Skip to main content

“Sada, Avatar je uzeo tijelo da obnovi dharmu. On je sad angažiran ovdje na tome. Dakle, zašto sav ovaj razgovor o budućnosti i jedinstvu, jednoti. Cio vaš život je pred vama. Ako je sam Bog ovdje da učvrsti dharmu, i ako se i vi angažirate na istom cilju, onda Ga Vi obožavate. Zatim ste sve bliže i bliže Njemu, jer Mu vi služite, Njegove poklonike i sebe same”.
C.B./P.55

“Za vrijeme ovog Avatara zlo neće biti uništeno, već ispravljeno, transformirano, posvećeno. Ovaj Avatar nema jape, dhyane ili yoge. Neće moliti ni zašto, jer On je Najviši”.
S.S.S.Vol.I/P.22

“Nijedan Avatar nije rođen od krvi i mesa, uključujući i ovog Avatara. Tijelo Avatara je chit, svjest, supstanca; to nije jada kao drugi materijali. Embrion običnih smrtnika je “Jalodakasayi” obavijena u vodenom materijalu. Embrion Avatara je obavijenu “Kširodakasayi” čisto bijelo mlijeko svetih. Zbog toga u građi Avatara nema moralnog defekta, nesavršenosti, nema ni traga Guna, materijalnih svojstava”.
S.S.S.Vol.IV/P.15

“Ti ne trebaš traćiti vrijeme u naporu da otkriješ Mene i Moju prirodu. Razumij što Ja učim, ne “tko je učitelj”, jer Ja sam iznad tvog intelekta”.
S.S.S.Vol.I/P.113

“Ovaj Avatar je došao da rasvijetli put duhovnog napretka ljudi. Sve Duše moraju dobiti šanthi i Santhoša; to je misija sa kojom je Gospod došao i sa kojom neprestano dolazi na ovu Zemlju”.
S.S.S.Vol.I/P.126

“Bhagavan ima sedam svojstava. Savršenstvo, briljantnost, mudrost, nevezanost, kreativnost, podržavanje svijeta i mogućnost transformacije svijeta. Ovih sedam jesu karakteristike Avatara od Mahašakthi (velike Šakthi)”.
S.S.S.Vol.I/P.191

“Dharmastapana je ono zbog čega sam Ja došao. Ostat ću u ovom smrtnom ljudskom obliku 96 godina i svakako ću ispuniti misiju ovog Avatara. ne sumnjajte u to!!! Moja riječ neće nikada otkazati (iznevjeriti)! Mora se dogoditi ono što Ja želim”.
S.S.S.Vol.I/P.188

“Rama, Krišna i Sai Baba se pojavljuju različito zbog oblika kojim se objavljuju, ali to je sasvim isti entitet postojanja, vjerujte Mi”.
S.S.S.Vol.II/P.100

“Kako ili zašto Ja stvaram predmete na Mom dlanu je iznad vaše mogućnosti saznanja”.
S.S.S.Vol.II/P.109

“Kada je ova Mahašakthi (Velika Božanska Majka) odlučila napustiti prethodno tijelo 1918-te, Koka Saheb Dikšit (Sri Sai Baba od Šhirdija) je rekao da će se kroz osam godina On ponovo roditi 1926-te godine. Točno suglasno tome ovo tijelo se inkarniralo 1926-e godine”.
S.S.S.Vol.II/P.110

“Dopustite da vam kažem. Tajna Avatara je iznad vašeg razumijevanja. Kako mogu oni koje je maya ščepala, zarobila,  shvatiti nešto što je iznad toga”.
S.S.S.Vol.II/P.124

“Vi imate priliku  vidjeti, iskusite i budete osvijetljeni Inkarnacijom Boga; ova šansa koju imate je rezultat skupljenih vrijednosti u mnogim prethodnim rođenjima”.
S.S.S.Vol.II/P.193

“Ja vam vrlo često govorim da me ne poistovjećujete sa ovim fizičkim pokrovom. Ali vi to ne razumijete. Vi Me zovete jednim imenom i vjerujete da Ja imam samo jedan Oblik. Zapamtite, ne postoji ime koje Ja nemam, ne postoji Oblik koji nije Moj”.
S.S.S.Vol.II/P.256

