Skip to main content


U 10 mjesecu 2008. godine na Google projekt za najbolju ideju za pomoć ljudima i čovječanstvu “Project 10 to the 100” prijavili smo ideju vezanu za edukaciju temeljenu na ljudskim vrijednostima i duhovnim načelima.

Google je od više ideja koje su se ticale edukacije napravio kompilaciju najboljih prijedloga i ideja je stavljena na glasanje.

Naš prijedlog za Google projekt poslan 16.10.2008.
Radni naslov: Google integralno obrazovanje (GIEHV)

Kako biste u jednoj rečenici opisali vašu ideju?
Integralno obrazovanje temeljeno na ljudskim vrijednostima (GIEHV). Sustav poučavanja koji donosi i prenosi ne samo informacije i znanje, već mir i jedinstvo čovječanstva.

Opširnije opišite vasu ideju
Problemi svijeta izviru iz nepoznavanja njegove svrhe u univerzumu, klasično obrazovanje ne daje odgovore. Integralno obrazovanje osnova su ljudskim vrijednostima (GIEHV)). Ovo obrazovanje donosi promjenu čovjeka, znanjem o bratstvu i jedinstvu ljudi s prirodom i univerzumom što dovodi do stvarnih promjena na svim razinama.

Svrha google integralnog obrazovanja, je da svaki čovjek na planeti ima korist od programa razvojem intelekta, moralnog karaktera a time i probuđenja intuicije. Drugim riječima, Google projekt obrazovanja kombinirao bi integralno obrazovanje, briljantnost razuma s moralnim i duhovnim obrazovanjem. Projekt bi bio energija koja prožima cijelo čovječanstvo. To je snaga, temelj ljudske prirode puna brižnosti osjećanja i samilosti.

Zajednica: kultura, zajednica, i kasta lišene razbora su dokazano beskorisne, i vrlo štetne. Znanje i oštar intelekt nisu toliko bitni. Razbor je od najveće važnosti. Odgoj u duhu (GIEHV), omogućava čovjeku moć izabrati korisno i neophodno.

Energija: Nisu znanje ili energija ono što se treba razviti, već moć razlučivanja. Potrebni su pojedinci s karakterom koji su sposobni stvoriti razinu jedinstvenog povezivanja, zaštite i jedinstva.

Okoliš: Obrazovanje koje poučava kako postići održivi razvoj i sklad s prirodom; kroz osviještenog pojedinca može promovirati čistoću misli i odluke a time i zaštitu sustava.

Zdravlje: Zdravlje je sklad i mir uma, time i uspješnost sretnog življenja. Život je odraz unutarnjeg stanja. Osvijestiti tu vrijednost kroz obrazovanje (GIEHV), put je prema sigurnom i zdravom životu.

Obrazovanje: Mlade generacije odgojiti u samopouzdane, samodostatne, svjesne pojedince. Da budu arhitekti sretnih zajednica, mirnih naroda. Cilj je tolerancija, razlučivanje i uvažavanju svih različitosti u svijetu na svim nivoima.

Sklonište: Ponovnim uzdizanjem ljudskih vrijednosti i karaktera, shvaćanjem jedinstva svih ljudi omogućava se pravedna raspodjela svih resursa što daje mogućnost zadovoljenja potreba za svakog čovjeka.

Koji problem rješava- s kojim se problemom bavi vaša ideja?
Integralno obrazovanje (GIEHV), je proces oplemenjivanja karaktera kroz znanje o jedinstvu čovječanstva, skladu čovjeka s prirodom i univerzumom, uzdizanjem ljudskih vrijednosti kroz karakter koji rješava sam korijen iz kojeg niču svi problemi. Današnje obrazovanje daje samo knjiško znanje i nema stvarnu vrijednost za čovjeka. Svi znamo da postoji jedna sveopća i temeljna spoznaja koja se može izraziti na mnogo načina. To možemo reći na mnoge načine, kroz razne oblike ali humanost ljudskost je uvijek samo jedna. Različite vjere i orijentacije u čovječanstvu daju nam razne pristupe, pružajući mogućnost izbora temeljen na kulturi, vjeri i ostalim različitostima. Ali ono što sve povezuje i približuje je racionalno razmišljanje i znanje ( mudrosti ) o ljudskim vrijednostima. Google projekt (GIEHV), prepoznavanja jedinstva unutar prividnih raznolikosti manifestirat će nepovrjeđivanje zakona prirode i humanosti u mislima riječima i djelima

Ako bi se vaša ideja realizirala, tko bi imao najviše koristi i kako?
Integralnim obrazovanjem (GIEHV), koje kombinira svjetovno i duhovno nasljeđe omogućio bi se prosperitet cijelog planeta. U srži svih postojećih sistema u svijetu stoje pozitivne, jedinstvene ljudske vrijednosti koje postoje i egzistiraju stoljećima. Čovjek nije samo onaj tko ima ruke, noge, oči, uši, itd. To posjeduju čak i insekti. Mnogi ljudi donose pogrešne odluke, ili donose ispravne odluke, ali ulažu napor u pogrešnom smjeru što znači da se vrte u krug.Vodstvo morala i savjesti je ono što treba čovječanstvu. To je ljudska vrijednost. Živjeti život istinskog ljudskog bića, biti primjer istinske kulture je put ka dobrom čovječanstvu.

Koji su inicijalni koraci potrebni kako bi se krenulo s realizacijom (da se ideja odlijepi od poda)?
Potrebno je uspostaviti sustav integralnog obrazovanja sa konkretnim programima, zadacima i ciljevima o uzdizanju čovječanstva putem ljudskih vrijednosti. Utemeljiti programe, forume, radionice, suradnje, s ciljem inspiracije i širenja ljudskih vrijednosti u društvu. S vremenom uspostaviti povezanost s nacionalnim odborima mladih, školama sveučilištima održavajući seminare i radionice o ljudskim vrijednostima (GIEHV).

Napraviti e-veleučilište gdje bi bilo besplatna edukacija na temeljima Integral Education sustava (GIEHV),i svi materijali besplatno dostupni preko weba. Omogućavanje polaganje ispita preko weba i stjecanje diplome iz područja promicanja ljudskih vrijednosti. Organiziranje radionica i edukacija na terenu Suradnja sa školama, fakultetima i znanstvenim ustanovama, kompanijama, državama, gradovima, županijama… svim strukturama vlasti.

Prilagoditi programe: za tvrtke, za državne institucije, za obrazovne institucije, za pojedince Uvesti godišnje nagrade za najbolje (najaktivnije) promicatelje ljudskih vrijednosti po programu Integral Education (dobar karakteran, human čovjek).

Opišite optimalni rezultat koji bi vaša ideja trebala polučiti ako bi bila odabrana i uspješno implementirana. Kako ćete to mjeriti?
Rezultat projekta je podizanje svijesti na cijelom planetu kroz znanje o bratstvu ljudi, jedinstvu cijelog čovječanstva (ljudsko biće) i prirode (univerzuma) temeljenoj na moralnosti, čestitosti, dobroti koja izvire iz karaktera. Postati inspiracija i uzor za svih. Mjerilo uspješnosti projekata bile bi ukorijenjene vrijednosti u stavovima i navikama i poštovanju svih životnih okolnosti, ne rasipanju prirodnih resursa života (vode, energije, hrane i novca) što sve vodi do uklanjanja tragične neravnoteže koja postoji između bogatog i siromašnog svijeta. Razvijanje sposobnosti razlikovanja, intuicije i introspekcije koja je ista, jedna povezujuća i nepromjenjiva u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.