo nego um. Misao i akcija su međuzavisne. Ne postoji tako nešto kao um odvojeno od riječi koje nisu ništa drugo nego vanjski izražaj misli koje nisu opažljive. Akcije su prouzrokovane osjećanjima privlačnosti i odbojnosti. Ta osjećanja se javljaju zato što objektima pripisujemo dobra ili loša svojstva. Misao je ograničena. Ona ne može adekvatno objasniti trenutne procese, a kamoli apsolut koji je neobjašnjiv.

Velika je šteta što većina ljudi nema za sebe jasan smjer, nema nikakav duhovan program života, niti jasno znanje, vodilju koja  oblikuju ljudski karakter. Takvi ljudi su osuđeni na patnju i propast . Svaku osobu određuju njegove svojstvene korijenske ili bazične misli, ili pozadina koja poput gospodara diktira misli. Tako imamo da su misli mladih ljudi često požude, misli starice je privrženost svojoj djeci i unucima. Pozadina misli većine ljudi je mržnja i ljubomora. Čak i tzv. obrazovani ljudi sa diplomama, više fakulteta i akademskim znanjem, koje je ništavno u usporedbi sa spiritualnim znanjem. Misli o ljudskim i duhovnim vrijednostima su jedino dostojni evolucije kvalitetnog života ljudskih bića. Korijenske, pozadinske misli su one koje nas određuju i trebaju biti satvične usmjerene na samospoznaju i realizaciju sebstva. Priroda uma je takva da on postaje ono o čemu intenzivno misli. Tako, dokle god mislite o nedostacima i manama drugog čovjeka, vaš um će biti ispunjen tim nedostacima i manama u tom periodu. Onaj koji zna ovaj psihološki zakon, nikada se neće upustiti u procjenjivanje drugih ili u nalaženju kritike i slabostiu ponašanju drugih; vidjet će samo dobro u drugima i uvijek će ih podržati u njihovim različitostima.

Karakter je odlučujući faktor u pobjedi i porazu, uspjehu i padu i svim ostalim oblastima života. Čovjek dobrog karaktera uživa život ovdje i sada.
Redovno upražnjavane malih, ljubaznih dijela učinjenih iz dobročinstva i razumijevanja, daju privlačnost vašem karakteru više nego što to može dati govorništvo, držanje, predavanja, eksponiranje talenata itd.
Um poprima oblik onog objekta o kojem se intenzivno misli. Ako misli o jabuci, on poprima oblik jabuke. Ako misli o Bogu Krišni sa flautom u ruci, on poprima oblik Boga Krišne. Morate pravilno disciplinirati um i dati mu odgovarajuću čistu hranu. Treba se potruditi imati i održavati jasnu pozadinu misli koja će vas dovesti do cilja. Ako ste poklonik Bude, ili Šive neka pozadina vaših misli bude Njihova slika i ponavljanje Njihove Mantre i Njihove osobine (forma-formula-kvaliteti). U tom smislu jedan Vedantin treba imati za svoju pozadinu misao “OM” sa njenim značenjem (Beskonačan Ocean Svjetlosti, Satćitananda, Paripurna Atma (vrhovno-potpuno-sebstvo). Jedan Kršćanin treba biti uvjek usmjeren na suosjećanje i milost Isusovu.
Što god da radite u svijetu i u trenutku kada je um slobodan, mislite na izvornu misao bilo Saguna (sa kvalitetom) ili Nirguna (bez kvaliteta), oslonac koji treba da je u skladu sa ukusom, temperamentom i intenzitetom Sadane.
Čovjek od karaktera izgrađuje svoj život nezavisno od okolnosti. On je istrajan, hrabar, nikada ne posustaje. On se ne plaši problema, ne ljuti i ne uzbuđuje. Nikada se ne razočarava i obeshrabruje. On je pun života, energije, vitalnosti i poleta. On je uvijek revnostan i pun entuzijazma.
Snažan karakter se formira snažnim i uzvišenim mišljenjem. Dobar karakter je plod osobnog napora. On je rezultat čovjekove svjesne istrajnosti.
Svijetom ne upravlja ni bogatstvo ni moć, ni puki intelekt. Čist karakter usmjeren na samosvijest združen ljudskom ispravnošću bez kompromisa je ono što zaista upravlja cjelokupnim univerzumom.
Ništa na ovom svijetu bogatstvo, ime, slava, pobjeda nije vrednije od suhog lišća, ako nema karaktera. Karakter mora biti pozadina svega. A karakter se gradi od vaših misli, koje vas dovode do visine duhovnih spoznaja i na kraju do oslobođenja od misli.
Mišljenjem započinje proces kreacije. Mišljenje znači objektivizaciju. Mišljenje znači razlikovanje, kvalificiranje i multipliciranje. Ako želite brz napredak na spiritualnoj stazi, promatrajte svaku misao. Stvarajte svakodnevno nove božanske vibracije ili misaone impulse u svom umu. Neka vam misao bude čista, jaka, uzvišena i jasno određena. To donosi ogromnu duhovnu snagu i mir. Svaka misao mora biti konstruktivna i plemenita.

Misli su samo refleksija, to je vrhovna mudrost koju treba razumjeti . Mudrac, svetac, jogi bez misli pomaže svijetu više nego bilo koji govornik. Obični ljudi jedva da mogu ovo razumjeti. Imena oslobođenih Gjanija znanih i neznanih se i danas pamte. Mnogi od njih nisu nikada izdali nijednu knjigu. Mnogi nisu nikada imali učenike. Pa ipak, su oni imali ogroman utjecaj na umove ljudi!
Mudro znanje (gjanu) možete postići samo ako ste oslobođeni od čulnih želja i nemoralnih mentalnih stanja. Odvojenost tijela od čulnih objekata i odvojenost uma od vezujućih stanja je potrebna za postignuće Gjane. Samo tada će se spustiti Božanska Svjetlost. Kao što se vrt čisti od trnja i od korijenja kada dolazi vrijeme sijanje sjemena, isto tako treba očistiti mentalni hram od svih želja, negativnosti, svih ljudskih mana, navika za prijem Čiste Svijesti.
Oslobođenje od misli može se postići konstantnom i intenzivnom vježbom Joge i Gjana sadanom.
Kada se želja pojavi u umu, svjetovno orijentiran čovjek je prihvaća teži i pokušava ju ispuniti, ali aspirant je istog trenutka odbacuje pomoću razlučivanja (viveke). Mudri ljudi smatraju i sveti spisi na to ukazuju da je čak i tračak želje ogromno zlo. Zato oni neće uživati ni u kakvoj vrsti želja. Oni su vječno blaženi samo u Atmanu.
Mišljenje je Samsara. Mišljenje prouzrokuje identifikaciju sa tijelom. Mišljenje prouzrokuje “jastvo” i “mojstvo”.
Mišljenje prouzrokuje vrijeme, prostor, itd. Zaustavite mišljenje pomoću razlučivanja, nevezanosti i bestrasnosti utopite se u Čistu Svijest. Kada nema mišljenja ili Sankalpe, to je Apsolut ili Đivanmukti.

Join the discussion 1 komentar

Komentiraj