Skip to main content

Što se tiče pojma i smisla Savršenosti i to treba prvo definirati. U kojem smislu se pita da li je savršenost potrebna. Da li pita aspirant ili neko na materijalnoj ravni. Savršenstvo u duhovnom (atma principu) smislu znači Svjesnost.

U nekom drugom smislu možemo i ovo reći.
Priroda je savršena. Na primjer, temperatura tijela je 36 ° celzija. Kad je to vaša temperatura, vi ste savršeno normalni ili Piramida mora biti savršeno postavljena u odnosu na strane sveta: sjever, jug, istok i zapad. To vidiš po tome kako ona postupa pri stvaranju novog života: to se događa pretežno u skrivenom, u savršeno zaštićenom prostoru.

U sadhani duhovnoj praksi i ka putu samoostvarenja potrebno je postići cjelovitost, svjesnost. To je isto što i savršenost ili božanskost. Kad si svjestan onda je sve kroz tu svjesnost savršeno. U drugom smislu univerzalnom, «Savršenost je sve kako je», jer evolucija je uvijek na bilo kojem stupnju savršena. Tako i evolucija duše savršena je kakva je kod bilo koga.

Cjelovitost znači sveukupnost, savršenost i potpunost. Spoznaja naše vlastite božanskosti je savršeno blaženstvo Sve što postoji u prirodi, sve manifestacije samo su kombinacije i ponovne kombinacije te tri snage. Prema samkhja filozofiji, priroda je podijeljena na različite kategorije. Jastvo čovjeka je izvan svih tih kategorija, izvan prirode. Ono je blistavo, cisto i savršeno Tako možemo reći da povezanost s Bogom rađa uzvišenu, božansku svjesnost, transcendentalnu u odnosu na materiju, a njen rezultat je uvijek savršeno djelovanje.

Možemo reći da kad je sklad u jedinstvu onda savršeno dijelimo Zato se traži jedinstvo misli riječi i djela Savršeno ravnovjesje uma, samãdhi, je stanje u kojem je um pobijedio svoju uobičajenu ćudljivost i postao transparentan prema ãtmanu. Odmah uz fizičku čistoću, trebate razvijati diskriminaciju (razlikovanje) jer, “nerazlučivanje je krajnji/izvorni uzrok (okova)” (Samkhya aforizmi III:74 i treća knjiga, i Bhagavatam, 5. poglavlje).
Postigavši savršeno razlučivanje/diskriminaciju Sebe (od onog što individua nije) – individua je vječno slobodna. Da bi se postiglo ovakvo razlučivanje/razlikovanje, preporuča se Satsang (druženje s mudracima koji su otkrili Istinu) s posebnim naglaskom na slušanje istine i to ne samo jednom nego ponovo i ponovo, sve dok se ne postigne Oslobođenje (Samkhya aforizmi IV:1-3). Sticanjem višeg znanja sadhanom, i kroz yogu, čovjek može steći savršeno znanje o tijelu, umu, intelektu, Jastva i životnoj sili.

Čovjek shvaća da je svijest kombinacija energije i znanja. Počnite osjećati moćnu Božju prisutnost. Ona samo čeka priliku da se pokaže. Ako ste svjesni tog dara, nećete raditi po svom, nego ćete reći: ‘Bože, molim Te, Ti djeluj kroz mene, Ti se odazivaj kroz mene, Ti me usmjeravaj.’ I tada će vaše ponašanje postati savršeno. Bez obzira o kojoj se duhovnoj školi radilo, sve one koriste filigranski precizne metode za transformaciju grube i neznanjem opterećene ljudske svijesti u savršeno cistu Budddhinu mudrost, ispunjenu sveobuhvatnom ljubavlju za sve što živi.
Možemo reći i ovo; Ako misliš da si svoje misli i osjećanja – onda ćeš imati dobre misli koje ne možeš da zadržiš i loše koje postaju jače kada se boriš sa njima. Ipak, kada shvatiš da je tvoja suština čista svjesnost – ono što gleda kroz tvoje oči i sluša kroz tvoje uši – onda je to savršeno jer ako je sve od Boga onda nema pogrešno već samo očitovanje koje je savršeno takvo kakvo je.

Sve što JE stvoreno u Ljubavi , je savršenstvo toliko golemo da sadrži bilijune zvijezda i planeta na svom putanju, a iskre Ljubavi su stvorile bezbrojne živote..koji se savršeno razvijaju u Ljubavi. Naše pravo biće u svojoj suštini je blistavo, savršeno i čisto.

Komentiraj