Skip to main content

Osobnosti s pet osjetila

Ljudsko biće s pet osjetila mora učiti prvenstveno putem fizičkih iskustava, a to učenje duže traje, jer pouke koje se na taj način usvajaju moraju prolaziti kroz gustoću fizičke tvari. To će nepovjerenje dovesti do nesporazuma, a oni će voditi napetostima i neugodnim iskustvima. Ljudsko biće s pet osjetila nastavit će doživljavati neugodnosti koje proizlaze iz nepovjerenja prema drugima sve dok, u ovom ili nekom drugom životnom vijeku, kroz međuodnose s drugim ljudima ne shvati što je izvor tih neugodnosti i dok ne poduzme korake da ga promijeni.

Ako osoba nije u stanju vjerovati, na primjer, pogrešno će tumačiti riječi i postupke drugih ljudi. Ako supruga svome suprugu kaže da mora biti prisutna na poslovnom sastanku, iako bi željela biti s njim, a njezin suprug nije sposoban imati povjerenja, njezine bi riječi mogao shvatiti kao odbacivanje ili kao znak da joj je posao važniji od njega. Takav nesporazum proizlazi iz njegove nesposobnosti da prihvati ono što mu je supruga rekla, iz njegove nesposobnosti da joj vjeruje. Ako supruga neprestano doživljava suprugovo nepovjerenje, ono će u njoj izazvati osjećaje iznenađenosti, tuge, frustracije, bijesa, negodovanja, a konačno i odbacivanja, koje je i njezin suprug zapazio kod nje, iako je pri tome pogriješio. Tako suprug, zahvaljujući dinamici nepovjerenja, sam izaziva svoj najveći strah. Nepovjerljiva će osoba stvarati neugodne ili bolne situacije sve dok je one na posljetku ne dovedu do pitanja povjerenja.

Gubitak supružnika, prijatelja ili kolege zbog nepovjerenja nije kazna za nepovjerenje. To je posljedica odbijanja da se čovjek, kad se radi o pitanju povjerenja, svjesno zagleda u svoju unutrašnjost. To je iskustvo koje proizlazi iz odluke da se uvijek iznova ne vjeruje, umjesto da se ima povjerenja.. Da bi do tamo stigla možda će joj biti potrebno pet bolnih iskustava, a možda i pet ili pedeset života – ali na kraju će je taj put odvesti do velike pouke o povjerenju i provesti je kroz tu pouku. Ista se dinamika može primijeniti na svaku značajku osobnosti koja nije izraz suosjećanja i sklada.

Primjerice, ljutita će osobnost stvarati neugodne, pa čak i tragične situacije, sve dok se ne suoči sa svojim bijesom i ne otkloni ga kao zapreku svome suosjećaju i ljubavi, energiji svoje duše
. Isto vrijedi za pohlepne, sebične osobnosti, kao i za one koje žele upravljati drugima i tako dalje. Na taj smo se način sve do sada morali razvijati.

Svjesna sebe ili višeosjetilno ljudsko biće može učiti mnogo brže od ljudskoga bića koje je ograničeno na pet osjetila. Uza svu onu pomoć koja joj je dostupna, svjesnija osobnost brže može razumjeti značenje svojih iskustava, kako ona nastaju, što predstavljaju, a ujedno i svoju vlastitu ulogu u njihovu stvaranju. Nije joj potrebno da iskusi dvanaest ili dvije tisuće bolnih iskustava da bi naučila najvažniju pouku povjerenja, ili odgovornosti ili poniznosti. To ne znači nužno da višeosjetilne osobnosti ne doživljavaju bolne situacije, nego da one imaju sposobnost bržega učenja iz tih situacija od osobnosti ograničenih na pet osjetila i stoga su brže u stanju odabrati na mudriji način i s više suosjećanja. Taj je način dostupan svjesnijim ljudskim bićima, ali je staza koja vodi do te sposobnosti radosna staza razvijanja svjesnosti da vam je mudro i suosjećajno vodstvo uvijek dostupno, kao i mogućnost da naučite svjesno ga ugraditi u svoj život.

Kako se to događa?

Osobnosti s pet osjetila prihvaćaju svaku pobudu i uvid kao svoje vlastite, kao da izviru iz njihove psihe. Višeosjetilna osobnost zna da to nije uvijek tako. Pobude, slutnje, nenadani i tanahni uvidi pomažu nam na našem razvojnome putu sve od postanka naše vrste. S višeosjetilnoga stajališta uvidi, intuicija, slutnje i nadahnuća su poruke iz duše ili od naprednih bića koje duši pomažu na njezinom evolucijskom putovanju. Svjesnija osobnost stoga poštuje intuiciju na takav način na koji je osobnost s pet osjetila ne poštuje.

Za osobnost ograničenu na pet osjetila intuicija je rijetkost. Za svjesnije, osobnost intuicija je poticaj sa stajališta opsežnijega razumijevanja i suosjećaja nego što je njezino vlastito, a ujedno predstavlja i povezanost s tim razumijevanjem i suosjećanjem. Za osobnost s pet osjetila intuitivni se uvidi ili slutnje nepredvidivo pojavljuju i na njih se ne može računati. Za svjesniju osobnost intuitivni su uvidi unutrašnja potvrda postojanja vodstva prepunoga ljubavi koje neprestano pomaže i podržava njezin razvoj. Prvi korak prema tome razumijevanju je da postanete svjesni onoga što osjećate.