“Svamijeva priroda je Visvaprema, vi to morate znati, a Bhagavatham je priča o Visvapremi.
Ja objavljujem da sam u svakome, u svakom biću, zato ne mrzite nikoga, ne kinjite bilo koga. Širite Premu svuda, uvijek. To je najbolji način da Me poštujete, obožavate. Ne pokušavajte da me ocjenjujete, procjenjujete, ili da Me vrednujete. Ja sam iznad vašeg razumijevanja. Molite se i obožavajte za svoju satisfakciju, zadovoljenje. Ali, reći da ću Ja odgovoriti jedino ako sam pozvan, ili da ću vas spasiti jedino ako sam u vašim mislima je pogrešno. Da li ste čuli objavu: “Sarvathah pani paadam”? Vi možete čuti Moje korake, jer Ja hodam sa vama, pored vas, iza vas. Kada zapomažete u agoniji, “Ne čujete li moga srca tužbalicu? Da li ste postali takvog kamenog srca?” Moje uho bit će tamo da pazi na vas i da vas čuva. Radite Dhoopam i osjetite blisko miomiris Puje i Ja ću ih osjetiti. Ja vam odgovaram na svako ime koje pozovite čistim srcem i svetim motivom”.
S.S.S.Vol.III/P.55

“Ja sam došao da vas preobratim, promijenim, suštinski i neću vas napustiti dok to ne ostvarim. Čak i ako vi bježite, idete drugim putem, ili ste dugo išli, nemojte misliti, da Mi možete pobjeći, prije nego Ja to ostvarim. Ja ću vas na to natjerati”.
S.S.S.Vol.III/P.158

“Ali u jednu stvar budite sigurni. Došli vi kod mene ili ne, vi ste Moji. Ovaj Šivamatha, ovaj Sai Matha, ima ljubavi hiljade majki prema Njegovoj djeci. Ja ne volim ropski pokorno. Ma gdje vi otišli, vi ćete jedino sresti Mene. Ja sam svuda”.
S.S.S.Vol.IV/P.158

“Vi mislite da ja obraćam pažnju samo na one koji sjede ispred, Ja vidim sve i Ja sam sa svima, ma gdje oni bili”.
S.S.S.Vol.IV/P.26

“Ja sam uvijek svjestan budućnosti, prošlosti, a isto tako i sadašnjosti svakog od vas. Dakle, Ja nisam baš toliko milosrdan. Nisam Ja tvrda srca, niti Mi nedostaje daya. Ako vi jako prikucate vrata, kako mogu zraci Moje milosti doprijeti do vas? “Svami” vi zapomažete, “ja nemam oči; ja žudim, čeznem da Te vidim, ne bi li se Tvoje srce umilostivilo zbog mojih teškoća.” Naravno, vaše teško stanje će oplemeniti vaše srce, a da li će smekšati Moje? Obzirom da Ja znam prošlost, pozadinu svemu, Moje reakcije su drugačije. Ako jedino vi znate, reagirat čete različito. To je posljedica pogreške, nevoljno učinjene ranije, i zato Ja moram  dopustiti da se patnja nastavi, promijenjena često sa nekim malim ublaženjem”.
S.S.S.Vol.IV/P.131

“Kada vas neko pita gdje se može pronaći Bog, recite mu: On je ovdje u Prasanthi Nilajamu”.
S.S.S.Vol.II/P.267

“Ovo tijelo ima istinsku božansku sankalpu, odluku. Božja odluka da dođe Sai šakthi je neograničena. Ne postoji ništa što božanska moć ne može da ostvari. Sai šakthi može  promijeniti zemlju u nebo, a nebo u zemlju. Sumnjati u ovo je dokaz da ste vi suviše slabi da pojmite veličanstvenost univerzalnog”.
S.S.S.Vol.IV/P.166

