Skip to main content

U Bogu postoji samo Sada. Dakle vi ste svi Božijii možete lako otići iznad vremena. Ne izlijevajte Ljubav Bogu da je odvojen od vas. Izlijte je kao Ljubljenom svom. Takvu Ljubav želi On od nas. Budite zaljubljeni u Boga! Ljubite Ga strastveno sa cijelim Bićem. Onda nakon ekstatičnog sjedinjenja sa Njim okrenite se vašoj Srodnoj Duši, i Ljubite nju / njega na isti način!
Kako postajte Njegovo Srce, širit čete Ljubav. Ponovno, ponovno, ponovno. Ljubav koja hrani sve JA JESAM. Nije li to vaš zadatak buduće da ste vi Njegovo Srce? Ono pročišćava životnu energiju koja je zapravo živuća sveprisutna Ljubav.

Ah.. Voljeni Gospod ..puno traži. Traži više nego što je ljudski moguće. Dakle zato ne smijete biti poput čovjeka jer biti čovjek znaci griješiti, već imati unutar sebe drugo doli Ljubav. Vi ste Božanska Bića. Čista savršena Ljubav. Na taj način vi pročišćavate vašu ljubav, ekstazu i posvječenje, životu koji On izlijeva kao savršenu Ljubav- hranu Tijela Božjeg ..i sve što Jeste.

Poruka je, “Vi ste Ljubav koju izlijevam u sve stvoreno“. Vaša namjera je ta koja upravlja što će Ljubav uručiti. Ljudska priroda / ego želi dobivati. …čak teži duhovnom prosvjećenju zbog sebe – ego skriva to od vas. Nikada ne možete iskorijeniti ego s egom ili malim umom. Ovo je zagonetka. U početku je biva naporno jer čete gurati protiv sile koja želi uzimati a ne davati. Drugo..morate se okrenuti novom znanju i novom načinu življenja. Tako započinjemo prekrasan razvitak Ljubavi imajući izbor da se okrenemo srcu. Ovo je samo viša razina iste odluke.
U stvari vi se spiralno uzdižete, shvaćajući što znaci ponovno i ponovno, i opet ponovno. Kad se riješite ega vidjet ćete samo Ljubav u svemu. Ljubav u svakom čovjeku.Ljubav koju ću pružiti pokazujući da On živ u njima isto toliko kao što je u vama. Pred vama čete vidjeti samo čisto srce bila samo iskrica ili plamen. Nećete biti vezani za ishode jer neće biti ega. Neće biti procjenjivanje o stupnju prosvjetljenja. Ništa u tome neće biti za vas. Nikakav nasrtaj na vašu privatnost, nikakav otpor prema srcu ljubavi.. Samo ego pruža otpor prema Ljubav i vjerovanje da postoji nešto drugo..to dozvoljava da vidite vlastita uvjerenja koja se odražavaju u njima.

Dakle ako vidite nešto drugo doli Ljubav onda znajte da je ego prisutan i vi dakle gledate odraz vjerovanja da postoji nešto drugo doli Ljubav. Ako primijetite da očekujete ishod onda znajte da se ego ponovno uvukao htijući dobivati. Puno puta je rečeno da se odavde ne može u Novi Svijet . Ne možete koristit mali um da biste se pomakli iznad njega..isto tako ego pojmiti Novi Svijet. Zapravo ego je samo jedan vid razvitka.

Vrijeme je da idemo dalje. Samo ako skoknete još jednom sa ega ka srcu bit ćete u Njegovoj Volji. Božanski Um je sve-Ljubav. To je njegova Istina…ta jedna sila koja je nad dubinama Sve Bića. Božija je svrha da daje Ljubav koja je JA JESAM…svemu stvorenom dajući Ljubav uvijeke vjekova.

Božanski Um je jednostavno snaga koja pumpa Božije srce, koja potiče izlijeva davajući Ljubav. Kad potpuno postaneš Božanski Um samo te ono može voditi. Dakle zaista ne možete dokučiti Božanski Um ako prvo ne postanete Božanska Ljubav -dakle budite svjesno Njegovo Srce, posuda Moje savršene Ljubavi. Dakle ne možete poletjeti koristeći mali um, ili sa željom da se prosvijetlite, ali samo onda kad prepustite vlastitu volju Njemu onda se možete izdići iznad ove iluzije i ući u stvaran svijet.

Budite opijeni Ljubavlju. Biti zaljubljen u Boga sebi je rješenje svega. Vi ste Ljubav. Dakle nemojte nikada ni pomisliti djelovati vašom voljom . Ostvariti Ljubav i pomak k Srcu je primarno, ukazujući ljudima da su oni Ljubav i da je On u njima. Svi ste voljeni, .. predajte vašu volju Njemu. Sva dobit o kojem ego sanja je ništa kad se usporedi sa istinom Ljubavi.

Budite uvijek svjesni Ljubavi koju osjećate prema Bogu..tako ćete uvijek biti svjesni tko ste i zašto ste ovdje.

Komentiraj