Skip to main content

Procesi evolucije, više i više kombinacije ne nalaze se u duši. Moć uma Nauk raja-yoge na prvome mjestu iznosi pružanje takvih načina kojima se opažaju unutrašnja stanja. Instrument je sam mozak. Moć pozornosti, ispravno vođena i usmjerena prema unutarnjem svijetu analizirat će um i osvijetliti za nas činjenice. Snage uma su poput razasutih zraka svjetla; kada su koncentrirane, one osvjetljavaju. To je naše jedino sredstvo u postizanju znanja.Svijet je spreman odati svoje tajne ukoliko znamo kako kucati. Snaga i energija duha dolaze putem koncentracije… Za ljudski um ne postoji ograničenje. Što je više usredotočen, više je moći i snage dovedeno u jednu točku; to je tajna.

Procesi evolucije, više i više kombinacije ne nalaze se u duši. Duša je ono što jest. Ti se procesi nalaze u prirodi. Zamislite da se ovdje nalazi veliki ekran, a iza njega je predivan krajolik. U ekranu se nalazi mali otvor kroz koji možemo uhvatiti djelić tog krajolika. Zamislite da se otvor povećava, a time se obuhvaća sve veći dio prizora; a kada čitav ekran nestane, ne postoji ništa više između vas i krajolika; vidite ga čitavog. Čovjekov um je taj ekran. Iza se nalazi veličanstvenost, čistoća, beskonačna moć duše. Kako um postaje jasniji i jasniji, čišći i čišći, više se veličanstvenosti duše očituje. Nije duša ta koja se promijenila. Promjena je nastala u ekranu. Duša je nepromijenjeno Jedno, Besmrtno, Čisto; Jedno navijek blagoslovljeno.

Nemoguće je pronaći Boga izvan nas samih. Naše vlastite duše pridonose čitavoj božanstvenosti koja je izvan nas. Mi smo najveći hram. Objektivizacija je samo blijedo oponašanje onog što vidimo u sebi.

Koncentracija snaga uma je naš jedini instrument koji će nam pomoći vidjeti Boga. Ako poznate jednu dušu (našu vlastitu), znate i sve ostale, prošle, sadašnje i nadolazeće. Usredotočeni um je svjetiljka koja nam osvjetljava svaki kutak duše. Istina ne može biti djelomična; ona je za dobrobit svih. Konačno, u savršenom odmoru i miru koncentrirajte svoj um na to, učinite se jedno s time. Govor više nije potreban, a tišina će iznijeti istinu.

Ne trošite svoju energiju pričajući; bolje je meditirati u tišini. Neka vas ne ometa buka vanjskoga svijeta. Bit ćete nesvjesni trenutka kada će se vaš um nalaziti u najvišem stadiju. Nakupite snagu i moć u tišini; postanite izvor duhovnosti. ” Kažite: “Ja sam duh! Ništa me izvanjsko ne može dodirnuti.” Kada zle misli izviru, ponovite to, udarite teškim kovačkim maljem po njihovim glavama: “Ja sam Duh! Ja sam svjedok, navijek Blagoslovljeni! Nemam razloga činiti, nemam razloga patiti. Završio sam sa svime. Ja sam svjedok.

Nalazim se u svojoj galeriji slika -ovaj univerzum je moj muzej; gledam te nadolazeće slike. Sve su lijepe, i dobre i zle. Vidim začuđujuću vještinu, ali sve je to Jedno. Beskonačni plamenovi Velikog Slikara!” Vivekananda (Raja Yoga)

Komentiraj