Skip to main content

Snaga Božja je neizmjerna i neizreciva, ona je neograničena. Sva raznolikost koju vidite u svijetu rezultat je maye ili snage privida. Grubi aspekt svijeta koji je vidljiv fizičkim očima, samo je mali dio beskrajne snage Gospodove. Svi svjetovi se mogu prekriti jednim dijelom Gospodovog stopala. Nemoguće je shvatiti Božju veličinu. On prožima čitav svijet, i grubi i suptilni – ne postoji mjesto na kojem Njega nema. Svijet je jasan izraz Boga.

Gospod Krišna je u Giti izjavio: „Tko se potpuno preda Meni i traži u Meni utočište, Ja ću ga zaštititi. Ja ću sprati sve grijehe s njega i dovesti ga do ostvarenja Boga.“ Kao što aspirant teži da napreduje na duhovnom putu tako i vi nastojte zadržati ove riječi u svom srcu i nepokolebljivo slijedite put potpune predanosti Gospodu. Tako ćete doći do kraja svog životnog cilja.
Morate uložiti napor da biste mogli shvatiti princip na kojem svijet počiva. Mjesec je stotine hiljada kilometara udaljen od Zemlje, Sunce desetine miliona kilometara, a u najudaljenijem mjestu vidljivog svemira ima mnogo zvijezda koje su još na milione puta udaljenije od Zemlje. Ovaj grubi aspekt svijeta – bhutakasha, koji je ogromno prostranstvo, samo je najmanji dio suptilnog ili mentalnog svijeta – chittakasha. U finom suptilnom svijetu, ono što ovdje izgleda fizički svijet, ondje je samo nešto poput atoma

Ali kada se suptilni svijet, koji je neopisivo velik usporedi s fizičkim svijetom, samo je mikroskopski mali dio mnogo šireg aspekta svijeta koji možemo nazvati kauzalnim svijetom – chidaakasha. On se tako naziva – jer iz njega, koji je najsuptilniji, proizlaze grubi i suptilni svjetovi. Svaki od tih triju svjetova, grubi ili fizički, suptilni ili mentalni i kauzalni, toliko su beskrajno veliki da sveti tekstovi o njima kazuju da se ne mogu shvatiti ljudskim umom ili se ne mogu opisati riječima. Ti su svjetovi izvan domašaja uma. Iznad svega toga, nadilazeći grubo, suptilno i kauzalno, nalazi se Božanski Princip. On je prvobitni uzrok svega – mahakarana.
Prosječnom čovjeku nemoguće je shvatiti tako veliku istinu.Bog je iznad grubog, suptilnog i kauzalnog, pa ipak, kao Gospod, On vlada svim tim svjetovima. On je gospodar vremena: prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ljudima je dana ograničena sposobnost i oni ne mogu razumjeti taj Božanski Princip. Najlakši put koji se može slijediti – put je odanosti i ljubavi prema Bogu ili bhakti yoga.

 

 

 

 

Podučavajući bhakti yogu Krishna je dao Arjuni tri stupnja koja treba slijediti:
RADI ZA MENE! (matkarmakrit) Morate shvatiti da je svaki posao koji obavljate u fizičkom svijetu već povezan s Gospodom jer Bog je najveći gospodar svijeta. Prepoznajte ovu istinu! Svako djelo koje obavljate, smatrajte da radite samo za Gospoda.

RADI ZBOG MENE! (matparamo) Ma što radili, ne činite to zbog sebe. Sve do sada mislili ste samo na sebe. Ali tko ste vi? Krishna je rekao: „Ja sam taj koji sjaji u tebi“. Taj „ja“ ne pripada tijelu, on proizlazi iz najvišeg Jastva, iz Atme same. To „ja“ nemojte povezivati s tijelom ili umom ili intuitivnom sposobnošću ili bilo kojim drugim aspektom ličnosti jer ono nadilazi sva ta ograničenje i odnosi se isključivo na bezgraničnu atmu.

BUDI ODAN SAMO MENI! (matbhaktaha) U budnom stanju možete misliti da radite sve zbog tijela i uma. Ali u stanju dubokog sna vi niste svjesni ni tijela ni uma. Zbog koga onda spavate? Zbog koga uživate u odmoru i miru što ga donosi san? To je zbog Atme.
Spavanje, uzimanje hrane, razne aktivnosti svakodnevnog života, sve to izvodite samo zbog ljubavi za „Ja“, a to „Ja“ proizlazi iz Atme.Povežete li svoje ograničeno „ja“ s uzvišenim „Ja“ to je smo odraz jedne Atme. Sve što radite činite to s namjerom da udovoljite Atmi. Ako ne shvatite tu uzvišenu istinu, bit ćete uhvaćeni u zabludu i u noj ćete nestati. Krishna je rekao Arjuni: „Sve što radiš, čini to zbog Mene, da bi Meni udovoljio. Svako djelo čini zbog Mene. Radi kao Moj posrednik. Shvati da sve ono što radiš, radiš samo zbog Mene.
“Ovo „Mene“ ili „Moj“ odnosi se na Atmu.

Predavanja o temi BHAGAVAD GITE SSSBaba

Komentiraj