Skip to main content

Čovjek, u svojem duhovnom samoistraživanju prolazi kroz više faza razvoja, u kojima sudjeluju suptilne snage osobne volje, svjesnosti i predodređenih impulsa, to su sve božanski kanali i frekvencije koje sa magnetskim silama različito se manifestiraju na unutarnjem i vanjskom planu u svrhu napretka i razvoja čovjekove duše.

Ukoliko postoji snažna devocija i usredotočenost na božanski lik to donosi nevidljive pomake koji pridonose bržem procesu u spoznaji sebe. Ako aspirant sebe promatra, može osjetiti kad pomisli na Swamija kako se događa suptilno stanje uvučenosti u proces meditacije. Tada dolazi do automatske promjene a da osoba toga nije niti svjesna, jer ne pridaje preveliku važnost mentalnom ekranu. To je jedan od vidova zadobivanje Milosti, jer u tom slučaju stvarno istraživanje započinje bez znanja ega i um se zadržava na Njemu iz čiste ljubavi. Sljedeći stupanj je taj da započinje djelovati magnetska sila koja odlazi u atmosferu u potrazi za istom vrstom kanala. Drugim riječima, svako ljudsko biće ima svoje vlastito obilježje u svojoj misaonoj frekvenciji povezanoj s vlastitim sebstvom. Tokom tog procesa njegova vlastita negativna i pozitivna zraka odlaze i vračaju se donoseći sa sobom misaone uzorke u istim frekvencijama.
To znaći da ovisno o načinu na koji čovjek misli o Swamiju u tom času, svi misaoni impulsi s istim uzorkom, povezani sa Swamijem, budu privučeni tom čovjeku. To ce biti olakšano ako to čini uvijek na istom mjestu i u isto vrijeme. Jednom kad se ti kanali uspostave u točno vrijeme meditacije, priroda ili atmosferski kanali aktiviraju se poput budilica i u roku od dvije sekunde osoba uranja duboko u mentalni ekran. Na ekranu se mogu prvo pojaviti svjetla i sve promjene. Tada se pokreću barijere. Kad se barijere, jedna po jedna, počnu okretati, na energetskom ekranu uma počnu se događati mnoge promjene zbog poma ka koji se razlikuju od pomaka formiranja duhovnog uma i duhovnog srca i znanja. Te meditativne energetske zrake sačinjene su od obrazaca impulsa oblika kocke i brušenog dragulja koji prekidaju tok Prane, odn. postojeće obrasce kruženja energije, i usmjeravaju ih ka Božanstvu kako bi vratili božanske impulse tih oblika.
Pomaci pomažu tim impulsima da ostanu i formiraju frekvenciju, tako da se akumuliraju skupovi i skupovi iste frekvencije koji formiraju mnogo kanala do spirale i time slamaju granicu obrasca mišljenja. Tu granicu učvrstio je sam um kroz prijašnje misaone obrasce vlastite ličnosti. Kad se ta granica jednom probije, ekran mentalne energije dobije toliko snage i može spriječiti izvan osjetilnu percepciju i druge sile u djelovanju na njegovog Boga.
Nagrada za to je da u trenutku kad se pomisli na njegovo Ime, Bog se u svem svom sjaju pojavi na mentalnom ekranu. To je blaženstvo. Ali u času kad samo i pomislimo na mogućnost razgovora, nestane čistoće mentalnog ekrana i to pogađa duhovno srce. U tom trenutku, bilo koji duh koji se tu zatekne u prolazu, može se pojaviti na mentalnom ekranu (neobična lica i razgovori, itd.) i preuzeti (daljnji razvoj događaja). Razgovor s Božanstvom u meditaciji ne odvija se putem jezika. Komunikaciju u tom slučaju čini razmjena impresija. Swami je rekao da je Krishni trebalo samo 30 minuta da Arjuni dade čitavu Gitopadeshu (Bhagavadgitu).

