Skip to main content

Spoznaj vlastitu Dušu. Ili, drugim riječima, shvati onaj” veliki princip jedinstva koji se nalazi u svakom čovjeku. Kao i na području znanja, tako i u svijesti, čovjek mora jasno razumjeti određenu središnju istinu koja će mu omogućiti sagledavanje najšireg mogućeg područja. Svi naši egoistični impulsi, naše sebične želje, zatamnjuju našu istinsku viziju duše, jer oni jedino predstavljaju osobno skučeno ja. Bivajući svjesni svoje duše mi zapažamo unutrašnje biće koje transcendira naš ego i u dubini je povezano sa Svim.

Znamo da su sveci i mudraci težili živjeti i napredovati i biti u radosti sa Brahmom, sveprožimajućim i svevladajućim duhom, tako što su širili polje vlastite svjesnosti. Ali to treba objasniti, može se promišljati uvijek izgleda kao nemoguć zadatak. Ako je ovo širenje svijesti vanjski proces, on je beskrajan; to je poput pokušaja jedrenja oceanom nakon uklanjanja vode. Pokušavajući uvidjeti sve, čovjek mora završiti uviđanjem ničega. Ali, u stvari, ovo nije toliko apsurdno koliko zvuči. Čovjek posjeduje sve vrijeme kako bi riješio problem širenja svojih vidika i prilagođavanja svojeg tereta. On shvaća kako si, prilagodivši se može olakšati. Kad god svoje neznanje proglašava pretjerano zamršenim i nezgrapnim, takvima ih smatra jer nije sposoban pronaći sistem kojim će sve postaviti na svoje mjesto i pravilno razmjestiti težinu.
Ova je potraga za sintezom u stvari potraga za jedinstvom, za Sobom; to je naš pokušaj uravnoteženja raznolikih kompleksnosti pomoću unutarnjeg prilagođavanja. Cijela se odvojenost između osobe i Boga sastoji u tome što se ne posjeduje znanje o tom temeljnom jedinstvu jednote. Nakon svake smrti, međutim, to jedinstvo doživljava se uvijek ponovo..

Ljudi koji imaju pročišćenije umove lako mogu shvatiti jedinstvo koje je temelj svekolikog vidljivog svemira. Srce je nečisto ako je jak egoizam jer on je poput žutice koja zamućuje čovjekov vid zbog čega se vidi u krivom svjetlu. On nastaje zbog unutarnjih nečistoća, unutarnjih nepravilnosti. Oslobađanjem toga egoizma sve će biti Ljubav, Mir, Jedinstvo, Jedno. Često se događa da nas ljubav prema djeci, prijateljima, ili drugim voljenima zaustavlja u daljnjem spoznaji naše duše. Ona bez sumnje uvećava vidik naše duše, pa ipak uspostavlja ograničenja, te nam nije omogućena krajnje slobodna ekspanzija. Ipak, ovo je prvi korak, i sva čuda leže u njemu. Pokazuje nam istinsku prirodu naše duše. Tako sa sigurnošću znamo kako se naša najveća radost nalazi u gubitku egoističkog ja i u ujedinjenju sa drugima. Ova nam ljubav daje novu snagu, uvid i ljepotu, šireći međe koje smo izgradili uokolo sebe, ali ne uspijeva u tome ako one izgube vlastitu gipkost, te ako se, općenito uzevši, suprotstavljamo duhu ljubavi – uslijed čega naša prijateljstva postaju isključiva, naše porodice sebične i nedruželjubive, naši narodi su otuđeni i agresivni prema drugim rasama. To je poput ubacivanja goruće svjetlosti u zapečaćenu kutiju, žarko će sijati dok se ne sakupe otrovni plinovi i ugase plamen Tijekom traganja postepeno postajemo svjesni kako pronaći, spoznati Jedno-Sebe znači posjedovati Sve; kako je to, odista, naša krajnja i najveća privilegija, zasnovana na zakonu onog jedinstva koje je, ako ga dokučimo, izvor naše snage. Njen je vitalni je princip moći sadržana u istini; istini o jedinstvu koje prihvaća umnožavanje.
Postoji mnoštvo činjenica, ali istina je jedna. Životinjska inteligencija uočava činjenice, ljudski um ima moć poimanja istine.

