Skip to main content

Vi trebate duhovno rasti do te mjere da se božansko iskustvo oslobodi i očituje iznutra kao rezultat vašeg duhovnog dostignuća. Vi morate očistiti ogledalo i pročistiti svoje srce. Swami Sivananda uvijek me je vodio i usmjeravao na pravi put. On je rekao da svatko treba stajati na svoje dvije noge. Njegov je savjet bio da treba imati nepokolebivu vjeru u Boga. On mi je govorio da se ne dam zavesti nadom ili malodušnošću, da ne brinem o talentima ili moćima koje mogu ostvariti. Naš je odnos bio odnos duhovnog zajedništva. To je duhovna a ne fizička veza. Poduka koju nam guru daje , kao učenicima, jest u tome da nam omogući da živimo život. Guru, kao što znate, doslovno znači, onaj koji otklanja tamu. Učenik je onaj sa kojeg se tama odstranjuje.

Prema terminologiji joge, mrak znaci neznanje, neznanje postoji samo u umu. Um je taj koji odvaja učenika od gurua, a osnova uma je ego. Guruova je dužnost pronaći putove i načine da sreže učenikov ego. Dužnost je učenika da dozvoli da se to dogodi bez previše buke. Dužnost gurua je također da bude svjestan karme i sudbine učenika, te da pronađe način kako bi se one mogle najbolje izraziti i proživjeti tako da se karma može iscrpiti i da može zasjati unutarnja svjetlost.

Guru također znači svjetlost. Guru donosi svjetlost u naše živote. Guru je početak i kraj cijelog duhovnog života aspiranta.

Bez gurua ne možemo biti uspješni u našim duhovnim naporima. Mi moramo imati njegov blagoslov. To je razlog da se u svetim knjigama zaziva blagoslov gurua prije započinjanja bilo koje sadhane ili bilo kojeg učenja. Bez dozvole ili pristanka gurua čak i godine prakse neće ponijeti rezultata. Jedan od načina na koji guru djeluje na učenika je ashramski život. Swami Satyananda je rekao,” Ja ne volim ashrame, ali oni su apsolutno nužni kao stupanj u našem duhovnom životu jer oni daju disciplinu koja je potrebna za vježbanje uma.”

U početnim stadijima početnici često doživljavaju život u ashramu kao džunglu, u kojoj preživljavaju najjači. Pojedinac je u stalnom konfliktu sa odgovornošću, područjima komunikacije i linijama ovlasti. Oba Paramahamsija i Swami Niranjan su zagovornici istog, jer kažu da samo u nepovoljnim okolnostima možemo ovladati svojim emocijama, i tako započeti sa pravim odabirom za kontrolu naših života. Prema tome na tom je stupnju vrlo prirodno izražavati negativnu stranu naše prirode. O nama ovisi koliko će taj stupanj trajati.

Možemo biti početnici jedan mjesec ili godinama. Kada smo inicirani, kada smo bili u ashramu, ili kako dugo prakticiramo jogu nema s tim nikakve veze. S tim ima veze naše mišljenje, i naše shvaćanje koje je povezano s našom svjesnošću.

Swami Satyananda Saraswati

Komentiraj