Swami može impresije čitavog života dati u samo jednoj sekundi. To je razlog što se kaže da je jedno viđenje, dodir i zvuk (Darshan, Sparshan i Sambashan) dovoljan za ostvarenje (samospoznaju ili konačni cilj). Kad ta razmjena impresija jednom započne počinje funkcionirati jedinstvo svijesti i poslije nekog vremena slika lika nestaje da bi ljudsko biće bilo ponijeto izvan svakog lika. Tu je faktor vremena potpuno u Božjim rukama. To se naziva odlaskom s onu stranu meditacije. Tu počne djelovati onostrana svijest, odn. onostrani jezik. To se može nazvati razinom u središtu Turiye (četvrtog stanja svijesti). Nastavak događaja je u rukama Božanstva, a to uključuje i vrijeme koje Jivin (ostvarena duša) mora provesti u ovom zemaljskom vremenu. Ono što se događa neposredno prije toga je sljedeće: rijeci formiraju latice, odnosno posebno skrivene latice Chakri formiraju strahovito snažno kruženje energije, ili drugim riječima, sedam vremenskih razina postaju jedno a pozitivni i negativni dvostruko rotirajuća energija sveukupnost svih impresija, da bi time rastočile sve vremenske razine. Energija mudrosti formira frekvencije i kanale kojima ce biti poslana kao snažna zraka, ili prenosna energija kojom Jiva napušta tijelo, odnosno odbacuje tijelo da bi se stopila. Impul si se tada vračaju u Hiranyagarbhu, (zlatnu matricu) jer jedino impulsi mogu preostati bez bitne promjene. Svi drugi energetski oblici spojeni su s ovim ili onim svijetom, ili drugim riječima, imaju osobine, odnosno razine operativnog ponašanja u propisanim uvjetima.
Zbog toga se samo ljudska biča mogu stopiti sa Sveukupnošću (Apsolutom). Drugi Bogovi moraju izvršavati svoje dužnosti do propisanog vremena dok postoji mantra u određenom obliku, dotle mora postojati i taj oblik Boga na određenoj vremenskoj razini. To je razlog sto u određenim trenucima kreacija mora prestati ili mora doći do promjene energije povezane s oblicima, tako da se oslobode odjeli Bogova. To je i razlog računici yuga i s tim u vezi su i promjene u ponašanju ljudi za vrijeme određenih yuga. Stoga svjetovi nisu trajni, ali vremenski nivoi jesu, jer bi u protivnom došlo do neprilika u dimenzijama povezanim s duhom, postojećim bičima, kao i s bičima koja tek trebaju biti stvorena, a koja su također dio razvojnog uzorka. Povezano s time nastalo je računanje vremena ovog univerzuma. A to znaći da je jedna sekunda kozmičkog vre mena jednaka sto tisuća zemaljskih godina i prema toj računici svjetovi Bhur, Bhuvah i Suvah trebaju biti dematerijalizirani i ponovno materijalizirani 36000 puta. Rečeno je da je njihovo trajanje 432 x 107 godina, sto je jednako danu i noći u kozmičkom vremenu, i nakon 100 godina kozmičkog vremena svi vidljivi i nevidljivi svjetovi nestaju.

Svi vedski rituali temelje se na kombinaciji svjetlosti i zvuka iz koje proizlaze specifične boje i vrste energije. Mudraci ih nisu mjerili matematičkim proračunima. Budući da su one izvan jezika, ti su tokovi energetskih obrazaca i zvukova uzeti za oblikovanje Sanskrta. Tako se stvari barem mogu, predstaviti u simboličkom obliku. Svakoj aktivnosti prethodi misao i neke misli potiču aktivnosti, a neke ih ne potiču. Budući da su misli energetski oblici prizvani ili privučeni mentalnim energijama, um je taj koji je odgovoran za manifestiranje misli i njihovo provođenje u djelo. Kaže se da um izlazi kako bi uhvatio misli. Ako um izlazi, što je to što tada ostaje? Znaći da prenosna energija uma susreće prenosnu energiju misli. Dok ne dođe do tog kontakta, prenosna energija misli ista je kao i mentalna prenosna energija. Tek unaprijed i naknadno stvoreni sudovi spojeni s ličnošću čine da se misli manifestiraju.
Sa svakom vrstom mišljenja nastaju mentalni utisci koje zovemo slikama. Unutar zemaljskog vremena dvaju otkucaja srca um može primiti ili stvoriti više od sedam slika. Ako slobodna volja pokusa ući u te slike, formira se misao. No, ako ne uđe, to samo stvori prolaznu misao i pojavljuje se druga slika povezana s prošlom mišlju. I ta se informacija nastavlja povezana s različito usmjerenim mislima, itd. No ako je mentalna energija fiksirana na jednoj slici, tada prenosna energija odlazi u tu sliku da bi se vratila s frekvencijama koje su sadržane u toj slici. Prema tome razmišljanje o Ishtadevati (lik božanstva) i meditacija je jedno te isto. Tako za vrijeme postoji početak i kraj na svim razinama.

No Vede su bez početka i bez kraja, jer je to Vedamata, odnosno Shakti, a impresije su Shiva sila i ta kombinacija Shive i Shakti, odnosno suma tih sila je Purusha, odnosno Konačna Istina, i svi ostali odjeli Bogova i svjetova djeluju pod Njegovom kontrolom.

