Skip to main contentSnažna pet-slogovna mantra O ČOVJEČE, PONAVLJAJ OVU MANTRU, PONAVLJAJ JE. ONA JE KRUNA BOŽIJA.

Bilo bi nemoguće objasniti slavu i veličinu Namah Shivaya, kaže Shiva Purana čak i da pokušavamo milionima godina. Svatko onaj tko je doživio ovu mantru moze cijeniti tvrdnju mudraca koji su je željeli opisati kao bliješteće sunce ili onaj najdublji osjećaj u čovjeku ili remek djelo umjetnosti. Ipak oni koji su pisali zapise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i Ijepotu koja je sadrzana u tih pet slogova.

Iako ima mnogo mantri objavljuju Purane, nijedna nije kao ova. Svi zapisi su je opisali, sve Vede, Shastre i Upanishade sadržane su u njoj. Namah Shivaya, kazu zapisi je sam Shiva u obliku zvuka – Čist, savršen i sveznajući. Kada Shiva uništava svijet – kada sve stvari pokretne i nepokretne nestanu i sve se stopi u njegov uzrok – Shivu “sve se smješta” u Namah shivaya.
Svi elementi i moći sadrzane su u njezinim slogovima i latentnom obliku. Na kraju jednog takvog kruga, kada Shiva zeli obnoviti svijet, on ovlašćuje Gospodara Brahmu da stvori tri svijeta dajući im panchaksaru ili “pet -slogovnu mantru, Namah Shivaya”. Da bi mu pomogao u njegovom zadatku, Brahma je stvorio deset mudraca i nakon izvodenja stogodišnje pokore, Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre. Oni su tada stvorili svijet bogova, asure i Ijudska bića “na veličanstven nacin”. Mantra je stvorila kreaciju i kroz mantru svijet je spoznao svog Stvoritelja.Namah shivaya je Shivin dar nama, poklonjen da bismo mogli ponovno spoznati sebe kao Shivu. Ovaj kozmički oblik odražen je u značenju mantre.
Namah znaci “Klanjam se” i Shiva je “onaj koji je milostiv”, Gospodin koji je postao sve« Kada onaj koji ponavlja mantru kaže, “Klanjam se Shivi”, on se klanja Svijesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari, pokretnoj i nepokretnoj, osjetilnoj, neosjetilnoj. Mantra se završava sa slogom aiya koja označava aoyakam – jedinstvo individualne duše sa Vrhunskom Dušom. Ponekad se mantra daje kao Om Namah Shivaya – tako se daje u Siddha Yogi. Dodatak Om kao izvor svih zvukova, čini- mantru jos većom, kaže Purana, tako se na savršenstvo dodaje savršeno. Ova je mantra data« od Shive ne samo Ijudima čistog srca vec svakomu i Shiva Purana kaze, svatko moze doživjeti njezinu moć i snagu. Ona je efektivna čak i za one sa “izopačenim gledistem koji su pohlepni, varavi, okrutni, nezahvalni, okaljani strasnim grijesima, mentalnim, verbalnim i fízičkim”. Čak je i kralj demona

Ravana koji je oteo Situ, ženu Gospodara Rame, bio iskupljen pjevanjem Namah shivaya.  