Ako slijedite svoje osjećaje, oni će vas odvesti svome izvoru. Samo putem osjećaja možete se susresti s poljem sile svoje vlastite duše. To ukratko opisuje ljudski razvoj. Na primjer, suprug koji nije bio u stanju imati povjerenja mogao je osjetiti bijes, stid, negodovanje ili hladnoću prema svojoj supruzi kad mu je rekla da mora biti prisutna poslovnom sastanku. Da je bio sposoban iskusiti svoje osjećaje na svjestan način, odvojiti se od njih, promatrati ih kao energetske struje koje teku kroz njegov sustav, bio bi u stanju upitati se: “Zašto vijest o ovom poslovnom sastanku ovako utječe na mene?” To bi mu omogućilo da otkrije da njegovi osjećaji odražavaju osjećaj odbačenosti, osjećaj da je svojoj supruzi manje važan od njezinoga sastanka. Da je tada ponovo razmotrio poruku svoje supruge, uvidio bi da mu je rekla da bi radije ostala s njim, ali da ne može. To bi mu omogućilo da se upita: “Pa zašto se onda i dalje osjećam toliko uznemirenim?”, a to bi ga dovelo do odgovora: “Zbog toga što ne vjerujem da bi ona uistinu radije ostala sa mnom”. Na taj bi ga način osvješćivanje osjećaja, umjesto nesvjesne reakcije na njih, odvelo do pitanja o povjerenju. Kad bi sve to otkrio, tada bi se mogao zapitati: “Podržava li moje općenito iskustvo s mojom suprugom sumnju da nije iskrena prema meni?” Kad bi odgovor na to pitanje glasio: “Ne, moje je iskustvo da je ona iskrena žena”, suprug bi mogao uvidjeti da proces koji se odvija unutar njega nije povezan s njegovom suprugom, iako su njezine riječi potaknule taj proces. To bi mu omogućilo da uoči stvarnu namjeru svoje supruge i njegovi bi se osjećaji prema njoj ublažili. Njezina bi reakcija prema njemu bila reakcija bliskosti prema voljenome suprugu, umjesto boli koju je izazvalo odbacivanje njezine bliskosti od strane neprijateljski raspoloženoga supruga. Da je slijedio takav smjer događanja, ne bi uništio svoje poslijepodne ili brak. Bio bi u stanju iz svojih osjećaja i iz svojih pitanja o tim osjećajima naučiti onu istu pouku koju će na kraju naučiti kroz neugodna iskustva koja su se pojavila kao posljedice njegovoga nedostatka povjerenja. Bio bi u stanju u okviru jedne zgode uočiti posljedice nepovjerenja, kao i posljedice suprotnoga osjećaja. Svako pitanje koje osoba postavi, kao što su: “Zašto je neka vijest sa kojom se odmah ne slažemo tako utjecala na mene?”, “Zašto se osjećam toliko uznemirenim?” i “Podržava li moje iskustvo moju sumnju?” prizivaju vodstvo. Svaki put kad zatražite vodstvo, primit ćete ga.

Svaki put kad se zapitate: “Kakvi su moji porivi?”, vi zapravo govorite Svemiru: “Pomozi mi da shvatim” i pomoć dolazi. Razum je smišljen tako da proširuje opažaje, da vam pomogne da rastete u snazi i složenosti opažaja, a ne da činite zlo. Iskustva razuma su iskustva znanja.
Znanje je moć, a vi ste odgovorni za to kako se njome koristite na svakoj određenoj razini znanja. Znanje koje jednostavno postaje dio vašega bića i koje nije na neki način ili u nekom obliku prerađeno i iskorišteno na dobrobit drugih ljudi može imati iznimno štetan učinak na vaše tijelo.
Karmičke obaveze koje su stvorene namjernom zloporabom znanja, svjesnim nanošenjem zla ili stvaranjem sukoba u drugoj osobi veće su od onih koje su stvorene u neznanju. Možda nećete uvijek biti u stanju čuti odgovore na svoja pitanja kad ih postavite, a odgovori možda neće uvijek stizati onako kako ih vi očekujete, ali će uvijek doći. Katkad se odgovor pojavi u obliku osjećaja – potvrdnog ili odričnog osjećaja – a katkad u obliku sjećanja ili pomisli koja u tom trenutku izgleda slučajna, katkad u snu, a katkad u obliku shvaćanja potaknutoga iskustvom koje će se dogoditi sljedećega dana.
Niti jedno pitanje ne prolazi a da ga netko ne čuje i niti jedno pitanje ne prolazi bez odgovora. “Zatražite i primit ćete” je pravilo, ali vi morate naučiti kako postavljati pitanja i kako primati odgovore. To što vodstvo koje nam je na raspolaganju nismo prepoznali takvo kakvo jest, posljedica je sagledavanja stvarnosti samo putem pet osjetila.

Sa stajališta pet osjetila, nema niti jednoga drugog mjesta s kojega bi ti uvidi i slutnje mogli stići. Osoba koja treba naučiti lekciju povjerenja, primjerice iskusit će nepovjerenje drugih ljudi.

Komentiraj