“Najznačajnija i najvažnija moć, dopustite da vam kažem, je Moja Prema, Ljubav”.
“Inkarnacija, Avatar, je prisutna prije bilo koga u tijelu uzetog sa svrhom. Ja vam moram reći tu činjenicu, jer devedeset i devet osoba od stotine među vama ne znaju Moju Realnost, Istinitost”.
“Uistinu vi ne možete razumjeti prirodu Moje istinitosti, realnosti, niti danas ili posle hiljadu godina napornog studiranja ili predanog, punog entuzijazma istraživanja, čak i ako se cijelo čovječanstvo ujedini u tom naporu. Ali, uskoro, vi ćete postati svjesni blaženstva, koje će vas obasuti od Božanskog Principa, koje je uzelo za sebe ovo sveto, božansko tijelo, i ovo sveto ime. Vi imate veliku sreću, koja će vam dati ovu priliku, koja je veća nego što je bila dana monasima, isposnicima i svecima”.

“Pošto se Ja krećem sa vama, jedem kao i vi, razgovaram sa vama, vi ste obmanuti, prevareni u vjerovanju da je ovo jedna instanca uobičajene ljudskosti, humanosti. Budite unaprijed obaviješteni o toj pogrešci. Ja vas također zavaravam sa svojim pjevanjem sa vama, razgovarajući sa vama, i angažirajući se u aktivnostima sa vama. Ali, svakog trenutka, Moja Božanskost može da vam se otkrije; morate biti spremni, pripremljeni za taj trenutak, pošto je Božanstvenost prikrivena sa humanošću, ljudskošću, vi morate učiniti napor da prevaziđete mayu, obmanu, koja krije Duhovnost, Božanstvenost od vaših očiju”.

“Ovo je ljudski oblik u kom svaki Božanski Entitet, biće, svaki Božanski princip, što će reći, sva imena i oblici pripisani od čovjeka do Boga, su manifestirani (Sarvadaivatva svaru-palanu dharinchina manava karameikaram). Ne dozvolite sumnji da vas dekoncentrira, odvrati; ako vi samo ugradite u oltar vašeg srca jaku vjeru u Moju Božanstvenost, vi možete dobiti viziju Moje realnosti, istinitosti. Ali ako se umjesto jake vjere vi klatite, tamo-ovamo kao klatno sata, jednog trenutka ste u devociji, pobožnosti, a drugog u nevjerovanju, vi nikad nećete uspjeti  razumjeti Istinu i dobiti to blaženstvo. Vi ste jako počašćeni, privilegirani, jer imate priliku iskusiti blaženstvo vizije Sarvadaivatva-svarupam, oblika koji je sav Božanski sada, u ovom svom životu”.
“Dopustite Mi da vas upoznam sa još jednom činjenicom. U prethodnim inkarnacijama Boga na Zemlji, blaženstvo Njegovog prepoznavanja bilo je sigurno jedino kada je fizičko utjelovljenje napuštalo svijet, usprkos mnoštvu očevidnih primjera njegove svetosti. A lojalnost i obožavanje koje su oni zahtijevali od ljudi, rasli su kroz strah i poštovanje od Njegovog utjecaja i kažnjavajućeg autoriteta. Ali razmislite za tren o ovoj Sathya Sai Manifestaciji u ovim godinama nekontroliranog materijalizma, agresivnog nevjerovanja u Boga i nepoštovanja – nepridržavanja – svetih načela, što je to što ih navodi na obožavanje miliona ljudi iz cijelog svijeta – Njega? Vi ćete biti uvjereni da je osnovni razlog za ovo, činjenica, da je ovo nadsvijetovna, duhovna, Božanstvenost u ljudskom obliku”.
S.S.S.Vol.VI/P.172

“Sva imena su Moja, i svi oblici su Moji. Vaše obožavanje, štovanje, bilo kog od vaših odabranih Bogova, dopire do Mene”.
S.S.S.Vol.IV/P.262

“Nitko ne može nikad znati Mene i Moju prirodu, čak i ako su ponovo rođeni, reinkarnirani, hiljadama puta. Da bi saznao Mene, taj mora biti kao Ja, da  izrasta, evoluira do ove visine. Može li mrav otkriti dubinu oceana?”
S.S.S.Vol.V/P.67