U vezi s našim Bogom Saijem, na svojevrstan način nije potrebno znati ništa od toga. Jedino što je potrebno to je potpuna vjera u Njega. Nikada ne preispitujte njegova djela, čak niti mentalno. Potpuna vjera u jedno božanstvo olakšava sljedbeniku da probije sve barijere. Čak i ako se njegova slika vidi za vrijeme meditacije na mentalnom ekranu, ne postavljajte pitanja. Ukoliko čujete njegov glas, pažljivo slušajte i poslušajte moguće naredbe. Ako um počne postavljati pitanja, on uznemirava vrijeme u svijesti i osobnosti i prevladava osobnost preopterećena starim sudbama. Kada mi čujemo glas, u stvari vidimo njegov zvučni otisak. Za stopostotni prijem u stvarnom viđenju, ti zvučni otisci ne smiju se remetiti. Kada se to dogodi to je najveća blagodat zbog toga sto njegovo svemoćno magnetsko polje podešava sve ostale sile i brzo dovodi sljedbenika do oscilirajućih uzoraka energije u stanju dubokog sna i do drugog dijela tog stanja.

Kad Swami dođe, to stanje, ta određena razina se zadržava i u budnom stanju i u stanju sna. U snu će nam se javiti njegovi snovi, a u budnom stanju njegovo Ime i Lik ce kao pažnja upravljati prostorom između dva otkucaja srca. Jedna i jedina želja ljudskog biča je da bude u Njemu i putem Milosti svi Sidhiji i sile ce biti prebrođene i osoba će ostati s njime u misli, riječi i djelu. Za stapanje je potrebna Milost. Kada ispitujemo sile označujemo ih kao magnetska polja. Ispitajmo ih sada malo pomnije. Na primjer sila koju posjeduje magnet se naziva magnetizam. Ta sila ne djeluje ukoliko nema predmeta kontaktne frekvencije. To znaći da u magnetu nema magnetizma, kada sila ne djeluje. Kada sila djeluje, vidi se magnetska sila privlačenja ili odbijanja. Mag netska sila djeluje na određen način ili vrstu tvari koja dolazi pod njen utjecaj. Međutim utjecajima velike su razlike. Ako, na primjer, bakar dođe pod taj utjecaj uz pomoć elektriciteta, sposobnost preuzimanja magnetizma je velika ili povećana.

Na duhovnom polju, sve sile djeluju na isti način ovisno o udjelu čistoće materijala, te vremenu izlaganja djelovanju. Ali reakcija se razlikuje ovisno o dubini percepcije i upijanja. Iz percepcije rađa se reakcija a ta reakcija u duhovnom polju nije kod svih ista, (kao npr. u znanosti), zbog toga što se ovdje putem percepcije i upijanja, reakcija razvija na temelju izlaganja sili. Ukoliko je Jiva (utjelovljena duša) bila izložena istoj sili u prošlim životima, kut usvajanja i postotak percepcije bit ce drukčiji nego kod drugih ljudi. Ovdje se, dakle, ne mogu izvuči nikakva čvrsta i brza pravila.

Da bi nam olakšali položaj, drevni mudraci su uzeli kozmičku svijest kao čisti prostor i prvu razinu postojanja povezanu s osjećajem “Ja”. Odavde je određen kao mjerilo razvoja Brahma povezan s refleksijom, skretanjem i kretanjem svih uzoraka energije i smjerova i kroz razine misli egzistencijalne ljudske svijesti koja je čisti odraz Brahme ili prostora, razine vremena kao sto je Vayu u promjenljivom obliku i svugdje gdje su kvaliteta života i načini mišljenja podržani Pranom Chaitanye koja pomaže u istinskoj i potpunoj percepciji svih frekvencija, kanala i oblika na svim smjerovima ili slojevima. Ta Chaitanya se naziva podražajem koji postaje kocka ili dragulj u prirodi povezano sa smjerovima misli i uzorcima. Postanak tih podražaja se temelji na Hiranyagarbhi.

Prema tome, sva živa bića služe svrsi u planu predodređenosti. Oni koji uspiju izaći stapaju se, i sveukupnost ih može pozvati natrag da služe nekoj svrsi. 80% mudrosti je izvan dohvata govora i ne može se naučavati. Ono što se može poučavati mora imati početak i kraj. To je život. Život ima početak i kraj.
No svrha života je dosegnuti ono što je beskonačno, i neizrecivo i može se dosegnuti samo kroz ljubav, koja je jezik srca, uz pretpostavku da u tom srcu boravi Bog.

Tako da ukoliko postoji manifestacija ovdje na zemlji, iz prostora izvan Zlatne Maternice to predstavljanje ne može biti potpuno razumljivo ili shvaćeno nikakvim ljudskim naporom. Zbog toga Swami kaže “NE POKUŠAVAJTE ME RAZUMJETI”.

Komentiraj