Skip to main content

Naslovi Vede kažu, kad shvatiš da je tvoja suština čista svjesnost – ono što gleda kroz tvoje oči i sluša kroz tvoje uši – onda je to savršeno.

Što se tiče pojma i smisla Savršenosti i to treba prvo definirati. U kojem smislu se pita da li je savršenost potrebna. Da li pita aspirant ili neko na materijalnoj ravni.
Savršenstvo u duhovnom (atma principu) smislu znači Svjesnost. U nekom drugom smislu možemo i ovo reći. Na primjer, temperatura tijela je 36 ° celzija. Kad je to vaša temperatura, vi ste savršeno normalni ili Piramida mora biti savršeno postavljena u odnosu na strane sveta: sjever, jug, istok i zapad.

U duhovnoj praksi (sadhani) i ka putu samoostvarenja potrebno je postići cjelovitost, svijenost. Postići stanje cjelovite budnosti. To je isto što i savršenost ili božanskost. Ako pojedinac prodre u samo jednu od poznatih tehnika yoga koje, on će spoznati punoću koja se širi dan za danom i postići će najviše savršenstvo.
Savršenstvo je čovjekova priroda,  samo što je to skriveno i zatvoreno velom neznanja i blokada i tako onemogućeno u svom vlastitom postojanju.. Ako je čovjek u stanju ukloniti prepreku, sam priroda izranja iz njega. Tada on stiče moći, koje su već bile njegove.
Jedino ako uspijemo  uspostaviti kontrolu nad tim  vrtlozima duha, možemo otvoriti mogućnost ovladati svom pranom u univerzumu. Jogin koji je to ostvario, postigao je savršenstvo; on više nije podčinjen nijednoj sili. On postaje skoro svemoćan, skoro sveznajući.
Patanđali, izjavljuje da je istinski cilj evolucije izražavanje savršenstva, koje već postoji u svakom biću; on dodaje da je to savršenstvo zatvoreno i da se beskrajna plima bori da izrazi sebe. Sva ta borba i nadmetanje samo su posljedica našeg neznanja, toga što ne znamo pravi način otvoriti branu i pustiti vodu da uđe unutra. Ta beskrajna plima, koja je sa one strane, mora  se izraziti; ona je uzrok svake manifestacije.

Kad si svjestan onda je sve kroz tu svjesnost savršeno.

U drugom smislu univerzalnom, «Savršenost je sve kako je», jer evolucija je uvijek na bilo kojem stupnju savršena. Tako i evolucija duše savršena je kakva je kod bilo koga.
Cjelovitost znači sveukupnost, savršenost i potpunost. Spoznaja naše vlastite božanskosti je savršeno blaženstvo. Sve što postoji u prirodi, sve manifestacije samo su kombinacije i ponovne kombinacije te tri snage.
Prema samkhja filozofiji, priroda je podijeljena na različite kategorije. Jastvo čovjeka je izvan svih tih kategorija, izvan prirode. Ono je blistavo, čisto i savršeno. Tako možemo reći da povezanost s Bogom rađa uzvišenu, božansku svjesnost, transcendentalnu u odnosu na materiju, a njen rezultat je uvijek savršeno djelovanje.

Možemo reći da kad je sklad u jedinstvu onda savršeno dijelujemo na svim razinma svoga bića. Zato se traži jedinstvo misli riječi i djela Savršeno ravnovjesje uma, samãdhi, je stanje u kojem je um pobijedio svoju uobičajenu ćudljivost i postao transparentan prema ãtmanu.

Odmah uz fizičku čistoću, trebate razvijati diskriminaciju (razlikovanje) jer, “nerazlučivanje je krajnji/izvorni uzrok (okova)” (Samkhya aforizmi III:74 i treća knjiga, i Bhagavatam, 5. poglavlje). Postigavši savršeno razlučivanje/diskriminaciju Sebe (od onog što individua nije) – individua je vječno slobodna. Da bi se postiglo ovakvo razlučivanje/razlikovanje, preporuča se (satsang ) druženje s onima koji su otkrili Istinu, žive istinu i jesu uvijek istina. I ono što se traži je poseban naglasak na slušanje istine i to ne samo jednom nego ponovo i ponovo, sve dok se ne postigne Oslobođenje (Samkhya aforizmi IV:1-3).

Sticanjem višeg znanja sadhanom, i kroz yogu, čovjek može steći savršeno znanje o tijelu, umu, intelektu, Sebstvu i životnoj sili. Čovjek shvaća da je svijest kombinacija energije i znanja. Počnite osjećati moćnu Božju prisutnost. Ona samo čeka priliku da se pokaže. Ako ste svjesni tog dara, nećete raditi po svom, nego ćete reći: ‘Bože, molim Te, Ti djeluj kroz mene, Ti se odazivaj kroz mene, Ti me usmjeravaj.’ I tada će vaše ponašanje postati savršeno. Bez obzira o kojoj se duhovnoj školi radilo, sve one koriste filigranski precizne metode za transformaciju grube i neznanjem opterećene ljudske svijesti u savršeno čistu Budddhinu mudrost, ispunjenu sveobuhvatnom ljubavlju za sve što živi. Možemo reći i o ovo; Ako misliš da si svoje misli i osjećanja – onda ćeš imati dobre misli koje ne možeš zadržati i loše koje postaju jaće kada se boriš sa njima. Ipak, kada shvatiš da je tvoja suština čista svjesnost – ono što gleda kroz tvoje oči i sluša kroz tvoje uši – onda je to savršeno.

Jer ako je sve od Boga nema pogrešno već očitovanje koje je savršeno takvo kakvo je. Sve što je stvoreno u Ljubavi, je savršenstvo toliko golemo da sadrži bilijune zvijezda i planeta na svom putanju, a iskre Ljubavi su stvorile bezbrojne živote..koji se savršeno razvijaju u Ljubavi.

Sama Puruša se nikada ne mijenja. Bez obzira što radili, to neće uništiti vaš sjaj, vašu cijelu prirodu, zato što na Dušu ništa ne može utjecati; samo se jedan veo rasprostire ispred nje, zaklanjajući njeno savršenstvo

Naše pravo biće u svojoj suštini je blistavo, savršeno i čisto.

Komentiraj