“Većina ljudi, patnika, koji nisu mogli izdržati briljantnost, veličanstvenost Sunca, su bili Sa mnom, prethodno u svim Yugama, periodima. Čak i najveći naučnik ne može  Me razumjeti, shvatiti”.
S.S.S.Vol.V/P.67

“Za mudrace i svece, ponavljanje Božjeg Imena, namasmarana, je bilo samo disanje. Ramayana, Mahabharata i Srimadbagavatha su se rodile, pojavile, da bi širile poruku namasmarana puta za mir i radost. To je ponovno objavljivanje, proglašavanje poruke i ponovno uspostavljanje vjere u Ime. Ovaj Avatar je zato došao u svijet za vrijeme Kaliyuge”.
S.S.S.Vol.V/P.81

“Ja napuštam Svoju ne-formnu, bez oblika, suštinu i uzimam ime i oblik, koji imaju odgovarajući kvalitetu sa ciljem za koji sam došao”.
S.S.S.Vol.V/P.329

“U ovoj Kali-eri, loši, grešni će se morati  preobratiti, da budu bolji, kroz ljubav i milosrđe. To je ono zbog čega je ovaj Avatar došao. On je došao sa porukom ljubavi”.
S.S.S.Vol.VI/P.53

“U sadašnje vrijeme mahašakthi, mayašakthi i yogašakthi su došle zajedno u jednom ljudskom obliku; vaš napor, zadatak, treba biti da budete blizu izvora i dobijete otuda milost”. S.S.S.Vol.VI/P.56

“Doktor koji je predsjedavajući ovoga Bolničkog Doma, poznat Mi je prije mnogo godina; on je bio došao u Širdi i jako je vezan za Mene, od prvog dana, kada je došao. Mada su Širdi tijelo i ovo tijelo različiti, osoba u tijelu, dehi, je ista; i tako ja prepoznajem i nagrađujem sve koji dođu i u jedno i u drugo mjesto, Širdi i Putaparti”.
S.S.S.Vol.VI/P.67

“U svakoj Yugi Božanstvo je inkarniralo sebe kao Avatara za jedan određeni cilj. Ova inkarnacija je različita u tome što se treba suočiti sa krizama koje su zahvatile i uzdrmale cio svijet”.
S.S.S.Vol.VI/P.216

“Velika sreća koja vam je pružena da se suočite licem u lice sa Mnom je nešto što vi morate zahvaliti vašim zaslugama zadobivenim kroz mnoge živote”.
S.S.S.Vol.VI/P.269

“Ovaj Oblik je uzet da bi vodio čovječanstvo od neistine ka Istini. Ja se hranim kao vi, krećem se kao i vi, govorim vašim jezikom i ponašam se kako bi vi mogli prepoznati i razumjeti za vašu korist, a ne Moju. Ja vas usmjeravam prema Bogu, boraveći među vama kao jedan od vas, kao jedan koga možete vidjeti, slušati, razgovarati sa njim, dodirnuti i poštovati pobožno i sa dubokim poštovanjem. Moj plan je da vas preobratim (preokrenem) u tragaoce za Istinom. Ja sam prisutan svuda, u svako vrijeme; Moja volja mora proći preko svih prepreka i preobratiti. Ja sam svjestan prošlosti, sadašnjosti budućnosti vaših najintimnijih misli i pažljivo čuvanih tajni. Ja sam Sarvantharyami, sarva sahtha i sarvajna. Moj život je suglasnost sa Mojom porukom (misijom). Ja sam došao zbog vašeg dobra (koristi). Bog sam će biti vaš Guru iznutra”. S.S.S.Vol.VII/P.339

“Svako djelo koje Mi posvetite doprijet će do mene. Nemojte žaliti, tugovati, da niste u mogućnosti  doći u Puttaparti da dobijete Darsan (Blagoslov). Ponudite Mi Namaskaram. Ma gdje bili on će doprijeti do Mene istog trena kad bude ponuđen. Koristite, prakticirajte, ponavljanje Imena Boga, kada je vaš um zahvaćen, zaokupljen strahom, uznemirenošću ili patnjom”.
S.S.S.Vol.VII/P.343

