Skip to main content

Rishiji su znali važnost riječi. Oni su zašli duboko u izvorište riječi, i našli da svaka riječ ima različiti zbir zvučne i svjetlosne energije.

Kaže se da je riječ stvorena prva. Je li tada riječ Bog? Um, Atma i Ego odnose se samo na ljudska bića, pa, ako je riječ Bog, onda je razdijeljena u mnoštvo. Tako, po logici, ja sam Bog, ti si Bog, itd.

Duhovnost ili znanost povezana s Atmom, ili nečim izvan dosega uma, ne može se dokučiti logikom ili razumom. Ako je netko stvorio riječ, taj netko je jednako i dio te riječi, kao i odvojen od nje. No koristeći tu riječ kroz Atmu, nastali su Um i Ego.

Ako se ego rastvori u umu, a um u riječi, Atma se mora vratiti u riječ, a riječ se tada mora vratiti stvoritelju. To se naziva stapanje.

Što je dakle riječ?

Riječ zapravo znači kreacija. Uobičajeno poimanje riječi je sa zvukom i bez zvuka (s određenim značenjem). Ako je riječ kreacija, tada je uključen i zvuk (čujni i vidljivi zvuk). Čujni i vidljivi zvuk mogu se razdvojiti, kad se jednom pojmovi uma o riječi rastvore. Riječ se pojavljuje sa i bez zvuka, jer riječ obavija sve stvoreno (kreaciju), stvorena bića, i sva bića koja će tek biti stvorena.

Dakle, riječ nije Bog. Riječ je nešto što koristimo da bismo dosegli Boga. Stvoreno i Stvoritelj su dvije Paralelne linije nepoznatog početka i nezamislivog svršetaka. Kreću se na jednakoj udaljenosti jedna od druge, uvijek i zauvijek. Iako je Bog uvijek aktivan, Njegova Volja i Moć iza nje nisu jasne ljudskom intelektu.

Svijet se sastoji od raznoraznih predmeta, i svaki ima ime. Nitko nije otkrio kako i zašto su imena data predmetima, niti je moguće objasniti kako i zašto se to dogodilo. Ako se to i pokuša, rezultat može biti samo nagađanje, a ne istina. Stoga je najbolje zaključiti da to potiče od Boga. Riječi što se koriste između rođenja i smrti, ili tok misli prije rođenja i poslije smrti, riječi kao Dharma i Adharma sigurno nisu ljudske umotvorine, nego Božja volja.

Vede su svjedočanstvo tih objava. Bez riječi ne možemo misliti. Riječi su osnovni materijal za misli. Kad se pojedinac utjelovi, riječi uđu u um. Um ude u Pranu, ili životnu silu, a Prana se stopi s Atmom. Atma se individualizira u tijelu.
Prema Vedama, kad se štuje najviše dobro osoba biva uzdignuta do položaja Devendra. Duša, prethodno uzdignuta na taj položaj, spustit će se na zemlju i ponovno započeti život u ljudskom liku… Samo u Brahmaloki nema rađanja i smrti. Kad je Jivatma, kao Deva, u Chandraloki, ona ne može izražavati nikakvu Karmu.

Rishiji su znali važnost riječi. Oni su zašli duboko u izvorište riječi, i našli da svaka riječ ima različiti zbir zvučne i svjetlosne energije. Pronašli su da određene riječi imaju veću sposobnsot zadržavanja svjetlosne ili neke druge energije. Tako, kad je riječ proizvedena, oni su mogli vidjeti energetski uzorak koji je proizvelo svjetlo, i taj energetski tok je grubo reproduciran.
Zato jezik ima sposobnost da bude snimljen ili zapisan. Ti energetski tokovi mogu se vidjeti u slovima Sanskrita. Kad su proizveli zvuk Om, vidjeli su obrazac energije.

Sai

Komentiraj