Kada je dharme bila u opadanju, “Parvati upita Shivu:- kada je opasnost neminovna i dolazi do zastranjenja od dužnosti, kako ćes osloboditi svoje divotije?” “Ponavljanjem pet – slogovne mantre”, odgovorio je Shiva, “čak i oni koji su posrnuli mogu postići moju religiju. Jedan yogi koji je posrnuo na svom duhovnom putu ponovno se rodio kao sin učenog mudraca, koji je živio u šumi. Mudrac i njegova žena bili su veoma siromašni i njihov mladi sin, Uppamanyu nikada nije okusio kravljeg mlijeka dok mu jednog dana nisu ponudili mlijeko u kolibi njegovog ujaka. Nikada prije Uppamanyu nije kušao nesto tako ukusnog i kada se vratio kući molio je svoju majku da mu dade jos malo mlijeka. Nesretna majka stidjela se njihovog siromaštva, stoga je od zrnja napravila kremu i ponudila “mlijeko” Uppamanyu. No dječak se nije dao zavarati. “Rijeke pune dragulja nikada ne mogu vidjeti siromašni Ijudi” rekla je njegova majka i uzela dječaka u svoje naručje, da bi ga utješila. Shvativši da je bio pod utjecajem želje majka mu reče da mu samo Shiva moze pomoći i tada mu dala mantru Namah shivaya “Po zapovjedi Gospodina”, rekla je, “svakome je dato da upotrebljava ovu veliku pomoć koju pruža mantra”. Nakon sto je objasnila Uppamanyu njezinu snagu, ona ga je uputila kako da izvodi japu.
Privučen željom za okusom mlijeka (koje u simboličkom jeziku Purana možemo shvatiti kao Self, mladi Uppamanyu je otišao u planine. Tamo je napravio oltar, postavio lingam od gline i poceo ponavljati pet slogovnu mantru kako ga je njegova majka uputila. Tako je bio usredotočen na mantru da su mu rakshasi koji su dosli da ga ometaju poceli služiti i uskoro, kaže Purana, zbog Uppamanvoyog upornog prakticiranja strogosti, cijela se zemlja počela paliti.
Kada je Gospodin Vishnu čuo da je njegovo dijete koje je ponavljalo mantru Namah shivaya s velikom jačinom, zapalilo svijet, pojurio je Gospodaru Shivi. Tada je Shiva prenesen u Boga Indru otišao posjetiti Uppamanyu. “O mudrače, koji dobro izvodiš rituale”, rekao je Shiva, “ja sam zadovoljan tvojom pokorom. Spomeni blagoslov kojeg želis da ti podarim”. Vjerujući da govori s Indrom, Uppamanyu je zatražio dar odanosti prema Shivi. Ali Shiva ga je tada stavio na kušnju “Ostavi Shivu koji nema kvaliteta” rekao je. “On je duh koji je prognan od bogova”, i tada mu Indra ponudi da umjesto toga uzme štovanje upućeno Indri. Ali sada je Uppamanyu bilo jasno da je Indra došao da ometa njegovo štovanje prema Shivi. “U prijašnjem životu sam počinio veliku grešku zašto da se ponovno Shiva razočara u meni?
Kada se čuje da netko kudi Boga, mora se napustiti život i pokoriti osobu koja ga je kudila i time se postiže Shivina religija”. “O dragi Bože”, Uppamanyu je glasno uzviknuo, “ispuni moju želju za mlijekom. Nakon sto te ubijem, i ja ću napustiti svoje tijelo”. Napravivši užareno oružje iz svetog pepela i mantre, Uppamanyu je zamahnuo s njim po zraku, u namjeri da ubije Indru. Shiva je tada blagim pokretom ruke skrenuo smrtonosno oruzje. Tada je objavio svoj pravi oblik mladom hrabrom mladiću. Sjedeći na biku Nandi, u ruci držeći trozubac sa svojom Božicom, koja je sjedila kraj njega, Shiva se smješio svom od čuda zapanjenom divotiju. U trenutku kada se na nebesima začulo udaranje bubnjeva, cvijeće je pocelo padati po njima i val blaženstva preplavio je Uppamanyu. Shiva ga je tada pozvao bliže, nudeći mu cijeli ocean mlijeka i meda i mnoštvo slatkog soka. On mu je zauvijek dao more ghee, skute, riže i voće za njega i njegove rođake.

 

Om Namah Shivaya Je Šivina Mantra (molitva), božanskom uništavatelju svih negativnih tedencija. Šiva oslobađa kroz promjene i prevrate. Ekstremno pročišćavanje. Njegova mantra daje harmoniju i stabilnost, intuitivno znanje, integriranje uma i intelekta, jako veliku snagu u duhovnoju praksi i protekciju od negativne karma, podaruje sve duhovno i materijalno.

Ova devocijska mantra-pjesma je prekrasan božanski ključ za ulaz u božanske impulse besmrtnog života (jer to je otvoreno jedinopotpunom predajom Bogu).

  

Join the discussion 3 komentara

 • Toni napisao:

  Mozete li mi dati par knjiga o Shivi i stovanju Shive.Na internetu nisam mnogo nasao i vecina mi je komplicirana.Procitao sam Shiva puranu al zelim jos detaljnije o molitvama,stovanju i sjedinjenjem sa Shivom.hvala

 • Girija napisao:

  U Shiva Purani je sve. U Skanda Purani malo opširnije…. Dobro je nešto naučiti iz Shiva Mahima Stotre sa razumijevanjem. A nešto i otpjevati Shivi od srca 🙂
  Možete proučiti i Šri Rudram..
  Linkova ima puno na netu
  http://hinduonline.co/Scriptures/Puranas/ShivaMahaPurana.html
  http://sivapurana.blogspot.com/
  http://aboutshiva.com/about_shiva_home.html
  ————-
  This Purana consists of the following 7 Chapters:
  1.1 Vidyeshwar Samhita
  This Chapter contains 24 sections.
  1.1.1 Sages Enquire
  Viddyeshwar Samhita which is classified into twenty five chapters, has a narration in its first chapter which goes as follows-
  Once upon a time, the sages were performing a yagya at Prayag kshetra. Sage Sutji came to know about this and arrived there. All the sages were very pleased to see him. They requested:-
  “Lord! Though we have heard many tales from you regarding the man’s benediction, but today we want to listen to something special. Because in this present era of Kali, when all the castes have forgotten about their respective duties we want to know is there any way to prevent the deterioration in the human values?”

  Sutji replied:-
  “O Great men! Your enquiry has great relevance in this era of Kali. I will certainly tell you about the way by the help of which a man can achieve benediction. Shivmahapuran contains the essence of Vedantic philosophy, which gives worldly pleasures as well as Salvation. Mere remembrance of it destroys all the sins of a man. One who studies the Rudra-Samhita attentively, his gravest of sins are destroyed instantaneously. One who studies Rudra-Samhita’ silently, sitting in front of Bhairav-idol, all of his aspirations are fulfilled. A man gets liberated from the sin of killing a brahmin, if he studies Rudra Samhita while circulbulating around a Banyan tree.”

  “Kailash Samhita is even Superior than Rudra Samhita, as it elaborates upon the meaning of Omkar. Shivmahapuran is created by lord Shiva Himself. It contains twelve Samhitas

Komentiraj