“Dopustite Mi da vam kažem: Moj magnetizam, je istinska Božanska moć, ne čuda magije”.
“Bog može učiniti sve. On ima svu moć na dlanu Svoje Ruke. Moje moći ne borave u Meni povremeno da bi onda nestale. Moje tijelo je kao i druga tijela prolazna nastamba, ali Moja moć je vječna, sveprožimajuća i trajna. Ovo tijelo je uzeto da bi služilo određenoj svrsi; uspostavljanju dharme, ispravnog djelovanja i učenje Dharme. Kada se taj cilj ispuni, ovo Tijelo će nestati, kao mjehur u vodi. Bolest ne može nikad uticati, na ovo Tijelo, ono Mu ne može prići”.
S.S.S.Vol.VII/P.414

“Ja znam uznemirenosti vašeg srca i njegova očekivanja (ambicije), ali vi ne znate Moje srce. Ja reagiram na bol koji vi trpite, na radost koju vi osjećate; jer ja sam u svačijem srcu. Ja sam stanovnik u tom hramu. Ja vam dajem daršan, blagoslov, koji vi tražite, želite u vašem srcu, od srca. To je glas koji ja najviše čujem, a ne glas koji dolazi iz vaših grla”.
S.S.S.Vol.IV/P.259

“Moć Saijeva je neograničena. Svi oblici “Moći” prebivaju na ovom Sai Dlanu”.
“Ljudi ne shvaćaju da je osoba iz koje su rođene Vede u njihovoj sredini za njihovo dobro”. “Moja moć je nemjerljiva. Moja Istina je neizreciva, nedostupna”.
S.S.S.Vol.VIII/P.83

“Čak i kad Božanstvo siđe dole kao avatar, čovjek nije sposoban  odagnati veo i prepozna, poštuje Božanstvenost. Krišna je rekao da su ljudi nesposobni da raspoznaju njegovu Božnastvenost, jer su ga oni vidjeli, smatrali samo kao čovjeka”
. S.S.S.Vol.IX/P.97

“Bhagavan Baba je objasnio, rasvijetlio da je On tri Oblika postojanja – grubo, materijalno, suptilno-energetsko i kauzalno-uzročno. U grubom, materijalnom svijetu, vidu, kaže On, vi vidite Njega, kao Babu koji se kreće po PrašanthyNilajamu i pronosi, širi, milost osobno poklonicima i dajući im poklone, darove, na svim mjestima gdje se On pojavljuje, donosi Svoje fizičko prisustvo. U suptilnom aspektu, to jest the sukstma sarira aspect-u, On kaže, da je On unutarnji motivator svih Bića na Zemlji. I On  je u uzročnom aspektu, On sveprisutni svemogući uzrok Univerzuma”.
“Baba je Išvara , Vrhovni Bog. Pjevajte Pranavu, OM, svakog jutra 21 put”.
S.S. Sept.’74/P.202

“Ne gubite više vrijeme pokušavajući  me razumjeti, ne traćite uzalud vrijeme na tom pokušaju! Jedino kad uspijete  saznati sebe same, svoje Sebstvo, tek tada vi upoznajete Mene”.
S.S.S.Vol.IX/P.154

“Uistinu, ova kali yuga je najpogodnija, najsretnija, između četiri yuge, jer vi sad imate među vama Vječno Utijelovljenje Blaženstva u obliku kome možete prići, koji možete obožavati i od koga možete učiti. Vi nazivate ovaj dan Mojim rođendanom. Ovo tijelo može imati rođendan, ali Ja nemam rođenja. Vječno prisutna, sjajna, Atma je Sai za sva vremena, vječno”.
S.S.S.Vol.X/P.304