Ključ do kozmičke svijesti, do Božanske svijesti, u svjesnosti je duše. Znati svoju dušu odvojeno od ličnosti je prvi korak prema realizaciji najuzvišenijeg izbavljenja. Moramo sa apsolutnom sigurnošću utvrditi da smo u suštini duh. To možemo učiniti jedino ovladavši sobom, uzdizanjem iznad bilo kakvog ponosa, gramzivosti i straha, shvaćajući kako svjetovni gubici i fizička smrt ne mogu ništa oduzeti istinitosti i veličini naše duše. Nakon što se probilo kroz sebi usmjerenu odvojenost jajeta, pile zna da čvrsta ljuska koja ga je prekrivala nije stvaran dio njegovog života. Ta je ljuska mrtva, ona ne raste, ne nudi nikakav odbljesak svega beskrajnog što leži iza nje. Koliko god ugodno savršena i okrugla bila, mora se kljucnuti, mora se probiti, i time zadobiti sloboda svjetlosti i zraka, čime je dosegnuta cjelokupna svrha rađanja ptice. Na sanskrtu pticu nazivaju dvaput rođenom, baš kao i čovjeka koji je prošao kroz ceremoniju discipline samo-održavanja i dubokog promišljanja tijekom makar dvadeset godina; koji je jednostavnih potreba, čist u srcu, i spreman preuzeti sve odgovornosti života sa nepomućenom veličinom duha. Njega se smatra ponovno rođenim iz slijepog okruženja sebe u slobodu života duše. On je’ dosegnuo pravi odnos sa svojom okolinom, postavši jedno sa Svime.
Kada čovjekov život, oslobođen ometanja, pronađe vlastito jedinstvo u duši, tada mu svjesnost vječnog odjednom postaje prirodna i neposredna, poput svjetlosti plamena.

Svijet, Bog i individualna duša u stvari jedinstvo, i njihova je prividna odvojenost samo iluzija. Voljeti Gospoda svim svojim umom je Put Jnana Joge; to je Jedinstvo sa Bogom putem svjetlosti mudrosti. Voljeti Boga svom svojom predanošću je put Bhakti yoge. Voljeti Boga svom svojom snagom je Put Karma Joge; to je Jedinstvo sa Bogom putem nesebičnoga služenja.Ova tri, trostruka Duhovna Puta nisu međusobno odvojena. Nit koja ih povezuje je Ljubav. Ljubav je strujanje, zračenje koje sve prožima. Kada stigne do srca, ona preplavljuje, prožima sve u blaženstvu i ekstazi Predanosti. Kada stigne do uma ta Božanska Ljubav sjaji poput vječnog svijetla mudrosti. Kada teče kroz ruke (snagu) ona uzdiže, te čovjeka, kao i sve oko njega podržava u nesebičnome služenju.
Kakva je čovjekova želja, takvo mu je i djelovanje. U skladu s tim kako djeluje takav i postaje.
Sreća je jedinstvo sa Bogom

Spoznaj jednu istinu, koju pretvori u djelo: trebaš voljeti sva bića i služiti im. Živi prema načelu da misao, riječ i djelo trebaju tvoriti jednu cjelinu. Ono što je najvažnije je osloboditi se kontradikcija; cilj i put ne mogu biti na različitim nivoima; život i svjetlost ne mogu se suprotstavljati (svađati); ponašanje ne smije  iznevjeriti vjerovanje. Nazovite to poštenjem (čestitošću), integritetom (cjelovitošću), jedinstvom; ne možete ići nazad, ne raditi i napustiti ono što želite postići, spoznati Sebe.. Istrajnost i odlučnost svrhe  i čestitosti u težnji dovest će vas do vašeg cilja.
Postići stvarno jedinstvo, sagledavanje, ljubav, istinski kvalitet; individualno je u cjelini, apsolutna cjelina je u individualnom i individualno je cjelovito. Sve je Jedno i Jedno je sve
Ostvari to jedinstvo   u tolikoj mjeri da svi osjete tvoju postojanost, hrabrost, nekolebljivost i postojanu ljubav.To je istina, to je sažetak svih knjiga i sveukupnog znanja.
„Vi ste Neograničeni, vi ste Bog. Bog je vi. Oni koji su doživjeli (spoznali) ovu najveću mudrost mogu ostvariti Jedinstvo sa Jednim, ovdje i sada.“

Komentiraj