“Gospod je zaštitnik svih koji tragaju za zaštitom, koji je traže. Gospod je spasilac svih koji moraju biti spašeni. On je utjelovljenje Sath-Chit-Ananade, Postojanja-Svjesti-Blaženstva. On je sad u Putapartiju kao Vječni Blistavi Vladar”.
S.S.S.Vol.X/P.40

“Vi ste zadobili jedinstvenu priliku da ste u blizini samog Avatara, Boga, koji je došao kao utjelovljenje Ljubavi, Moći i Mudrosti. Ne dopustite da vam ova jedinstvena, veličanstvena šansa ode uzalud, bez koristi za vas. Ako vi učinite samo jedan korak prema Meni, Ja ću učiniti stotinu prema vama i pomoći vam da Me dosegnete”. S.S.April,’78/P.47

“Bog, kome su ljudi godinama kroz Japu i tapas pružali duboko poštovanje i obožavanje, sada je ovdje. Ostvarite tu veliku sreću koju ste dobili, zaslužili. Od ovog dana, Mahašivaratri, dat vam je oproštaj za sve pogreške u koje ste dodošli, upali, svjesno ili nesvjesno, do ovog vremena. Dakle, imajte progresivne, korisne misli, rijječi prema svima i postanite Šiva osobno”.
S.S.April,’78/P.44

“Sada nešto o Mojoj ISTINI. nemoguće je bilo kome  otkriti i objaviti, proglasiti Istinu tko je Sathya Sai Baba. Osigura mir i napredak je cilj sa kojim je Sathya Sai Baba došao među vas. Svo čovječanstvo mora  biti sretno. Svi moraju biti u miru. Ja težim da obaspem blaženstvom sve”.
S.S.June,’80/P.126

“Zabluda je zamišljati da vi možete vidjeti Boga u hramu ili oltaru ili u nekoj vrsti meditacije. Jedino u Božanstvu, manifestiranom u ljudskom obliku, vi možete doživjeti, iskusiti, Božanstvo. Ako netko ne može  doživjeti, iskusiti, Božanstvo u ljudskom obliku, kako Ga može iskusiti, doživjeti u jednom neimanentnom, neživom kamenu? Vidite Boga svuda oko vas. Sai je nedodirnut pohvalom, nagradom ili pokudom, optužbom”.
S.S.S.Vol.XI/P.61

“Avatar ne koristi ni jednu od Svojih svevišnjih moći, pošto On živi i kreće se među ljudskim bićima kao čovjek. Osobe ograničenog razmišljanja i pogleda vide ove stvari drugačije”.
S.S.April,’91/P.87

“U Mom prethodnom tijelu, kao Širdi Sai Baba, svi su bili podučavani kroz djelovanja, ne pomoću predavanja (učenja)”.
S.S.Nov.’92/P.260

“Smisao, cilj Avatara je ovaj: da spasi čovječanstvo, Bog je zbog Svoje Ljubavi, suosjećanja i milosti, došao dole na nivo čovjeka da podigne, razbudi, Božansku svjest u čovjeku. On čini čovjeka svjesnog Njega u njemu, koji beznadežno traga napolju za Njim, a koji je njegova sama suština, temelj”.
S.S.S.Vol.XI/P.64

“Bog je sveprisutan. Zato nemojte drugačije misliti kad niste u Mom prisustvu. Budite svuda i uvijek, u svako vrijeme, svjesni Mog prisustva”.
S.S.S.Vol.X/P.73

“Tijela su prolazna. Ova odjela, to jest tijela, uzeta su jedino u svrhu poklonika. Da nije božanstvo došlo u obliku, nitko ne bi mogao  ostvariti, razviti, vjeru u Bez-formno. Bezoblično. Božanstvo u ljudskom obliku je priprema za razumijevanje Bezobličnog Apsoluta”.
S.S.Nov.’90/P.297

“Istina o Bogu se ne može razumjeti. On je bezgranično, beskonačno prostran. On je manji od atoma”. S.S.Nov.’90/P.297

“Za svece, rišije, mudrace, isposnike, Yogije bilo gdje, Swami pazi na vodstvo, zaštitu, i dobrobit ovih ma gdje oni mogli biti. Babin beskrajni rad u svim svjetovima odvija se – lako, bez teškoća, uvijek sa radošću – to je čudo”.
C.B./P.88

“Ovo je najbolje vrijeme svijeta za osobe da se rode. Čak i bolje nego u toku života kad je Krišna bio u tijelu”.
C.B./P.143

“Kad je Baba rođen, On je znao svoju Božanstvenost i da je On sam Bog Osobno. Univerzum je počivao na Babinom dlanu, i On je mogao u trenu  učiniti da Univerzum nestane”. “Valovi, oblaci Maye čine skoro nemogućim prepoznavanje Avatara”.
“Ne sumnjajte o Avataru kao Svamija, Baba je rekao da će biti još jedan Avatar, Sai Avatar, i zvaće se Prema Sai. Treći Sai rodit će se u selu Gunaparthi u Mandya Districtu, oblasti Karnatake”.
“Sage mudrac Šuka je napisao Šuka Naadi grantha, (tom rukopisa na palminom listu) o Sri Sathya Sai Babi pre 5000 godina”.
“Jedne noći Sri Sathya Sai Baba se pokazao u svim oblicima Dasavatara, deset inkarnacija”.

“Atman, Brahman i Sai Baba su jedno”.
“Kadgod to On želi, On može znati ono što mi mislimo i osjećamo”.
“Baba kaže: u svima vama Ja sam također prisutan kao Jedan”.
“Kad je došlo do potpunog udaljavanja od Dharme među ljudima, došao je u Puttaparti Sri Sathya Sai Baba”.

“SILAZAK BOŽANSTVA. Bhagavan Baba u Svom govoru, u poemi, objavljuje: “Isto Svevišnje biće, koje je spasilo Prahladu pojavljujući se iz stuba i kaznio je svog demonskog, đavolskog oca, isto Svevišnje biće koje je došlo da spasi Kuchela, isto sveto biće koje se spustilo iz Vaikunthe da spasi Gajendru, došlo je sada u svijet kao Satchithananadamurthi da bude kontrolor, zaštitnik svih srca kao Putaparti Chakravarthi”.
S.S.Jan.’94/P.17

“Kada je Bog došao u ljudskom obliku, kreće se slobodno zajedno sa vama, razgovara sa vama, šali se sa vama, jede sa vama, pije sa vama, čak i onda vi propuštate, ne uspijevate  Ga prepoznati kao Boga. Vi slijedite vaše osobne, oblike, pobožnosti. To nije ispravno. Vi morate obožavati, bogoštovati živo Božanstvo, ne beživotno, neprisutno. Vidite Božanstvo u svakom čovjeku. Pogrešno je vjerovanje, zabluda je zamišljati da je Bog negdje izvan vas”.
S.S.March,’94/P.60

“Baba kaže: “Ono što Ja želim događa se, ono što ja naredim materijalizira se, stvara se”.
“Govoreći na intervjuu dijelu grupe iz Londona, jula 1989 godine Bhagavan Baba, pokazujući na sebe, rekao je: Baba nije ovo tijelo, Baba je duh, Ja sam svuda”.
“Nije bilo nikog da zna tko sam Ja dok nisam stvorio svijet na Moje zadovoljstvo, uživanje, jednom riječju. Odmah su nebo i zemlja bili stvoreni, planine su se izdigle, rijeke su počele teći. Sunce, Mjesec i zvijezde su se pojavile, izvukle, od niotkuda, da pokažu, potvrde Moje postojanje. Došli su svi oblici života – biljke, insekti, zvijeri, ptice i ljudi. Različite sile, moći, su im podarene Mojim naređenjima. Prvo mjesto je darovano čovjeku i Moje znanje je ugrađeno u čovjekov um”.
“Nemojte misliti da ja imam oči samo naprijed, jer ja imam oči i iza, okolo i svuda. Nemojte me pogrešno vidjeti kao ovaj mali oblik od pet stopa, nego shvatite, razumijte Moje sveznanje, Moju Svemoć, Sveprožimajući Božanski oblik”.

Komentiraj